Studie op maat

Onze opleiding voor Germanische Heilkunde

academy vraagteken

Studie op maat, hoe functioneert dat?

De aankoop van één van de pakketten, Basisprincipes, SBSen, Psychoses of Totaalpakket geeft toegang tot ons studieprogramma.
Dit programma bestaat uit:

  • per maand 2 live webinars;
  • 30 multiple choice vragen;
  • het terug kunnen zien van de webinars;
  • de mogelijkheid tot het stellen van vragen gedurende de studie op het studentenforum.

De inhoud van elke lesmodule bekijkt u thuis via een online leerplatform vóór de eigenlijke gezamenlijke lessen. Dit geeft u de tijd om u in uw eigen tempo, waar, wanneer en zo vaak als u wilt voor te bereiden op de gemeenschappelijke lessen en vragen te verzamelen.

In plaats van te luisteren naar een leraar die in de gezamenlijke les de stof behandelt, openen we samen een dynamische ruimte van actief leren. Tijdens de webinars wijden we ons aan een korte samenvatting van de lesstof met daarbij verdiepingen en verduidelijkingen van hetgeen in de lesmodules wordt aangereikt. Bij de desbetreffende lesmodule worden specifieke praktijkvoorbeelden gegeven en ervaringen van de studenten besproken. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen en groepsgesprekken te voeren over casussen. Het echt begrijpen en dus beter onthouden van de nieuwe informatie en de toepassing van de kennis vindt plaats in deze gezamenlijke les.

academy one leaf

Opleiding 1 Basisprincipes:

In deze opleiding leert u in één jaar de Basisprincipes van de Germanische. Met de door ons gehanteerde leermethode zult u merken dat u spelenderwijs het fundament van de Germanische onder de knie krijgt.

In het jaarprogramma Basisprincipes is vastgelegd in welke maand welke module(s) worden behandeld. Er wordt op de 2e en de 4e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur een webinar gegeven van elk maximaal 2 uur. Na het 2e webinar kunt u zichzelf middels 30 multiple choice vragen op de opgedane kennis testen. De webinars worden gegeven van januari tot en met november. Alle webinars worden opgenomen en zijn voor de student vrij toegankelijk om terug te zien.
Toegang tot de modules en de opleiding heeft u tot 3 jaar na aanschaf van het pakket Basisprincipes; bij aankoop van het Totaalpakket is dit 10 jaar.

academy two leaf

Opleiding 2 SBSen (Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s):

In de opleiding SBSen worden gedurende 2 jaar alle 39 SBSen, zoals bijvoorbeeld het SBS van de skeletspieren, het hart, de botten, de maag etc. met u doorgenomen en uitgediept.
Tot deze opleiding heeft men alleen toegang als men opleiding 1 Basisprincipes met een voldoende heeft afgesloten en de modules van de Speciaalprogramma’s heeft aangeschaft. Deze vormen de basis van het lesmateriaal.

Het lesprogramma verloopt op vergelijkbaar als bij opleiding 1. De webinars vinden elke 1e en 3e dinsdag van de maand plaats om 20.00 uur.

Toegang tot de modules en de opleiding heeft u tot 4 jaar na aanschaf van het SBS-pakket; bij aankoop van het Totaalpakket is dit 10 jaar.

krokus

Opleiding 3 Psychosen

De duur van de vervolgopleiding Psychosen is 1 jaar.

De basis voor deze opleiding vormen de 6 lesmodules psychosen. De hormoonspiegel komt echter ook nog ruim aan bod. Verder hebben we nog veel eigen materiaal wat in de webinars zal worden behandeld.

Men heeft toegang tot deze opleiding als men opleiding 2 met een voldoende heeft afgesloten.
Het lesprogramma verloopt op dezelfde manier als bij opleiding 1 en 2. De webinars vinden elke 2e en 4e donderdag van de maand om 20.00 uur plaats.

Toegang tot de modules en de opleiding heeft u tot 3 jaar na aanschaf van het pakket Psychosen; bij aankoop van het Totaalpakket is dit 10 jaar.