Opleiding

Onze opleiding voor Germanische Heilkunde

Maandelijks Nederlandstalige webinars met een inleiding Germanische Heilkunde

Neem gratis deel aan het nederlandstalige inleidings-webinar van de Germanische Heilkunde. Het webinar zal geleid worden door Tonia Nijenhuis en Casper Rutten. De webinars worden gepland op de 3e donderdag van elke maand om 20 uur CET.

In deze webinars wordt een korte inleiding in de basisprincipes van de Germanische Heilkunde gegeven. Na deze introductie kunnen er vrij vragen worden gesteld in de chat.

Zo kunt u met familie, vrienden en bekenden gezamenlijk de eerste stappen binnen de wetenschappelijke principes van de Germanische ontdekken.

Deze webinars zijn vrij toegankelijk en de link van de pagina kunt u delen met vrienden en familie.

Vraag & antwoord webinars

Voor mensen die minimaal het pakket Basisprincipes of vergelijkbare lesmodules hebben aangeschaft geven we een gratis ondersteuning in de vorm van maandelijkse Vraag & Antwoord-webinars. Deze vinden plaats op de eerste donderdag van de maand om 20 uur CET.

U kunt uw vragen ook voor aanvang van het webinar per email indienen. Gebruik daarvoor het contactformulier in de voet van de pagina. Deze vragen zullen dan met voorrang in het webinar worden behandeld.

We stellen deze voorwaarde, omdat we het niveau van de studiegroep op een bepaald peil willen houden en lekenvragen die reeds in de modules zijn behandeld tot een minimum willen houden.

Diegene die één van de onderstaande pakketten hebben aangeschaft krijgen per email automatisch bericht daarover. Bent u van mening dat u ook in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat u alle modules los heeft gekocht, neemt u dan even contact met ons op via het contactformulier in de voet van de pagina.

Meld u zich eerst aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Zonder aanmelding wordt de video niet weergegeven!

Opleiding

Algemeen

Op de volgende pagina’s vind u een uitgebreid overzicht wat onze opleiding precies inhoudt. Als u daarna nog vragen heeft, dan kunt u die natuurlijk aan de hand van het contactformulier dat u in de voet van de website vindt persoonlijk aan ons stellen.

Basisprincipes

Met de basisprincipes wordt u stap voor stap bekend gemaakt met de biologische wetmatigheden binnen de Germanische Heilkunde. U krijgt daarmee meer inzicht in de grote lijnen hoe alle ziekten die uit zichzelf ontstaan, zoals kanker, chronische ziekten, allergieën en psychosen verlopen en wat de causale oorzaak daarvan is.

Speciaalprogramma’s (SBS)

De vervolgopleiding Speciaalprogramma’s (afgekort SBS) is over twee leerjaren verdeeld. Daarin worden stap voor stap de specifieke organen en orgaanweefsel aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uitgelegd. Een succesvolle afsluiting van de opleiding Basisprincipes is hiervoor noodzakelijk, omdat er in deze opleiding er vanuit wordt gegaan dat men bekend is met de basisprincipes. Maar uiteindelijk zijn deze modules een steeds verdere verdieping en daarmee een dieper begrip van de basisprincipes.

Het eerste jaar voor deze opleiding start in januari 2023.