Zoek
Sluit dit zoekvak.

Studiemogelijkheden

Onze opleiding voor Germanische Heilkunde

krokus-vraagteken

Met onze opzet van de studie kan men zelf bepalen hoeveel tijd en energie men in zijn studie steekt. Zoek voor uzelf wat het beste bij u past. Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens de studie van de ene naar de andere mogelijkheid te wisselen.

Algemeen

Om de volledige opleiding te kunnen volgen dient men de toetsen van elk voorafgaand jaar met een gemiddelde van minstens 60% te hebben afgesloten. Zolang men de stof nog niet voldoende beheerst is het niet zinvol om al een stapje hoger te willen. Men doet niet alleen zichzelf te kort, maar ook de studenten die de stof wel beheersen.
We hebben getracht aan een ieder zijn behoefte te voldoen. De geldigheidsduur van de verschillende pakketten is daarom op enkele jaren gesteld. Dus u kunt gerust nog eens een jaar overdoen, zonder dat u opnieuw een lespakket moet aanschaffen. Het gaat er toch uiteindelijk om dat u de Germanische begrijpt en daarmee uw eigen leven, cq. gezondheid weer in eigen hand kunt nemen.

krokus-uitroepteken

Studeren met begeleiding

Kijkt u onder het menu Basisprincipes om een indruk te krijgen hoe de opleiding onder begeleiding verloopt.

Hierbij begint u in januari of augustus met de opleiding en volgt stap voor stap de live webinars en vult de toetsen in die bij de modules horen.

Als u geen gemiddeld 60% scoort voor een bepaald jaar, dan kunt u het jaar over doen.
Als u meent dat u de stof nog niet voldoende beheerst, ook al is uw score voldoende, dan kunt u ook het jaar over doen.

Zelfstudie

Met de zelfstudie kunt u natuurlijk instappen wanneer u wilt. Het wordt wel aangeraden om de volgorde van de lesmodules aan te houden, omdat er een bepaalde opbouw in zit. Ook de toetsen dienen in de volgorde van de modules, zoals ze in het lesrooster zijn opgenomen, te worden ingevuld. U kunt de opleiding in uw eigen tempo doen. Ook is het mogelijk dat u op een bepaald moment besluit om in te haken in een van de lopende begeleide opleidingen. Heeft u alle vragen van de Basisprincipes ingevuld en een gemiddelde score van minstens 60%, dan kunt u doorgaan naar het SBS-programma.  U kunt dan de begeleide studie volgen die steeds in januari start. Ook heeft u dan toegang tot de besloten Telegramgroep Speciaalprogramma’s en de daarbij behorende live webinars. Bezit u het SBS- of Totaalpakket, dan heeft u in ieder geval toegang tot de modules van de Speciaalprogramma’s en kunt u de opgenomen webinars bekijken.

krokus-one-to-more

Wat kunt u met deze opleiding?

  1. U doet het voor uzelf, uw familie en vrienden. “Informeert u zich zolang u gezond bent; kennis is macht.”
  2. U bent zeer enthousiast en wilt zodra u met de opleiding klaar bent door middel van presentaties de Germanische onder de mensen brengen. Om u daarin te oefenen kunt u bij ons na de vierjarige opleiding een deel van de webinars Basisprincipes presenteren. Voor ons als academie is het belangrijk dat de Germanische in zijn zuivere vorm wordt uitgedragen.
  3. U bent therapeut(e) en wilt uw patiënten zo juist mogelijk helpen. Nu leiden wij geen therapeuten op, maar de kennis van de Germanische is onontbeerlijk voor iemand die oprecht zijn medemens wenst te helpen.
krokus-bepalingen

Geldigheidsduur

Om u als toekomstig student tegemoet te komen in uw studietempo hebben we de geldigheidsduur van het Totaalpakket op 10 jaar gesteld. De geldigheidsduur van het Basisprincipespakket en het Psychosenpakket is 3 jaar.
De geldigheidsduur van het SBSenpakket is 4 jaar. De geldigheid van één of enkele lesmodule(s) is 1 jaar.
Is een lesmodule of pakket verlopen, dan heeft men geen toegang meer tot de lesvideo’s, de webinars, het terugzien hiervan, de m.c. vragen en het stellen van vragen als student.

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.