Kamerplant

Ervaringsberichten over de Germanische Heilkunde door mensen ingestuurd

Gerelateerde berichten

Hello Mrs. Pilhar,
Hello Mr. Pilhar,

I would like to share a slightly different testimonial. You are welcome to publish the photo.

Story: In my parents’ apartment, there is a beautiful houseplant by the window. I was assigned to water all the plants occasionally because my parents went abroad for several weeks. Shortly after their departure, I observed that the large leaf protruded into the room turned a light green, and two light Hamer Focus could be seen. The leaf turned darker and darker weeks later, and the Hamer Focus turned brown (see photos).

Conflict:

This plant probably suffered a double loss of territory conflict or some other loss conflict (father and mother were gone). It was only the leaf affected that protruded into the room where my parents stayed the most, and this, therefore, had the most “contact.” The laws of nature, as you can see, apply to humans, animals, and plants 🙂

Maybe you bring my report to animate the plant lovers to look more closely at useful biological plant special programs 🙂 THANKS.

Kind regards

Jacky

PS:

The conflict was certainly highly acute-dramatic and unexpected because the parents were suddenly gone. Furthermore, the isolative aspect was added because I, unfortunately, did not have a green thumb, did not care enough about the plant, and was always “alone.”

Note by H. Pilhar

I am happy to publish this “somewhat different” experience report!

Everything alive can suffer a biological conflict. Also, the plant is a living being. Now one would have to put oneself into a plant to feel which conflict it suffered. There would still be a lot to explore in this area.

We humans should become conscious that the creatures around us on this planet likewise have a feeling. But how do we humans proceed with our brothers and sisters, the animals and the plants?

If there were only humans on this earth and neither animals nor plants, we would die! We are interconnected and need each other. We should become the gardener in this paradise “earth” and cherish and care for it. Nature offers everything in abundance. Only human greed cannot satisfy it.

We humans must gain an awareness that we can only live and exist happily with nature, in nature, and from nature. Disrespect for this living creation inevitably leads us into decline.
We must regain respect for the living.

 

Hallo mevrouw Pilhar,
hallo meneer Pilhar,

ik wil graag een iets ander ervaringsbericht delen. U bent welkom om de foto te publiceren.

Verhaal: In het appartement van mijn ouders staat een mooie kamerplant bij het raam. Ik kreeg de opdracht alle planten af en toe water te geven, omdat mijn ouders voor enkele weken naar het buitenland gingen. Kort na hun vertrek zag ik dat het grote blad dat de kamer in stak lichtgroen werd, en dat er twee lichte Hamerse Haarden te zien waren. Het blad werd weken later steeds donkerder, en de Hamerse Haard werd bruin (zie foto’s).

Conflict:

Deze plant had waarschijnlijk een dubbel territoriumverliesconflict of een ander verliesconflict (vader en moeder waren weg). Alleen het blad dat uitstak in de kamer waar mijn ouders het meest verbleven, werd getroffen, en dit had dus het meeste “contact”. De natuurwetten gelden, zoals je ziet, voor mensen, dieren en planten 🙂

Misschien plaatst u mijn verslag om de plantenliefhebbers te animeren om beter te kijken naar nuttige biologische plantenspeciale programma’s 🙂 BEDANKT.

Vriendelijke groeten

Jacky

PS:

Het conflict was zeker zeer acuut-dramatisch en onverwacht omdat de ouders plotseling weg waren. Bovendien werd het isolerende aspect toegevoegd omdat ik helaas geen groene vingers had, niet genoeg om de plant gaf en altijd “alleen” was.

Opmerking van H. Pilhar

Ik ben blij dat ik dit “enigszins afwijkende” ervaringsverslag kan publiceren!

Alles wat leeft kan lijden onder een biologisch conflict. Ook de plant is een levend wezen. Nu zou men zich in een plant moeten verplaatsen om te voelen aan welk conflict zij lijdt. Er zou nog veel te onderzoeken zijn op dit gebied.

Wij mensen zouden ons ervan bewust moeten worden dat de wezens om ons heen op deze planeet ook gevoel hebben. Maar hoe gaan wij mensen om met onze broeders en zusters, de dieren en de planten?

Als er alleen mensen op deze aarde waren en geen dieren of planten, zouden we sterven! We zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. We moeten de tuinman worden van deze paradijselijke “aarde” en haar koesteren en verzorgen. De natuur biedt alles in overvloed. Alleen menselijke hebzucht kan haar niet bevredigen.

Wij mensen moeten het besef krijgen dat we alleen met de natuur, in de natuur en van de natuur gelukkig kunnen leven en bestaan. Disrespect voor deze levende schepping brengt ons onvermijdelijk in verval.
We moeten weer respect krijgen voor het levende.

Deel dit artikel op uw sociale media