Search
Close this search box.

Uitzaaiingen bij kanker

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Welkom bij deze korte video over uitzaaiingen bij kanker.

Mijn naam is Casper Rutten.

Uitzaaiingen bij kanker zijn de grootste motivatie voor mensen om toe te stemmen in het ondergaan van de gruwelijke reguliere behandeling met chemotherapie. Het gaat daarbij om de angst van de voorstelling dat de kankercellen zich zouden kunnen gaan verspreiden in het lichaam en daar andere kankers zouden veroorzaken. Deze voorstelling heeft voor de mens zo een enorme impact dat voor de meeste van ons het niet meer mogelijk is om nuchter na te denken. Vanaf dat moment draait alles alleen nog maar om deze kwaadaardige cellen die ons van binnenuit proberen te vernietigen.

Als ik u zou kunnen overtuigen dat deze theorie van de reguliere geneeskunde niet klopt, dan zou ik bij u de angst voor kanker voor een groot deel weg kunnen nemen. Dan behoudt u uw nuchter verstand in het geval van een kankerdiagnose. Dat geeft u dan meer tijd en rust om de hele zaak nog eens rustig te bekijken. U laat zich dan niet meer opjagen door een arts die u probeert te overtuigen dat er nu zo snel mogelijk behandeld moet worden met chemotherapie, operatie en bestraling om deze kwaadaardige monsters te bestrijden voordat ze zich verspreiden.

Als eerste wil ik u tonen dat de reguliere geneeskunde zelf helemaal niet zo overtuigd is van haar eigen theorie. Ze beweert dat de kankercel zich via het bloed- of de lymfevaten verspreidt en zich dan in een ander orgaan nestelt, om daar een nieuwe kanker te ontwikkelen. Ze beweert ook dat kanker zich al lang voordat er symptomen zijn in het lichaam aanwezig kan zijn en als het ware op de loer ligt om aan te vallen. Daarvoor zijn onder andere ook de preventieve onderzoeken.

Dit houdt dus in dat de kankercellen al in het bloed kunnen zitten voordat er een diagnose wordt gesteld. Zou men dan niet het bloed van een bloed- of orgaandonor op kankercellen moeten controleren, daarmee de ontvanger niet geconfronteerd wordt met de uitzaaiing van zijn donor?

Ja, dat zou men dan moeten doen.

Doet men dat ook?

Nee! Waarom niet?

Omdat er nog nooit een kankercel in het bloed van een kankerpatiënt is gevonden. Omdat die ook helemaal niet bestaan!

Dit is slechts een simpel voorbeeld van de tegenstrijdigheden die met de reguliere geneeskunde gepaard gaan. Wanneer u meer inzicht in de biologische wetmatigheden van de Natuur krijgt dan zult u van de ene in de andere verbazing vallen over de fantasieverhalen van de reguliere geneeskunde.

Ik zal u nu in het kort uitleggen hoe dit vanuit de Germanische Heilkunde wordt gezien. Hier bestaan deze kwaadaardige uitzaaiende kankercellen niet. Daarmee wordt niet ontkent dat er bij kanker nieuwe kankerhaarden op andere plekken in het lichaam kunnen ontstaan. Dit is een gegeven dat we allemaal kunnen waarnemen en is ook het uitgangspunt van de uitzaaihypothese van de reguliere geneeskunde.

Om dit te kunnen begrijpen, dient men te weten dat elke kanker, maar in feite elke ziekte, ontstaat door een zeer-acuut dramatisch, isolatief beleefde conflictschok die het individu op het verkeerde been zet. In de Germanische noemen we dat het DHS, het Dirk Hamer Syndroom vernoemd naar de zoon van dr. Hamer. Vanaf deze seconde start er een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma van de Natuur die de psyche en het organisme ertoe aanzetten om het conflict op te lossen. Op psychisch niveau door een dwangmatig denken rondom het conflictthema. Op orgaanniveau door een celtoename in de vorm van een carcinoom of een celafname in de vorm van een verzwering of ulcus van een specifiek orgaandeel die wederom bepaald wordt door de conflictinhoud.

Dit is de eerste Biologische Natuurwet ofwel de IJzeren Regel van Kanker. Alleen op deze wijze kan er een zogenaamde kanker ontstaan en niet anders.

Waarom zijn we zo zeker dat kanker zo ontstaat en verloopt? We hebben nog een derde niveau als controle, het hersenniveau. Vanaf de seconde van de inslag van het DHS is dit met een hersen-CT zichtbaar in de hersenen. Ook nu weer op een specifieke lokatie die bepaald wordt door de conflictinhoud.

De genoemde drie niveaus verlopen altijd synchroon. Verandert er iets in de psyche dan verandert het ook in de hersenen en aan het orgaan en vice versa. We spreken hier over een overbepaald systeem. We kunnen op elk moment van het ene niveau teruggrijpen op het andere om te controleren of we juist zitten en waar we ons bevinden in het lopende proces.

Nu terug naar de uitzaaiing. Nu we weten hoe kanker ontstaat, kunnen we ook begrijpen hoe de zogenaamde uitzaaiingen ontstaan. Als er een kanker ergens anders in het lichaam na een eerste kanker ontstaat, dan kan dat alleen als er een nieuw Biologisch Conflict is opgetreden met een nieuwe locatie in de hersenen en een andere conflictinhoud in de psyche. Of dit nieuwe conflict een zogenoemd volgconflict van het eerste conflict is valt te bezien. Daarvoor dienen we eerste de bijbehorende conflicten te vinden om ze in relatie tot elkaar te brengen.

Toetsen we dit aan de praktijk. Een vrouw krijgt de diagnose borstkanker. Er was bij haar dus al een Biologisch Conflict ingeslagen met een specifieke conflictinhoud.

Echter de diagnose kanker is voor haar een nieuwe schok, een nieuw biologisch conflict. In dit geval zou de conflictinhoud kunnen zijn: “Kanker, ik ga dood!” en lijdt ze een doodsangstconflict. Op orgaanniveau uit zich dat in een toename van de longblaasjes wat medisch gezien longkanker wordt genoemd.

Het woord kanker is in onze maatschappij een synoniem voor dood. Als je kanker hebt dan sterf je.

Ook de ‘positieve’ prognose van de arts dat 60% van de borstkankers kan worden genezen stelt de patiënt niet gerust. Overigens geldt deze 60% alleen voor patiënten die geen uitzaaiingen hebben.

Ik haal dit voorbeeld ook aan omdat 70% van de zogenaamde uitzaaiingen in de longen optreedt. Na 4 weken gaat de patiënt op controle en de longkanker wordt vastgesteld. Nu is de arts minder positief en heeft de vrouw nog 2 tot 5% overlevingskans. Omdat de vrouw de arts gelooft kan ze haar doodsangstconflict ook niet oplossen. Het is zeer-acuut dramatisch en de longkanker groeit zeer snel.

Bij het dier zou dit biologisch speciaalprogramma normaal gesproken slechts enkele minuten duren. Als het hert bijvoorbeeld door de tijger wordt gejaagd dan is ze gedurende de jacht conflictactief met een doodsangstconflict. Ze rent voor haar leven. Door het speciaalprogramma ontstaan er meer longblaasjes en dat geeft haar meer zuurstof en daardoor een grotere overlevingskans. Is de jacht ten einde dan wordt ze gegeten of ze ontsnapt. In het laatste geval lost het conflict zich automatisch op en stopt de toename van de longblaasjes.

Bij onze patiënt blijft het conflict echter acuut, alsof ze voortdurend door de tijger wordt gejaagd. Dit put haar uit en ze sterft er uiteindelijk aan.

Het is ook zo dat de mensen zelden sterven aan de zogenoemde primaire eerste kanker, maar meestal aan de uitzaaiingen dan wel de volgconflicten.

Dit is slechts één praktisch voorbeeld uit de verschillende mogelijkheden. Om al deze mogelijkheden zelf te kunnen beoordelen is een gedegen kennis van de biologische wetmatigheden onontbeerlijk. Daarom hebben we als academie een studieprogramma opgezet waarmee iedereen, leek en professional, zich deze wetmatigheden eigen kan maken. In totaal duurt deze opleiding 4 jaar maar het eerste jaar van de basisprincipes is het meest belangrijke. Hier krijgt men al een duidelijk inzicht in de mogelijke verlopen van de verschillende Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s en raakt men vertrouwd met de terminologie die in de Germanische Heilkunde wordt gebruikt.

Met de kennis van de Germanische Heilkunde verliest u de angst voor kanker en andere ziektes. U wordt weer meester over uw eigen gezondheid, uw kostbaarste bezit. Ook bent u dan in staat om anderen bij te staan in hun ziekteproces en mogelijk ook bij hen de angst weg te nemen.

De Germanische Heilkunde wordt door diegene die deze hebben bestudeerd en begrepen, gezien als de meest belangrijke ontdekking in de geschiedenis van de mensheid.

Informeert u zich zolang u nog gezond bent!

Kijk op onze website https://Germanische-Heilkunde.nl voor meer informatie.

Bedankt voor uw tijd en aandacht en graag tot een volgende video.

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

14 reacties

 1. Geachte Heer,

  Ik ben er mij sinds vele jaren van bewust dat de huidige (on)geneeskunde niet langer te vertrouwen valt,en daarom ben ik reeds tientallen jaren weggebleven uit de handen van een doktoren en vooral van klinieken (doodshuizen)
  Zoals U beschrijft ontstaat het ziektegevoel na een conflictsituatie waarin men terechtkomt,en is bij deze het herstelprogramma reeds ingezet.
  Moeilijk om te begrijpen hoe de massa door het indoctrineren van de massa nog steeds gelooft in de Moderne kwakzalverij,hetgeen door de geschiedenis bewezen wordt vanaf Pasteur (volledig vals en bevestigd) maar nog steeds een massa volgelingen die dit leugenachtig gedoe blijven volgen en steunen!
  Moderne (on)geneeskunde is een zuiver financiele business,(cfr Rotchild en Rockefeller)en stelt U zich eens voor wat een verschuiving het verbieden(inzake werkgelegenheid en business) ervan kan teweegbrengen….gans het (fake) economische systeem ligt in duigen.
  Ook de politiek krijgt van mij een veeg uit de pan,alles wordt gecommercialiseerd….(opbrengst van belastingen) via computerprogrammas worden ziekten gedefinieerd….allemaal larie en apekool !
  Volg de geschiedenis vanaf Jezus Christus tot het heden en U zal zelf vaststellen waar het hele moderne zootje naartoe gaat…..globalisatie (zal die er komen ? en is erg twijfelachtig) en daarbij het terugvoeren van de massa naar de slavernij,invoering van een ééngemaakte godsdienst(Luciferiaans) door het Vatikaan.
  Te lang om hier nog dieper op in te gaan.

  In ieder geval word ik telkens geboeid door de prestaties van dr Hamer en AL zijn volgelingen op te volgen in de mate waarin het kan.
  Laat het mij zo stellen : ik ben een grote fan…..en hoop dat jullie verder gaan met het verspreiden van Uw leer….om de huidige valse constellatie te bannen voor wat betreft de Moderne( on)geneeskunde.

 2. Bedankt Casper,voor de duidelijke uitleg ! Ook ik blijf al meer dan 20 jaren uit de greep van de verstikkende farma en co.
  Ik hoop dat de Germaanse H z’n plaats verdient die ze toekomt…het gaat trouwens om mensen en NIET over een economisch plaatje.
  Doe zo verder !

 3. Ik lees ook dat kanker ontstaat doe zuurstofgebrek in de cellen? En kunnen we ook niet kanker krijgen door allerlei gifstoffen die we dagelijks binnenkrijgen? Is het áltijd een conflict?

  1. Op natuurwetten bestaan geen uitzonderingen. Theorieën zijn er voldoende. Dr. Hamer heeft meer dan 60.000 gevallen gedocumenteerd en geen één geval van zuurstofgebrek ontdekt. Ze verliepen allemaal volgens de biologische wetmatigheid van de natuur, dus met een Hamerse Haard in de hersenen en een zeer-acuut dramatische, isolatief beleefde conflictschok op psychisch niveau.

 4. hoe zit het dan met dieren die krijgen ook kanker(tumoren)?
  en hoe sta jij tegenover een hersenscan met contrastvloeistof?

  1. Hallo Ruud, het zijn ook Biologische Speciaalprogramma’s dus gelden ze ook voor de dieren en zelfs voor de planten. Overigens hebben onze huisdieren zelden uitzaaiingen omdat ze de diagnose van de dierenarts niet begrijpen. Ze krijgen daardoor geen volgconflicten.
   De hersenscan mag zonder contrastmiddel zijn. De radioloog geeft alleen contrastmiddel om de zogenaamde hersentumoren goed te kunnen zien die in werkelijkheid de genezingsfase van een speciaalprogramma zijn (wordt in een andere video behandeld) die met oedeem (vocht, wat door het contrastmiddel oplicht) worden gerepareerd. Dit vocht verdwijnt weer aan het einde van de genezingsfase.

 5. ok en wat met juist geboren kinderen die allerlei verkoudheden, enz oplopen, daar kan je toch nog niet over een conflict spreken. ikzelf had destijds exzema in de wieg….

  1. Ik begrijp hieruit dat je er vanuit gaat dat ongeboren babies geen levende wezens zijn die conflicten kunnen lijden. Het leven begint echter bij de conceptie en tot de geboorte is er een lange weg waar de nodige conflicten kunnen worden geleden. Als je na de geboorte exzeem had, dan heb je tijdens de zwangerschap een scheidingsconflict geleden. De oplossing van het conflict was de geboorte. Het exzeem is de genezingsfase van het scheidingsconflict.

 6. Kunnen chemische stoffen ook zorgen voor een conflictsituatie? Komt dit dan doordat de chemische stof in de hersenen terecht komen en daar dan iets activeert zoals ook zou gebeuren in een psychisch conflict? Of komt het doordat de stof in een orgaan zit en daar iets activeert waardoor er een psychisch conflict ontstaat? Kan je ook onbewust zo’n conflict hebben?

  1. Een chemische stof is geen situatie. Elke situatie kan conflictief zijn als het aan de drie voorwaarden voor een Biologisch Conflict voldoet: zeer-accuut dramatisch, isolatief beleefd en op het verkeerde been gezet. Er zijn geen stoffen die in de hersenen een biologisch conflict kunnen simuleren en daarmee een kanker kunnen veroorzaken. De oorzaak van kanker is het Biologisch Conflict (DHS) en slaat altijd in op de drie niveaus van PSYCHE-HERSENEN-ORGAAN. Het individu is een ondeelbare eenheid.

 7. Beste Casper

  Hiermee ben ik helemaal niet akkoord. Overtuigd u mij nu eens dat chemische stoffen niet kunnen leiden tot kanker. zeg Le niet dat ik de cursus moet volgen om dit te begrijpen he.

  Een andere zaak. mijn stiefvader kreeg net de diagnose; levercirrose. Dat komt dus niet door alcohol maar wel door een conflict?
  Dan begin ik nu te zuipen.

  Jo

  1. Beste Jo,

   ik wil je helemaal niet overtuigen. Bovendien kan je niet bewijzen dat iets niet bestaat. Het is aan diegene die beweren dat iets bestaat om dit te bewijzen. En de academische geneeskunde kan alleen ‘bewijzen’ met statistieken. Dit zijn waarschijnlijkheidsmetingen, die ze overigens zelf opstellen.
   Ik neem aan dat je schoonvader (alcohol) drinkt. Dat is niet per definitie kanker (waarbij het woord kanker ook niet wetenschappelijk is gedefinieerd). Er zijn echter ook mensen die een levercirrose hebben en niet drinken. Hoe verklaar je dat wetenschappelijk?
   Het nadeel als je zonder kennis praat (of andere mensen blindelings napraat) is dat je van alles op één hoop gooit, dan wel over één kam scheert. Verdiep je vooral niet in ware kennis, want dan lukt je dat niet meer en verlies je een sterk wapen waarmee je nu nog allerlei heilige huisjes binnen jezelf in stand kan blijven houden.
   Of begin met drinken, dat schijnt ook een goede oplossing te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.