Studiemogelijkheden

Onze opleiding voor Germanische Heilkunde

krokus vraagteken

Met onze opzet van de studie kan men zelf bepalen hoeveel tijd en energie men in zijn studie steekt. Zoek voor uzelf wat het beste bij u past. Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens de studie van de ene op de andere mogelijkheid te wisselen.

Algemeen

Om de volledige opleiding te kunnen volgen dient men elk voorafgaand jaar met een gemiddelde van 60% voldoende te hebben afgesloten. Zolang men de stof nog niet voldoende beheerst is het niet zinvol om al een stapje hoger te willen. Men doet niet alleen zichzelf te kort, maar ook de studenten die de stof wel beheersen.
We hebben getracht aan eenieder zijn behoefte te voldoen. De geldigheidsduur van de verschillende pakketten is daarom op enkele jaren gesteld. Dus u kunt gerust nog eens een jaar overdoen, zonder dat u opnieuw een lespakket moet aanschaffen. Het gaat er toch uiteindelijk om dat u de Germanische begrijpt en daarmee uw eigen leven, cq. gezondheid weer in eigen hand kunt nemen.

krokus uitroepteken

Studeren met begeleiding

Kijkt u onder het menu Basisprincipes om een indruk te krijgen hoe de opleiding onder begeleiding verloopt.

Hierbij begint u in januari of augustus met de opleiding en volgt stap voor stap de live webinars en vult de vragenformulieren in die bij de modules horen.

Als u geen voldoende scoort voor een bepaald jaar, dan kunt u het jaar over doen.
Als u meent dat u de stof nog niet voldoende beheerst, ook al scoort u voldoende, dan kunt u ook het jaar over doen.

Zelfstudie

Met de zelfstudie kunt u natuurlijk instappen wanneer u wilt. Het wordt wel aangeraden om de volgorde van de lesmodules aan te houden, omdat er een bepaalde opbouw in zit. Ook de vragenformulieren dienen in de volgorde van de modules, zoals ze in het lesrooster zijn opgenomen, te worden ingevuld. U kunt de opleiding in uw eigen tempo doen. Ook is het mogelijk dat u op een bepaald moment besluit op in te haken in een van de lopende begeleidende opleidingen. Heeft u alle vragen van de Basisprincipes ingevuld, dan kunt u een verzoek indienen om door te gaan naar het SBS-programma.  U kunt dan de begeleide studie volgen die in steeds in januari start. Ook heeft u dan toegang tot de besloten Telegramgroep Speciaalprogramma’s en de daarbij behorende live webinars. Bezit u het SBS- of Totaalpakket, dan heeft u in ieder geval toegang tot de modules van de Speciaalprogramma’s en kunt u de opgenomen webinars bekijken.

krokus one to more

Wat kunt u met deze opleiding?

  1. U doet het voor uzelf, uw familie en vrienden. “Informeert u zich zolang u gezond bent; kennis is macht.”
  2. U bent zeer enthousiast en wilt de Germanische onder de mensen brengen. Als gekwalificeerd referent houdt u voordrachten en seminars. U kunt deel worden van het team dat zich daar actief mee bezig houdt.
  3. U bent therapeut(e) en wilt uw patiënten zo juist mogelijk helpen. Nu leiden wij geen therapeuten op, maar de kennis van de Germanische is onontbeerlijk voor iemand die oprecht zijn medemens wenst te helpen.

Praktikant

Heeft men de Basisprincipes met een voldoende afgesloten, dan is het mogelijk om als stage onder begeleiding (delen van) webinars te verzorgen. Over de duur van de stage en het aantal webinars zult u t.z.t. op de hoogte worden gesteld.

Referent:

Is de stage naar wens verlopen en is de opleiding succesvol afgesloten, dan kunt u toetreden tot de groep Qualified en bent u bevoegd voordrachten te geven uit naam van de Internationale Academie voor Germanische Heilkunde. Desgewenst kunt u opgenomen worden in het register van de academie voor gekwalificeerde presentator/referent Germanische Heilkunde.

krokus bepalingen

Geldigheidsduur

Om u als toekomstig student tegemoet te komen in uw studietempo hebben we de geldigheidsduur van het Totaalpakket op 10 jaar gesteld. De geldigheidsduur van het Basisprincipespakket en het Psychosenpakket is 3 jaar.
De geldigheidsduur van het SBSenpakket is 4 jaar. De geldigheid van één of enkele lesmodule(s) is 1 jaar.
Is een lesmodule of pakket verlopen, dan heeft men geen toegang meer tot de lesvideo’s, de webinars, het terugzien hiervan, de m.c. vragen en het stellen van vragen als student.

Schrijf u in voor
onze nieuwsbrief

U wordt dan geïnformeerd als er nieuwe berichten worden gepost. In elke nieuwsbrief is een link om uw inschrijving te wijzigen of op te zeggen.