Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is het immuunsysteem?

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Welkom bij deze korte video over het immuunsysteem

Mijn naam is Casper Rutten

Het immuunsysteem is medisch gezien een kapstok waar van alles aan wordt opgehangen. Het is in het leven geroepen omdat de hypothese van Louis Pasteur dat microben ziektes veroorzaken niet in stand te houden was.

Men heeft intussen ontdekt dat het lichaam vol met microben zit. Ieder mens draagt zo’n 1,5 tot 2 kg aan microben met zich mee.

Toen heeft men bedacht dat er dan goede en kwade microben moesten bestaan. De pathogene (ziekmakende) en a-pathogene (niet-ziekmakende) microben. Toen dook echter al weer het volgende probleem op. Vele microben konden lange tijd in het lichaam verblijven zonder ziektes bij hun gastheer te veroorzaken. Die waren dan a-pathogeen. Maar op een gegeven moment werden ze ‘actief’ en daarmee pathogeen en zouden vervolgens een infectieziekte veroorzaken.

En daar was er de noodzaak voor een ‘immuunsysteem’. Dit systeem zou de microben onder controle houden. Als ze kwaadaardig worden dan is het de taak van het immuunsysteem om deze kwaadaardige microben te bestrijden. Zo, daarmee was het probleem dan weer opgelost.

Maar alles wat mensen uitvinden kan ook weer falen. Dus dit immuunsysteem is niet feilloos. Als er teveel of zeer agressieve kwaadaardige microben actief worden, dan raakt het immuunsysteem overbelast. Daar zijn dan de helpende handen van de dokter en de farmaceutische industrie om dit immuunsysteem te ondersteunen. Maar soms raakt dit systeem zo overbelast dat zelfs de beste dokter niet meer kan helpen. Dan keert het immuunsysteem zich tegen het organisme in een soort van rebellie en begint het lichaam aan te vallen. Dit noemt men dan weer de auto-immuunziekte.

In de Germanische wordt de auto-immuunziekte de verlegenheidsdiagnose genoemd. De arts weet het niet meer maar kan dat de patiënt natuurlijk niet verkopen. Deze betaalt per maand een hoge premie om zijn problemen te laten oplossen. En ja, als het immuunsysteem van de patiënt zich tegen zichzelf keer, dan staat de arts natuurlijk ook machteloos.

Voor het geval dat u niet meer meekomt, dit zijn de veronderstellingen van de reguliere geneeskunde die zijn begonnen met de stelling van Pasteur. Deze stelling is ondertussen wetenschappelijk weerlegt, maar de reguliere geneeskunde houdt Pasteur tot op de dag van vandaag aan als een van de grondleggers van de moderne geneeskunde. Al deze aannames die zich baseren op de stelling van Pasteur zijn ook niet wetenschappelijk reproduceerbaar en daarmee onbewezen. De hele reguliere geneeskunde en veel alternatieve therapieën hebben het immuunsysteem als fundament. Zonder het immuunsysteem blijft er van de reguliere therapie niet veel meer over. Wat moet er dan nog worden behandeld?

Ik denk dat het u wel duidelijk is dat ik niet zoveel vertrouwen stel in dit systeem en al helemaal niet als het om mijn gezondheid gaat. Maar wij als leken hebben niet zoveel keuze want de reguliere geneeskunde is geïnstitutionaliseerd en een ieder die voor arts wil spelen dient zich aan deze spelregels te houden. Afwijkingen worden maar marginaal getolereerd. En zoals ik al zei wordt deze veronderstelling bij de alternatieve geneeswijzen ook vrolijk doorgevoerd. Kijk alleen maar eens hoeveel supplementen er zijn om het immuunsysteem aan te sterken.

Om dit lange verhaal kort te maken: het immuunsysteem bestaat niet. Het is geen wetenschappelijk model. Het is ook niet aantoonbaar. Waar zit bij u uw immuunsysteem?

De verschijnselen zoals infecties en ziektes zijn op wetenschappelijk wijze verklaarbaar en daarmee is het immuunsysteem weerlegd. Daar komt nog eens bij dat de reguliere geneeskunde van geen enkele ziekte de oorzaak kent. Deze kan alleen verklaard worden met de bovengenoemde hypothesen. Maar waarom iemand borstkanker en geen leverkanker, spierverlamming of diarree krijgt, daarin wordt niet gedifferentieerd. Hier zijn altijd de kwaadaardige microben, cellen en een falend immuunsysteem de boosdoeners.

In de Germanische Heilkunde kennen we de oorzaak van alle ziektes die uit zichzelf ontstaan zoals kanker, chronische ziektes, allergieën en psychoses. De oorzaak is altijd het Biologisch Conflict, een zeer-acuut dramatische, isolatief beleefde conflictschok die het individu op het verkeerde been zet. In de seconde van deze schok is dit op drie niveaus waarneembaar:

  • op psychisch niveau met een dwangmatig denken rondom het conflictthema met een permanente stress
  • op orgaanniveau met een celtoename, een celafname of een functieverandering aan een specifiek orgaandeel
  • op hersenniveau met een verandering in de hersenen die zichtbaar te maken is met een CT-scan

Ik zal het u duidelijk maken aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Een moeder staat met haar 5-jarige dochter voor de deur met de buurvrouw te praten. Het kind ziet een schoolvriendje, rukt zich los van de hand van de moeder en rent de straat over. Er volgen piepende banden en het kind ligt roerloos op de weg. Dit is een zeer-acuut dramatische, isolatief beleefde conflictsituatie die de moeder niet had verwacht. De kans is zeer groot dat ze hierbij een zorgconflict om haar kind lijdt. Als de moeder dat conflict lijdt en ze is linkshandig, dan zal zij op haar rechterlichaamszijde, haar moeder/kindzijde, in dit geval in haar rechterborst een celtoename van het borstklierweefsel krijgen. Haar kind is gewond of ziek en de enige biologisch mogelijkheid om haar kind daarin te ondersteunen is het meer moedermelk geven, zodat het snel weer gezond wordt.

Op psychisch niveau is er het dwangmatig denken: mijn kind is gewond en moet zo snel mogelijk weer gezond worden!

En in de hersenen, in dit geval de kleine hersenen links aan de buitenzijde, is een scherprandige Hamerse Haard te zien die wijst op een actief zorgconflict.

Om het te verduidelijken laat ik u het zien in het Hamers Kompas. In dit kompas kunnen we ons op elk moment terugvinden in ons proces. Horizontaal is de tijdas. Boven de lijn is activiteit of sympathicotonie en onder de lijn is ontspanning of vagotonie. Het DHS is het moment van de conflictinslag. Vanaf dat moment is er een permanente stress die het individu ertoe aanzet om de ontstane conflictsituatie tot een oplossing te brengen. Op orgaanniveau is er een specifieke verandering om dit fysiek te ondersteunen. Deze situatie blijft bestaan totdat het conflict is opgelost. Deze oplossing kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Ik kan een scheidingsconflict op de huid hebben geleden omdat een geliefde weg is gegaan. Komt deze weer terug dan lost het conflict op. Ik kan een zorgconflict voor een ziek kind hebben geleden. Als het kind weer beter is dan lost het conflict op. In deze gevallen komt de oplossing dus van buitenaf.

Ik kan ook een conflict op de darm of de maag hebben geleden omdat ik een onverteerbare ergernis met de buurman heb. Na een paar dagen denk ik bij mezelf: waar maak ik mij druk om en vraag de buurman om met mij een biertje te gaan drinken en het uit te praten. Hebben we het uitgesproken, dan lost mijn ergernis zich weer op. Hier kan ik dus zelf het conflict tot een oplossing brengen.

En zo heeft elk conflict zijn eigen oplossing. Daar is geen patentoplossing voor. Wil ik een conflict bewust oplossen, dan moet ik het eerst vinden. Maar de meeste conflicten lossen zich instinctief, intuïtief op zonder dat we ons dat bewust zijn.

Met de oplossing van het conflict komen we in de tweede fase, de genezingsfase. De permanente stress van de conflictactieve fase wordt nu gecompenseerd door de genezingsfase. In deze fase zijn we moe en rusten en slapen we veel. De orgaansverandering die in de actieve fase heeft plaatsgevonden is nu niet meer nodig. Het conflict is opgelost. Het orgaan wordt hersteld en dit kan gepaard gaan met pijn, ontsteking en koorts.
Dit is de fase waarin we normaal gesproken menen dat we ziek zijn terwijl we herstellende zijn van de actieve fase. En het is deze fase waar de artsen en therapeuten ons proberen te genezen. Maar wat valt er te genezen aan een genezingsfase? In 70% van de gevallen is dit de fase dat we naar de dokter gaan omdat we menen dat we ziek zijn.

Over dit hele verloop is nog zeer veel te vertellen maar in deze video gaat het om het weerleggen van het immuunsysteem.

Het is een biologische wetmatigheid dat de microben alleen actief zijn in de genezingsfase. Ze ondersteunen daar het lichaam in het herstel van het orgaan naar de normale toestand. In het geval van een tumor is het zelfs zo dat alleen de microben de tumor kunnen afbreken. Het lichaam kan dat zelf niet en is daarvoor afhankelijk van de microbe. Zonder de vereiste microben groeit de tumor weliswaar niet verder want met de oplossing van het conflict stopt de tumorgroei, maar de tumor blijft bestaan. Zoals ik reeds heb verteld, is de oplossing van het conflict iets dat wij als individu in gang zetten, bewust of onbewust. Dat kan niet worden veroorzaakt door de microben. Het kan dus alleen zo zijn dat de microben opdracht krijgen van het organisme om hun werk te doen.

En daar kunnen we ook de denkfout van de reguliere geneeskunde, dan wel Pasteur, zien. De microben zijn aanwezig bij de ontsteking of de ‘ziekte’. Ze zijn echter niet de oorzaak. Het is vergelijkbaar met een onderzoek naar grote branden. Dan kan ik vaststellen dat daarbij altijd de brandweer aanwezig is. Nu kan ik de conclusie trekken: de brandweer veroorzaakt de branden, wat logisch is maar niet waar. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van de microben. Ze dienen ons, ze offeren zich zelfs voor ons. Met hen verloopt het genezingsproces beter, biologischer.

En met de val van het immuunsysteem stort het kaartenhuis van de reguliere geneeskunde in. Nagenoeg geen enkele veronderstelling, met ander woorden hypothese kan nog blijven staan. U begrijpt natuurlijk wel dat deze kennis ongelofelijk ingrijpt op hoe we allemaal op dit moment de wereld waarnemen. Ook voor ons denken heeft dit enorme ingrijpende gevolgen. Nagenoeg alles wat ons op dat gebied is geleerd was onjuist.

Om u te helpen bij het omdenken, hebben we als academie een studieprogramma opgezet waarmee iedereen, leek en professional, zich deze wetmatigheden eigen kan maken. In totaal duurt deze opleiding 4 jaar maar het eerste jaar van de basisprincipes is het meest belangrijke. Hier krijgt men al een duidelijk inzicht in de mogelijke verlopen van de verschillende Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s en raakt men vertrouwd met de terminologie die in de Germanische Heilkunde wordt gebruikt.

Met de kennis van de Germanische Heilkunde verliest u de angst voor kanker en andere ziektes. U wordt weer meester over uw eigen gezondheid, uw belangrijkste bezit. Ook bent u dan in staat om anderen bij te staan in hun ziekteproces en mogelijk ook bij hen de angst weg te nemen.

De Germanische Heilkunde wordt door diegene die deze hebben bestudeerd en begrepen, gezien als de meest belangrijke ontdekking in de geschiedenis van de mensheid.

Informeert u zich zolang u nog gezond bent!

Kijk op onze website voor meer informatie.

Bedankt voor uw tijd en aandacht en graag tot een volgende video.

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.