Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene gebruikersvoorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden voor de website https://Germanische-Heilkunde.nl

1. Rijkwijdte

Door deze website te bezoeken, die toegankelijk is via https://germanische-heilkunde.nl, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden voor de website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Indien u het niet eens bent met één van deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze website te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruikersrecht

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op de Website van GHk Online Service te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en tijdelijk gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • het materiaal kopiëren of veranderen;
  • het materiaal gebruiken voor enig commercieel doeleinde of openbare weergave;
  • enig copyright of andere vermelding van eigendom verwijderen; of
  • het materiaal overdragen aan een ander persoon of spiegelen op een andere server.

Dit zal GHk Online Service LLC in staat stellen om het contract te beëindigen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging zal uw kijkrecht ook worden beëindigd en moet u al het gedownloade materiaal in uw bezit vernietigen, of het nu gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Aansprakelijkheid

Al het materiaal op de website van GHk Online Service wordt geleverd “zoals het is”. GHk Online Service LLC geeft geen garanties anders dan hier vastgelegd en wijst daarom alle andere garanties af. Bovendien doet GHk Online Service LLC geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die zijn gekoppeld aan deze website.

Onze video’s worden opgeslagen op een beveiligde en gecodeerde server. Ze kunnen alleen worden bekeken via het gebruikersgedeelte van onze website. De klant moet hiervoor eerst inloggen op de website. Het is niet mogelijk om de video’s op de computer van de gebruiker te downloaden.
Voor de distributie van de video’s maken wij bovendien gebruik van een “Content Delivery Network”, een dienst die ervoor zorgt dat de video’s wereldwijd zonder onderbreking bekeken kunnen worden.
Het valt binnen de verantwoordelijkheid van GHk Online Service LLC om ervoor te zorgen dat de video’s via dit netwerk beschikbaar zijn. Alles wat buiten dit netwerk valt, is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Dit betekent dat de kwaliteit van de verbinding met het internet, de benodigde hardware en software die de eindgebruiker gebruikt, uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker is.
De introductievideo “De rode draad” is een gratis video in onze winkel die dezelfde codering heeft als de andere video’s. Door deze video te bekijken, kan de eindgebruiker vóór de aankoop van verdere VOD’s uitproberen of het afspelen van video’s via het aangeboden netwerk zonder problemen verloopt.

4. Beperkingen

GHk Online Service LLC of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zal voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van GHk Online Service, zelfs indien GHk Online Service LLC of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdictie staat geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en onvolledigheden

De materialen die op de website van GHk Online Service verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. GHk Online Service LLC belooft niet dat de materialen op deze website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. GHk Online Service LLC kan de materialen op zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. GHk Online Service LLC doet geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Verwijzingen

GHk Online Service LLC heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert niet de goedkeuring van GHk Online Service LLC van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Veranderingen aan de voorwaarden

GHk Online Service LLC kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw persoonlijke gegevens

Leest u daarvoor ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de Website van GHk Online Service wordt beheerst door de wetten van ons, zonder verwijzing naar de conflicten met wettelijke bepalingen.

Onze Aanbiedingen

Alle 39 SBS lesmodules

 452,80

Alle 59 bundels totaalpakket

 599,50

Alle psychosen lesbundels

 69,60

Alle 14 bundels Basisprincipes

 162,50

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.