Het Team

Onze opleiding voor Germanische Heilkunde

Tonia Nijenhuis

Tonia Nijenhuis

Geboren in 1959 te Deventer, in 1981 afgestudeerd als fysiotherapeute en moeder van 5 kinderen.

Na mijn studie heb ik in Duitsland de opleiding manuele neurotherapie gevolgd en werkte meer dan 30 jaar als manuele neurotherapeute, met specialisatie whiplashklachten.
In 1989 ben ik in aanraking gekomen met de Germanische, toen nog Neue Medizin.
Sinds 1990 studeerde ik elke maand bij dr. Hamer in Keulen.

De toenmalige Duitse wetenschappelijke tabel heb ik destijds vertaald in het Nederlands.

Samen met dr. Hamer heb ik voordrachten gegeven in de Germanische Heilkunde, o.a. in Lindau op het internationale congres van het Weltfundament für Naturwissenschaft in 1995.

Ik gaf mijn lezing over de intra-uterale conflicten die een ongeboren kindje in de baarmoeder kan ervaren. De zwangerschap; moeder en kind is mijn specialisatie.

Ik was aanwezig bij verificaties van de Germanische Heilkunde, in Celle en Gelsenkirchen.

In verband met persoonlijke omstandigheden heb ik me in 1997, mede op advies van dr. Hamer, teruggetrokken.
Ondertussen deed ik verder onderzoek.

Het was destijds verbazingwekkend hoe dr. Hamer steeds nieuwe en aanvullende ontdekkingen deed. Voor mij was het een hele eer daarvan getuige te mogen zijn. Zijn ontdekkingen zijn een verlossing voor de mensheid; geen angst meer voor ziekten. Jammer genoeg is het door het systeem waarin wij leven niet gewild dat deze kennis onder de mensen komt.

Dr. Hamer’s ontdekkingen worden door Deep State zoveel mogelijk onderdrukt. Dit is de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis.

Toen in 2010 Casper op mijn weg kwam, die in Nederland en België de Germanische verspreidde, zijn we hiermee samen verder gegaan. We hebben presentaties gegeven in het Nederlandstalig gebied in Nederland en België.
Samen hebben we een volkstribunaal opgezet volgens het model van Kevin Annett, omdat we merkten dat de maatschappij waarin we leven ons vele biologische conflicten bezorgt.
We hadden een samenleving voor ogen, waarin we weer volgens onze biologische code kunnen leven.

In 2015 hielden we het in Nederland voor gezien en zijn we naar het buitenland vertrokken.

In augustus 2020 kwam Helmut met de vraag of we zijn lesmodules en website in het Nederlands wilden vertalen. We voelden ons vereerd met dit voorstel en zijn vrijwel direct aan de slag gegaan.
Helmut vroeg mij in 2021 om zijn zwangerschapsmodule aan te vullen, met mijn ervaring. Dat heeft erin geresulteerd dat zijn module twee keer zo lang is geworden en er nog een tweede zwangerschapsmodule bij is gekomen. In deze laatste module is veel informatie opgenomen die ik tijdens mijn studie bij dr. Hamer heb opgedaan en de resultaten van mijn eigen onderzoekingen en praktijkervaringen.

Ondertussen hadden we in september 2022 onze vertaalopdracht klaar en zijn we in januari van ditzelfde jaar de opleiding Basisprincipes gestart,wat een groot succes werd.
Ik vind het een enorme uitdaging om de lessen te verzorgen en eindelijk datgene wat dr. Hamer heeft ontdekt en mijn eigen ervaringen met de studenten te delen en ze zo stap voor stap in de Germanische op te leiden.

Casper Rutten

Casper Rutten, geboren in 1962 in Amsterdam, elektotechnicus en vader van 4 kinderen.
Na het uitvoeren van zeer uiteenlopende banen als elektrotechnisch medewerker, sales-medewerker van machines, leraar middelbare school richting; industriële automatisering en fabrieksmanager, werk ik vanaf 2006 als vertaler van de Germanische Heilkunde. In hetzelfde jaar heb ik de eerste Nederlandse website over de Germanische Heilkunde gemaakt, germaansegeneeskunde.info.
In 2005 maakte ik op een voordracht van Helmut Pilhar kennis met de Germanische Heilkunde. De exactheid waarmee de Germanische werkt en de nauwkeurigheid waarmee men conflicten kan duiden vond ik fascinerend. Ik ging me steeds verder in de Germanische verdiepen en bezocht niet alleen seminars van Helmut Pilhar, maar ik heb ook een seminaar van dr. Hamer in Spanje bijgewoond.

In 2007 werd ik gevraagd om presentaties in het Nederlandstalige gebied in Nederland en België te geven. Ondertussen had ik Roman Jung leren kennen die door dr. Hamer geautoriseerd is om psychose seminars te geven. Ik ben door Roman Jung opgeleid om psychose seminars te presenteren, en ik zie psychosen als mijn specialisatie.

Het Team Casper

In 2009 werd ik door Tros Radar gevraagd om de Germanische Heilkunde te verdedigen in een reportage over alternatieve geneeswijzen.
Ik heb naast de wetenschappelijke diagnose tabel ook nog de boeken: “Een beknopte inleiding” en “Een korte inleiding” vertaald.

In 2010 leerde ik Tonia kennen en zijn we samen presentaties gaan geven.
We zijn ook samen nog enkele keren in Noorwegen bij dr. Hamer op bezoek geweest om het een en ander door te spreken.

Tot 2013 waren we actief met het geven van presentaties en het informatie verstekken over de Germanische in studiegroepen.

In 2014 hebben we in een volkstribunaal de schending van de mensenrechten op Nederlands grondgebied door de Staat en haar medewerkers aan de kaak gesteld.

Nadat we het in Nederland in 2015 wel voor gezien hielden zijn we naar het buitenland verhuisd.

We kenden allebei Helmut Pilhar, de enigste door dr. Hamer geautoriseerde docent theorie Germanische Heilkunde.
Helmut wilde zich in meerdere talen dupliceren en vroeg ons in 2020 om zijn lesmodules en zijn site te vertalen, wat voor ons een hele eer was.
We wisten toen nog niet welk een enorme schat aan informatie deze lesmodules herbergen.
Een perfecte opbouw met de lesmodules Basisprincipes, vervolgens de SBSen en tenslotte last but not least de Psychosen.
We werden tijdens het vertalen steeds enthousiaster en begonnen januari 2022 met de opleiding Basisprincipes, wat een groot succes werd.