Zoek
Sluit dit zoekvak.

Waar gaat het om bij de Germanische?

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Welkom bij de Internationale Academie Germanische Heilkunde volgens dr. Ryke Geerd Hamer.
Mijn naam is Casper Rutten.

In deze video wil ik u in korte bewoording duidelijk maken waarom het gaat bij de Germanische Heilkunde.

Germanische Heilkunde geeft een totaal ander kijk op de biologie, het leven en de eigen verantwoordelijkheid.

De arts Ryke Geerd Hamer legde in 1981 de basis voor deze revolutionaire ontdekking met de 5 biologische natuurwetten. Maar zijn werk werd door zijn collega’s, de media en de politiek genegeerd, onderdrukt en was decennialang niet in het origineel beschikbaar buiten het Duitstalige gebied.

Germanische Heilkunde geeft de mens het vermogen terug om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheid. Maar daarbij behoort ook een bewustwording van verantwoordelijkheid om buiten de huidige trend van wereldwijde afstomping van de mens te denken.

De main stream maatschappij heeft de illusie verkocht, dat het mogelijk zou zijn om onze eigen verantwoordelijkheid aan anderen te delegeren. Maar wij zijn en blijven verantwoordelijk voor ons eigen leven.

Germanische Heilkunde is de geneeskunde van de vrijheid, want er is geen vrijheid zonder eigen verantwoordelijkheid. De arts of therapeut van de Germanische Heilkunde kan slechts adviseur en begeleider zijn. Alleen de patiënt kan zichzelf genezen.

De omvang van het werk van dr. Hamer is enorm, en daarom is het doel van deze video om u slechts een glimp van zijn werk te tonen, zodat u kunt beslissen of u uw onderzoek wilt voortzetten.

Dr. Hamer was een Duitse praktiserend arts. In 1979 kreeg hij teelbalkanker na het overlijden van zijn zoon Dirk. Hij concludeerde dat de tragische dood van zijn zoon verband moest houden met zijn eigen teelbalkanker. In het universiteitsziekenhuis van Tübingen zag hij de gelegenheid zijn theorie te verifiëren door vele andere kankerpatiënten te ondervragen. En dit was het beginpunt van zijn ontdekking van de waarheid achter wat medisch gezien kanker wordt genoemd.

Op 4 oktober 1981 publiceerde dr. Hamer zijn ontdekking die hij de “IJzeren Regel van Kanker” noemde aan de universiteit van Tübingen in de vorm van een proefschrift. De professoren van de universiteit beseften heel snel dat deze onweerlegbare natuurwetten het einde van hun zakenmodel zouden inluiden en dat alles wat zij in de loop der jaren hadden onderwezen en gepraktiseerd als kwakzalverij zou worden bestempeld! Alle 150 professoren stemden unaniem tegen het proefschrift zonder het officieel te testen!

De universiteit van Tübingen weigerde een officiële verificatie van zijn ontdekking uit te voeren, hoewel dit volgens hun eigen zeggen voor de rechtbank binnen drie dagen had kunnen gebeuren. Twee gerechterlijke uitspraken verplichtten de universiteit van Tübingen om deze eenvoudige verificatie uit te voeren. Toch weigeren de universiteit van Tübingen en andere universiteiten wereldwijd meer dan 40 jaar lang de vijf eenvoudige biologische natuurwetten officieel te verifiëren. De enige uitzondering was in september 1999. Toen werd er een officiële verificatie uitgevoerd aan de Universiteit van Trnava (in Slowakije). Deze verificatie positioneert de Germanische Heilkunde wereldwijd als de laatste stand van de wetenschap. Maar deze verificatie wordt consequent genegeerd en de medische industrie doet alsof ze nooit heeft plaatsgevonden.

U vraagt zich misschien af waarom en hoe dit kon gebeuren! Laten we eens nader kijken naar wat dr. Hamer heeft ontdekt.

Hij ontdekte dat de oorzaak van alles wat wij ziekte noemen, altijd een reactie is op een biologische conflictschok. Dit is een zeer ernstige, zeer acuut-dramatische en isolatief beleefde ervaring. Dit geldt voor kanker, allergieën, psychoses, enz. Elke conflictschok brengt een Biologisch Speciaalprogramma op gang dat het hele organisme ertoe aanzet het oorspronkelijke conflict op te lossen. Dit gebeurt gelijktijdig op drie niveaus: in de psyche, in het orgaan en in de hersenen. Dit biologisch conflict dient te worden begrepen in de context van onze ontwikkeling als soort.

Dr. Hamer analyseerde duizenden hersenscans van zijn patiënten en ontdekte dat er op het moment van de conflictschok een impact is in een specifiek, door de conflictinhoud bepaald gebied in de hersenen.
Hij ontdekte ook dat elke ‘ziekte’ in twee fasen verloopt – een conflictactieve fase en een genezingsfase, in zoverre het tot een oplossing van de conflictsituatie komt. Op het moment dat het individu het conflict oplost, komt hij onvermijdelijk in de tweede fase van het biologische speciaalprogramma – de genezingsfase.

Het onderzoek van dr. Hamer toonde de rol van microben aan bij het verloop van “ziekten”. Zijn 4e biologische natuurwet verklaart dat microben, schimmels en bacteriën alleen actief zijn tijdens de genezingsfase. Het is hun taak om de genezing te optimaliseren en deze actieve rol strookt met onze ontwikkeling als soort. Microben veroorzaken geen ziekte, ons lichaam bedient zich van microben en dat alleen in de genezingsfase.

Het revolutionaire werk van dr. Hamer verschaft ons een betrouwbaar en reproduceerbaar systeem waarmee iedereen, niet alleen artsen, het ontstaan van alle ziekten kan begrijpen en de symptomen ervan kan herleiden. Iedereen kan de 5 Biologische Natuurwetten leren begrijpen en daarmee de oorzaak van elke ziekte duiden en de symptomen begrijpen die in de genezingsfase zullen optreden. Als men deze kennis heeft, dan is men bevrijd van de angst en paniek van zijn onwetendheid. Het bevrijdt hem ervan om zich tot de medische industrie te moeten wenden in de hoop op redding.

U heeft vast wel gemerkt dat al het voorstaande haaks staat op de aannames van de academische geneeskunde, die stelt dat het lichaam voortdurend wordt aangevallen door ziekten en microben. Ons wordt daarbij wijs gemaakt dat de Schepping niet perfect is en dat daarom de natuur gecorrigeerd moet worden. Dit is de reden waarom de Germanische Heilkunde niet algemeen bekend mag worden, omdat de medische en farmaceutische industrie dan geen klanten meer zouden hebben en zelfs zouden kunnen worden aangeklaagd voor zware mishandeling en doodslag. Kunt u zich voorstellen wat er zou gebeuren met de wereldeconomie als Germanische Heilkunde algemeen bekend zou zijn? De universiteiten, de media, de rechtbanken, de regering en de kerk zouden geconfronteerd worden met individuen die de verantwoording nemen voor hun eigen leven en niet langer iemand anders nodig hebben om hen te regeren. Het zou de ineenstorting van de huidige heersende maatschappij betekenen, die erop gericht is mensen te controleren, afhankelijk en mentaal tot slaaf te maken.

Waarom bent u daarover niet geïnformeerd? Waarom wordt deze kennis ons al meer dan 40 jaar onthouden? Hoeveel mensen in uw omgeving zijn in de afgelopen 40 jaar onnodig en lijdzaam gestorven? Als de ontdekking van dr. Hamer juist is, dan zijn de politici, media en geneesheren hier verantwoordelijk voor. Controleert u zelf of de Germanische klopt. Dan weet u meteen wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat is de eerste stap naar uw vrijheid.

Diegene die de Germanische Heilkunde hebben bestudeerd en begrepen, bevestigen dat het de belangrijkste ontdekking in de geschiedenis van de mensheid is. De academische geneeskunde is gebaseerd op 5000 aannames die niet bewezen kunnen worden. De Germanische Heilkunde kan op elk moment wetenschappelijk op juistheid worden geverifieerd. Sinds meer dan 40 jaar is wetenschappelijk aantoonbaar wat de oorzaak is van ziektes die uit zichzelf ontstaan.

Voor iedereen die de nalatenschap van dr. Hamer wil leren kennen, is het geheel beschikbaar in het Duits. En na jaren van vertalen van zijn originele werk is er nu een webinar trainingsprogramma van de Internationale Academy Germanische Heilkunde beschikbaar in het Nederlands.
Germanische Heilkunde gaat echter niet over het opleiden van therapeuten. Dit is kennis voor iedereen, omdat uw gezondheid het meest waardevolle bezit is. Bovendien willen we de mens bevrijden en onafhankelijk maken. Bij therapie WORDT u behandeld, in de Germanische MOET u handelen!

De website van de academie heeft alles wat nodig is om deze biologische kennis voor u en uw gezinsleden te bestuderen en te begrijpen. Er zijn webinars, ervaringsberichten en praktische voorbeelden voor alle niveaus, van inleidend tot gevorderd.

Bij de in totaal 59 lesmodules krijgt u een 4-jarige opleiding die een geldigheid heeft van 10 jaar! Waarom 10 jaar voor een 4-jarige opleiding, zult u zeggen? Als u eenmaal de smaak van de Germanische te pakken heeft, dan laat het u niet meer los. Er is ook een zekere tijd nodig om dit nieuwe weten in uw systeem te integreren en oude geloofsovertuigingen los te laten. Eigenlijk is er niets nieuws aan deze wetten, want ze zijn zo oud als het leven zelf.

Dr. Hamer omschreef de Germanische Heilkunde als de wil van de schepping. Moeder natuur wil het zo. En alles is daaraan onderworpen, of u de natuurwetten kent of niet. Dus gebruik ze in uw voordeel!

Mijn wens en motivatie is om de kennis van dr. Hamer voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken. Als deze kennis algemeen bekend wordt, dan zal onze maatschappij automatisch veranderen, omdat de mensen meer verantwoordelijkheid zullen nemen voor hun eigen welzijn, en zich niet zullen laten misleiden door de leugens en het bedrog van de heersende elite.

We leven een leven lang in ons lichaam en desondanks weten we heel weinig over hoe het functioneert. Mijn voornaamste doel is om hier verandering in te brengen door Germanische Heilkunde voor iedereen toegankelijk te maken. We zullen dit doel kunnen bereiken wanneer mensen actief kiezen voor zelfverantwoordelijkheid en om deze kennis te ontvangen en door te geven.

Neem de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid weer in eigen handen en bestudeer de Germanische Heilkunde zolang u gezond bent.

Ik bedank u voor de tijd die u genomen heeft om mijn video te bekijken. Meer informatie vind u op de link rechtsboven.

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

11 reacties

 1. Ik ben persoonlijk een FERVENT aanhanger van de Germaanse geneeskunde sedert vele jaren.
  Ook via mensen die via publicaties deze inzichten inzake ziekte naar boven brengen,dewelke mij meer en meer sterken dat jullie het bij het rechte eind hebben,ik ben verzot op jullie zienswijze!
  Vermeldenswaard is dat deze nieuwe inzichten misschien wel hun tijd te VER vooruit zijn,
  De massa (mensdom) niet wakker is…uit gemakzucht (?)…..geen interesse (?)…..en dat het fake nieuws inzake Corona door de massa wordt geslikt als een zoet broodje,
  Koppel dit alles aan de huidige wereldproblemen in het financiele(failliete) systeem….door een bepaalde Elite in stand gehouden en waar er gelukkiglijk sommige wakkere burgers weten waar dit alles naartoe gaat.
  Weg met de moderne (on)geneeskunde,gericht op zuiver commerciele doeleinden in samenwerking met de tot op het bot corrupte Media…..
  Misschien kunnen jullie de mensen via Uw geijkte kanalen de massa verder wakker schudden….
  Ik hoop het van ganser harte.

 2. Mooi, helder en krachtig verwoord. Ik ben nu net begonnen als student en eigenlijk is het heel logisch. ingewikkeld vind ik het nog met de medische termen maar interessant genoeg om het te leren!

 3. Hartelijk dank Casper voor deze hernieuwde informatie, heel fijn in Nederlandse taal. Ik ben bekend met de Germanische. In de diagnosetabel kan ik een meningeoom bij de hypofyse en oogzenuw(en) niet vinden. Graag zou ik advies en hulp willen hebben hierbij, tot wie kan ik mij richten? Lezen is moeilijk. Ik zou graag contact willen hebben met ‘Tonia’ zij kent mij misschien nog wel.

  1. We brengen de wijsheid tot u. Bestudeer de Germanische samen met andere studiegenoten en deel ervaringen met elkaar. De Telegramgroepen voor de studenten zijn hiervoor een heel effectief middel. Leer van uw ziekte-symptomen.

  1. Beste Carla,
   voor onze studenten (beginnend en gevorderd) zijn er besloten Telegram groepen waar ervaringen met elkaar worden gedeeld. Waarom besloten, zul je je afvragen? De Germanische is een serieuze studie, waar bij het eerste jaar, de Basisprincipes het belangrijkste is. We willen met elkaar ervaringen delen, waarbij het er in eerste instatie niet om gaat om van je klachten af te komen (Wat natuurlijk een prettige bijkomstigheid is), maar om middels je klachten en de symptomen die je hebt de wetmatigheden in de Germanische te ontdekken. Om weer de verantwoording voor je eigen leven op te pakken. Bovendien worden er zeer persoonlijke zaken gedeeld. Dat hoort niet in een open forum. Bovendien worden daardoor spammers prima buitengesloten.

 4. Dank voor het mooie filmpje, zo ontzettend waardevol dit, dat er maar steeds meer mensen
  hier kennis van krijgen!

  Dank hiervoor
  Heidi

 5. Zojuist een Netflix docu gezien titel “il principe” over het verhaal en gerechtigheid door brigit Hamer. Ongelooflijk boeiend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.