Search
Close this search box.

Natuurwetten hebben geen statistieken nodig. Wie statistieken gebruikt, bedrijft geen wetenschap!

In het geval van patiëntencases die men wil reproduceren volgens de biologische wetmatigheden van de Germanische Heilkunde®, is de zaak in principe heel eenvoudig:

Er zijn 3 niveaus (psyche, hersenen, organen) die synchroon lopen en er zijn 2 ziektefasen (namelijk cpnflictactieve fase en – als het conflict is opgelost – de genezingsfase), plus een fase van normaliteit vóór de sympathicotone conflictactieve fase en aan het einde van de vagotone conflictopgeloste genezingsfase een fase van renormalisatie.

We hebben dus niet alleen 4 fases elk op 3 niveaus, maar ook 3 onderscheidende punten (DHS, CL en epileptische crisis) op elk 3 niveaus, d.w.z. 21 criteria (4×3 + 3×3), die we elk afzonderlijk, volgens de 5 biologische wetmatigheden kunnen afvragen.

Aangezien de 5 biologische wetmatigheden samen echter minstens 6 criteria bevatten, waaronder de histologische criteria, de cerebrale topografische, organopografische, de conflict-kleurende en de microbiële criteria, komt men – als men alle 3 de niveaus nauwkeurig kan onderzoeken – voor een enkel geval op 126 (21×6) verifieerbare en reproduceerbare feiten. Het is astronomisch onwaarschijnlijk dat slechts één enkel geval per ongeluk deze reproduceerbare feiten zou aantonen, omdat het altijd het eerstbeste is van miljoenen mogelijke gevallen.

Als de patiënt echter twee ziektes heeft die gedeeltelijk parallel of opeenvolgend kunnen zijn, tellen de reproduceerbare feiten op tot 252 (2×126). De kans neemt dan toe tot een bijna astronomische kanswaarde!

Een uiterst belangrijk criterium dat in de berekening meegaat, is dat de lokalisatie van Hamerse Haard in de hersenen is voorbestemd. Dit betekent dat het relais – een van de honderden mogelijke relais – al is bepaald. En dit relais – in het geval van een Hamerse Haard – moet nu precies de formatie hebben die bij de bijbehorende fase hoort. De waarschijnlijkheid voor slechts één geval is al astronomisch hoog. Meestal hebben de patiënten echter meerdere kankers of verlamming, diabetes ed. en voor elke individuele ziekte moet weer aan alle criteria worden voldaan …

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.