Studiemogelijkheden

Onze opleiding voor Germanische Heilkunde

Met onze opzet van de studie kan men zelf bepalen hoeveel tijd en energie men in zijn studie steekt. Zoek voor uzelf wat het beste bij u past. Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens de studie van de ene op de andere mogelijkheid te wisselen.

1. Zonder examen:

Om de volledige opleiding te kunnen volgen dient men elk voorafgaand jaar met een gemiddelde van 60% voldoende te hebben afgesloten. Zolang men de stof nog niet voldoende beheerst is het niet zinvol om al een stapje hoger te willen. Men doet niet alleen zichzelf te kort, maar ook de studenten die de stof wel beheersen.
We hebben getracht aan eenieder zijn behoefte te voldoen. De geldigheidsduur van de verschillende pakketten is daarom op enkele jaren gesteld. Dus u kunt gerust nog eens een jaar overdoen, zonder dat u opnieuw een lespakket moet aanschaffen. Het gaat er toch uiteindelijk om dat u de Germanische begrijpt en daarmee uw eigen leven, cq. gezondheid weer in eigen hand kunt nemen.

2. Met examen:

Wenst men aan het eind van elk studiejaar een certificaat te ontvangen, dan zijn er dezelfde eisen als bij de student zonder examen. Daarnaast doet men in december van elk studiejaar een schriftelijk examen over de stof van dat jaar en licht men een eigen ingestuurd praktijkvoorbeeld mondeling toe.

Bij een voldoende score ontvangt men per jaar een deelcertificaat. Hiervoor wordt per jaar een bedrag van 250 euro in rekening gebracht, dus ook voor elk afzonderlijk studiejaar SBSen.

Voor een eindcertificaat in de theorie Germanische Heilkunde moet men de hele opleiding met een voldoende hebben afgesloten. Het eindcertificaat is een logisch gevolg van de vier deelcertificaten en hiervoor wordt geen bedrag in rekening gebracht.

Als u geen voldoende scoort voor een bepaald jaar, dan kunt u het jaar over doen.
Als u meent dat u de stof nog niet voldoende beheerst, ook al scoort u voldoende, dan kunt u ook het jaar over doen.

Wat kunt u met deze opleiding?

  1. U doet het voor uzelf, uw familie en vrienden. “Informeert u zich zolang u gezond bent; kennis is macht.”
  2. U bent zeer enthousiast en wilt de Germanische onder de mensen brengen. Als gekwalificeerd referent houdt u voordrachten en seminars. U kunt deel worden van het team dat zich daar actief mee bezig houdt.
  3. U bent therapeut(e) en wilt uw patiënten zo juist mogelijk helpen. Nu leiden wij geen therapeuten op, maar het is voor een patiënt die op zoek is naar een therapeut die de Germanische Heilkunde kent, belangrijk te weten of deze in elk geval een gedegen kennis van de Basisprincipes van de Germanische Heilkunde heeft. In de toekomst wordt hiervoor op de site een register aangelegd. Wil men hierin worden opgenomen, dan dient men minimaal de Basisprincipes en een stage in de vorm van het geven van webinars over de Basisprincipes met een voldoende te hebben afgesloten.

Praktikant

Heeft men de Basisprincipes met een voldoende afgesloten en heeft men een positieve bijdrage geleverd door zijn/haar deelname in het forum en tijdens de opleiding door vraagstellingen en het beantwoorden in de groep van vragen van anderen, dan kan men gevraagd worden om als stage onder begeleiding webinars te verzorgen. Over de duur van de stage en het aantal webinars zult u t.z.t. op de hoogte worden gesteld; dit geldt ook voor de stage van de therapeut die opgenomen wil worden in het register.

Referent:

Is de stage naar wens verlopen en is de opleiding succesvol afgesloten, dan kunt u toetreden tot de groep Qualified en bent u bevoegd voordrachten te geven vanuit de Internationale Academie voor Germanische Heilkunde. Desgewenst kunt u opgenomen worden in het register van de academie voor gekwalificeerd presentator/referent Germanische Heilkunde.

Geldigheidsduur

Om u als toekomstig student tegemoet te komen in uw studietempo hebben we de geldigheidsduur van het Totaalpakket op 10 jaar gesteld. De geldigheidsduur van het Basisprincipespakket en het Psychosenpakket is 3 jaar.
De geldigheidsduur van het SBSenpakket is 4 jaar. De geldigheid van één of enkele lesmodule(s) is 1 jaar.
Is een lesmodule of pakket verlopen, dan heeft men geen toegang meer tot de lesvideo’s, de webinars, het terugzien hiervan, de m.c. vragen en het stellen van vragen als student.

Lees verder