Zoek
Sluit dit zoekvak.

3e Kochse Postulaat is wetenschappelijk weerlegd

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Met het zwaard van de Biologische Natuurwetten nemen we het op tegen de Deep State in de geneeskunde!

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van doctor in de geneeskunde en magister in de theologie, Ryke Geerd Hamer

Ons onderwerp: het 3e Kochse postulaat is wetenschappelijk weerlegd.

We leven nu al 10 maanden in deze wereldwijde en zeer vreemde pandemie. Tot nu toe hebben we nauwelijks dode mensen gezien. In plaats daarvan worden we elke dag bang gemaakt met dubieuze cijfers. We krijgen huisarrest, zogenaamd voor onze eigen bescherming. De middenstand wordt daarmee kapot gemaakt en middelen van bestaan ​​worden vernietigd. Gezinnen raken in nood. Mensen worden tot zelfmoord gedreven. Onze oude mensen worden in de steek gelaten. Men denkt dat men in een nooit eindigende nachtmerrie zit.

Hoe kon dat gebeuren?

Honderden jaren geleden werden de vrije volkeren van deze aarde achtereenvolgens door een kleine intelligente, walgelijke, machtshongerige, gewetenloze en centralistische machtselite geïnfiltreerd. Deze Deep State verspreidde zich wereldwijd in alle zaken van deze vele verschillende culturen. Natuurlijk infiltreerde deze Deep State niet alleen de religie, het geld, de politiek en de media, maar ook de wetenschap en dus de geneeskunde. Onze academische geneeskunde is vandaag de dag het resultaat van het werk van Rockefeller, waarmee hij 100 jaar geleden begon.

Dat deze vermeende pandemie slechts nep kan zijn vermoeden ondertussen velen. Er zijn gewoon te veel tegenstrijdigheden en onzinnigheden hierin wereldwijd georkestreerde coronavoorstellingen door welwillende politici. Er zijn maar weinig heersers die zich verzetten tegen deze coronadictatuur.

Bijna geen van deze verantwoordelijke personen verlangt een bewijs van het geïsoleerde virus, dus het bewijs van het 1e Kochse postulaat! En helemaal niemand verlangt een bewijs van Koch’s 3e postulaat, dat dit dan geïsoleerde virus een bepaalde ziekte moet kunnen veroorzaken.

Onze heersers die zelf geen doktoren zijn, nemen verstrekkende beslissingen zonder zich wetenschappelijk correct af te zekeren? Voor elk klein ding vertrouwen onze politici op expertrapporten ter waarde van miljoenen euro’s, maar bij corona wordt blindelings geloofd? Het lijkt erop dat onze politici gewoon een bevel van hogerhand gehoorzamen.

Iedereen meent te weten dat dit coronavirus oorspronkelijk afkomstig was van een verkoude vleermuis uit China. Niemand denkt erover of de afwending van het gevaar van verkoudheid te vermijden, deze wereldwijde lockdown in het geheel rechtvaardigt! Niemand denkt aan proportionaliteit! Al deze brute maatregelen om een verkoudheid te voorkomen? En niemand is zich bewust dat voor al die waanzin met corona de wetenschappelijke basis al lang is verlaten! Nog erger! De wetenschappelijkheid werd vanaf het begin niet nageleefd!! Vanuit medisch en wetenschappelijk oogpunt is alles aan corona fake!

Waar wil ik naar toe?

Vanuit het oogpunt van een echte wetenschap, is het duidelijk dat degene die een virus beweert dit virus ook moet kunnen aantonen. Dit is tot nu toe met geen enkel virus bereikt! Met geen één! Het 1e Kochse postulaat is niet vervuld met het virus, waarmee alle drie de andere Kochse-postulaten niet kunnen worden vervuld! Als je me niet wilt geloven dan verwijs ik naar een overeenkomstige correspondentie tussen de RKI (Robert Koch Instituut) en het internetportaal www.fragdenstaat.de

Citaat van het Robert Koch Institut toen hem werd gevraagd om bewijs van de Kochse postulaten:

“Er is geen officiële informatie over de” Henle-Koch Postulaten “.

“Opgemerkt moet worden dat er wereldwijde wetenschappelijke consensus bestaat over dat COVID-19 wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2.

Einde citaat.

Bron: https://fragdenstaat.de/anfrage/corona-virus-nachweis-nach-den-kochschen-postulaten/?fbclid=IwAR1qH_0-fo-E99bZ8a2McBO9eMJYvsu5dcUaJuNL8OtYbfst-3X233gAFio

Onder een consensus verstaat men: Wikipedia “Consensus betekent de unanieme mening van mensen over een bepaalde vraag zonder verborgen of openlijke tegenspraak. “

Een consensus is dus een mening en het is bekend dat meningen kunnen veranderen.

Nu stel ik een provocatie in de ruimte!

Ik vraag u, beste kijker, waarom heeft deze Deep State bij deze voor hen zo belangrijke actie van een ‘grote reset’ zich op zo dun ijs kunnen begeven? Geen virus, geen bergen lijken, lege ziekenhuisbedden of bezet door etalagepoppen, failliete klinieken? Alleen cijfers die kunstmatig lijken! Het lijkt erop alsof deze Deep State de psychisch zieke keizer uit het sprookje van Christian Andersen is, “De nieuwe kleren van de keizer”! Is het niet zo? Deze Deep State is naakt en eigenlijk lelijk om naar te kijken!

Waarom gebruikt de Deep State niet in plaats van dit fictieve virus de werkelijk bestaande tuberculosekiemen? Waarom sproeit hij ze niet over de hele wereld, bijvoorbeeld met drones? Dat zou gemakkelijk zijn voor de Deep State! Dan zou hij zijn pandemie krijgen! En de Deep State zou hier geen scrupules over hoeven te maken. Als je het gezicht van kleine kinderen afsnijdt om het dan zelf op te zetten en het bloed van dat kind drinkt, dan is men de minachting van ieder mens zeker. Deep State heeft geen scrupules! Als hij denkt dat 9 van de 10 mensen overbodig zijn, en dit in steen beitelt, dan kun je deze Deep State echt alles toe vertrouwen! Oorlogen, pandemieën …

Zou de Deep State in plaats daarvan tuberculosekiemen gebruiken voor deze “great reset pandemie”? dan zou elke hobbybioloog met een simpele lichtmicroscoop zich kunnen overtuigen van het bestaan ​​van deze tuberculosekiemen, toch? De Deep State zou daarmee aan de veilige kant zijn. Deze zeer besmettelijke tuberculose zou dan grote schade aanrichten aan massa’s mensen en zou voor iedereen zichtbaar zijn, nietwaar?

Of zou dat niet gebeuren?

Nee, dat is precies wat er niet zou gebeuren! Er is geen kiem die iets kan opwekken! Het door Robert Koch gepostuleerde vermogen van een zogenaamde kiem, die een ziekte zou kunnen veroorzaken, bestaat niet! Dr. Hamer formuleert dit heel precies in zijn 4e Biologische Natuurwet. Volgens Dr. Hamer leven we in symbiose met de microben! Ze zijn niet onze vijanden! Alle microben werken zonder uitzondering alleen in een vagotone genezingsfase en dat kiemblad afhankelijk en wel op bevel van onze hersenen. Ons lichaam gebruikt de microben als natuurlijke chirurgen, wat ook het fenomeen van spontane genezing verklaart. Het zijn de microben die de tumor tijdens de genezingsfase afbreken en laten verdwijnen. In ons lichaam zijn er ongeveer 1,5 kg van deze vreemde organismen, zonder ons ziek te maken. Microben zijn ook alomtegenwoordig in de natuur, wat betekent dat ze altijd en overal zijn. In de natuur is er geen steriele ruimte. We hebben altijd contact met microben! Je vindt microben op je hand, in je mond, in de diepste zee en op de hoogste bergen. Om een ​​steriele kamer te creëren die volledig vrij is van microben, is een technisch zeer complexe onderneming. De mening “de microbe maakt je ziek” is verkeerd en gemakkelijk wetenschappelijk te weerleggen!

Als de academische medische infectietheorie correct zou zijn, dan zou de mensheid sinds het begin van haar bestaan ​​in beschermende pakken moeten rondlopen. Dan zouden de dieren ook in beschermende pakken in de natuur moeten rondlopen.

Zou de Deep State nu een tuberculosekiem gebruiken voor de pandemie, dan zouden we hetzelfde beeld hebben van lege ziekenhuisbedden en gesloten klinieken, zoals nu met corona. De Deep State zou tuberculosekiemen met zijn drones kunnen spoeien zo veel als hij wil, er zou niets gebeuren met de bevolking! Zogenaamde biologische wapens zijn ook gewoon nep, omdat ze niet echt werken! Er had allang ergens een biologische terroristische aanslag moeten plaatsvinden met deze vele gekken in Deep State Maar dat was niet het geval!

Zou de Deep State voor zijn project werkelijk tuberculosekiemen gebruiken, dan zou hij ook een heel ander probleem hebben! Deze tuberculosekiem zou dan met een microscoop door elke kleine hobbybioloog kunnen worden gezien. Deze hobbybioloog zou natuurlijk ook zelf de afwezigheid van de tuberculosekiem kunnen controleren. Hij zou kunnen zien dat de mensen gezond zouden zijn en dat er zich geen schadelijke ziektekiemen in hun lichaam bevonden. De gesproeide ziektekiemen zouden gewoon niet gedijen! Hij zou dit paniekzaaien herkennen voor wat het is, puur bangmakerij. Het is niet meer dan dat, zoals iedereen kan zien bij corona.

En dat is het punt! Precies deze microbe zouden we niet kunnen zien en niet kunnen aantonen! De Deep State zou zich daarmee dus vastzetten en zichzelf daarmee weerleggen. Deze Deep State wil ons weg van feiten en naar zijn kunstmatig geconstrueerde matrix misleiden! Bekijk dit apencircus toch eens over de uitkomst van de PCR-test! Tegenstrijdigheden op tegenstrijdigheden, die de verantwoordelijke voorstanders van deze PCR-test nu voor een rechtbank moeten ophelderen. Nou dat kan echt iets worden!

In dit geschil over de geldigheid van de PCR-test, blijft het 3e Kochse-postulaat volledig buitenschot! Want zelfs als u met deze PCR-test een virus zou kunnen aantonen, bewijst dit niet dat dit virus de oorzaak is van de ziekte. Net als voorheen blijft de vraag open of ook het 3e Kochse postulaat vervuld kan worden of niet! Volgens de Kochse postulaten kan alleen dan van een ziekteverwekker worden gesproken als alle 4 postulaten zijn vervuld!

Kan men de virushypothese weerleggen?

Men kan onmogelijk het niet-bestaan ​​van een virus bewijzen! Niemand kan het niet-bestaan ​​van geesten bewijzen! Dat weet Deep State en daarmee blijft met de virusbewering zijn verdere willekeur deur en poort geopend. Mocht het dit jaar niet lukken met corona, deze Deep State drijft volgend jaar weer een ander varken door het dorp. Dan komt de volgende strijd over het bewijs …

Naar mijn mening zou men zich in de uiterst noodzakelijke kritiek op corona, minder op de PCR-test moeten verlaten, maar veel meer op het bewijs van het 3e Kochse postulaat! U kunt hiervoor zelfs bestaande microben zoals schimmels of bacteriën gebruiken. Het doel is om te bewijzen dat deze zichtbare en aantoonbare microben, de vermoedelijke ziekte daadwerkelijk kunnen verwekken. Volgens de 4e Biologische Natuurwet van Dr. Hamer is dát niet mogelijk! Een microbe verwekt niets in een gezond lichaam! Met microben leven we altijd in symbiose! Onze hersenen sturen hun vermeerdering en geven hen ook de opdracht tot stofwisseling. Onze hersenen schakelen zelf de microben aan en uit.

Als men nu kan bewijzen dat noch door schimmels noch door bacteriën een infectieziekte kan ontstaan, dan is het 3e Kochse postulaat onjuist, punt! Hiermee is de academische medische infectie theorie weerlegt, punt! Dan is er ook geen infectie, punt! En al helemaal niet door een niet-bestaand virus! Wat een onzinnige bewering! De gezichtsmaskers zouden vallen en wel daarom, omdat de mensheid de willekeur van de staat zou kunnen zien en erkennen. Ze zou er ook de misleiding van Deep State herkennen! Ze zouden de maskers afdoen, lachen en zouden deze Deep Staat naar de hel jagen!

Nu komt een heel grote MAAR! in u op, klopt het?

Als men ten tijde van de heksenjacht zou hebben verklaart dat de duivel niet zou bestaan, of men zou de duivel eerst moeten bewijzen, dan zou men zelf op de brandstapel zijn beland. In die tijd waren er juryleden, aanklagers en rechters die het bestaan ​​van de duivel aannamen en onschuldige vrouwen ter dood door verbranding veroordeelden. Alles werd als juist beschouwd! Allemaal droegen ze toen hun eigen heksenpaniekmasker! En toch weten we nu, dat het onrecht was en met deze inquisitie van het Vaticaan streefde deze alleen zijn vuile belangen na. Het Vaticaan ging over lijken en dwong onze verantwoordelijke voorouders ook over lijken te gaan.

Met deze corona-pandemie probeert de Deep State nu zijn zak te sluiten, waarin we al eeuwenlang worden gelokt, verleid en ook vrijwillig zijn binnengekropen. We hebben onze kinderen er niet eens tegen beschermd waardoor ze van ons weggleden, aan anderen werden overgedragen en werden opgezet tegen ons als ouders. We spitsten de oren niet als onze kinderen met onbegrijpelijke en vreemde gedachten thuis kwamen. We waren instinktloos geworden. Met onze kinderen hebben onze eigen toekomst aan deze Deep State uitgeleverd. en hij heeft ze op zijn manier opgevoed. De Groenen zijn onze door de staat opgevoede kinderen!

Bij deze grote reset gaat het de Deep State blijkbaar om alles! Maar hij had zich misrekend en staat met zijn rug tegen de muur! De Deep State dacht blijkbaar dat de geplande wereldoorlog eraan kwam. Omdat die uitbleef (dankzij Trump en Poetin), vestigt hij al zijn hoop op deze geplande pandemie! Ik ben ervan overtuigd dat corona het plan B was, daarom zien we ook de protesterende massa’s op straat. Een werkelijke opstand van de massa kan de Deep State niet gebruiken! Tot dusver wist hij dit te vermijden. Niettemin bereidde hij voor de zekerheid deze FEMA-kampen voor.

Zijn ​​eeuwenlang gesponnen matrix die natuurlijk ook de academische geneeskunde met zijn misleidende leer omvat, beheerst echter nog steeds de hoofden van de massa’s die vandaag protesteren. Nog steeds gelooft de massa in virussen, infectie, vaccinatie en het immuunsysteem. Om nu de mensenmassa tegen het gif van de Deep State te immuniseren, moet de al lang wetenschappelijk weerlegde infectietheorie van de academische geneeskunde vallen en als leugen en middel tot doel worden ontmaskerd.

Ieder van ons wordt nu opgeroepen, in zijn eigen belang, om deze absolute slavernij van de wereldbevolking tegen te gaan. Ik doe het met behulp van de door dr. Hamer ontdekte 4e biologische natuurwet die hij in het midden van de jaren 80 ontdekte en al die jaren nooit heeft veranderd. Dr. Hamer moet dus absoluut zeker zijn geweest van zijn mening! Een weerlegging van zijn 4e biologische natuurwet is er in elk geval niet!

Pakken we het zwaard van de natuur met haar natuurwetten en treden deze Deep State op het gebied van de geneeskunde tegemoet! Van de vele armen van het Deep-State-Monster behoort de medische arm de Germanische Heilkunde. Deze arm slaan we hem af!

 • Robert Koch is met zijn Kochse postulaten weerlegd!
 • De academisch medische infectie-theorie is weerlegd.

Lang leve de Germanische Heilkunde!

Ik wens u een gelukkig Joelfeest!

Tot ziens, tot de volgende video.

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

Eén reactie

 1. De Germanische Heilkunde / Heelkunde is heel natuurlijk in zijn concepten en doet ook beroep op
  het natuurlijk gezond verstand en intuïtief aanvoelen van de onderzoekende mens !
  Daarom klikte het meteen … Wat dapper van Dr. Geert Hamer om die weg te gaan.
  “ Germ “ betekent ook “ Kiem “ of begin, oorsprong, eerste oorzaak, allemaal ingesloten in het
  woord Germanium … wat een brug naar het leven ?

  Veel moed aan de zoekers en bevrijders van het mensdom, Dank voor het delen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.