Zoek
Sluit dit zoekvak.

De veertiger-studies

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Goedenavond,

de inhoud voor deze uitzending werd ons door een dokter, professor in de medische wetenschap gegeven. Uit veiligheidsoverweging wilde hij niet met naam genoemd worden. We geven hier echter zijn persoonlijke overtuigingen samengevat weer.

Wat normale stervelingen van de uitkomsten van de zogenoemde ‘veertiger-studies’ niet weten, zouden psychologisch farmaceutische wetenschappers en met farmaproducten handelende regeringen dan ook deste beter weten. In het bijzonder de Russisch zionistische en de Amerikaanse, want deze en vele anderen financierden zulke studies. En voerden het zelf ook uit.

Waarom gaat het?

Het gaat om het onderzoeksgebied van de psychologische dood. Het zou uitgebreid zijn onderzocht welke machtvolle invloed medische of wetenschappelijke diagnosen op de menselijke psyche uitoefenen. De resultaten kunnen werkelijk als vreselijk beschreven worden. Volgens honderden van zulke studies zou aangetoond zijn dat ziektes in het bijzonder daarom zo onbuigzaam of zelfs verergeren kunnen, omdat de patiënt ook een ziekte bewustzijn ontwikkelt.

Kortom: Hoe meer een mens er van overtuigd is dat hij een gevaarlijke ziekte heeft, deste sneller sterft hij er ook aan. Zelfs als hij biologisch kern gezond is. In werkelijkheid sterft hij niet aan zijn ziekte en dat is het beslissende punt, maar aan zijn ziekelijke overtuiging. Dat hij een ziekteverwekker in zich draagt of het sterven zelf gewijd is.
Met betrekking hiertoe is volgens deze studie de gevaarlijkste ontdekking, dat de grootste doodsmacht zich daar zou kunnen ontwikkelen waar een collectief ziektebewustzijn ontstaat.
Dan betekent dat als een hele groep, een heel volk collectief daarvan overtuigd wordt dat het het sterven is gewijd, zij het door een besmettelijke ziekte, epidemie en dergelijke, dan zouden er alleen al omwille van de verbreiding van deze schokdiagnose meer mensen sterven dan aan het daadwerkelijke voor handen zijnde biologisch gevaar.
In het licht van deze in vakkringen blijkbaar bekend zijnde psychologische geneeskundige doodswerkingen, is het monsterachtig zoals momenteel de Ebola paniek gebruikt wordt. En dan ook nog uitgerekend door diegenen die het nog het beste zouden moeten weten. Hoe gevaarlijk zich deze buitengewone handelswijze met name op zwakke mensen uitwerkt.
Men zou het kunnen vergelijken met wanneer openbare reddingswerkers een slaapwandelaar die zich op de nok van het dak bevindt met veel lawaai zouden opschrikken. Iedereen weet wat er dan gebeurt, de slaapwandelaar schrikt wakker en valt naar beneden.

Dat met name zwakke mensen door epidemie paniek psychologisch levensgevaarlijk getroffen kunnen worden, werd met name reeds gedurende de wereld oorlogen en ook tijdens de koude oorlog in mensenverachtende psychologische experimenten voornamelijk bij nietsvermoedende gevangenen bewezen.
Hoe gevaarlijk kan het dan voor hele volkeren worden als farma-vakkringen en regeringen de kennis van zulke fatale werkingen voor u verbergen.
In de zogenaamde veertiger bibliotheken van vele landen op de wereld zouden er honderden van deze experimenten op nietsvermoedende mensen zijn toegepast.
Ondertussen wordt ook bij het grote publiek steeds meer bekend hoe machtig de menselijk psyche op ons lichaam is. Om dit te onderstrepen een paar ons toegestuurde praktische voorbeelden van een ooggetuige. Er was een experiment ter onderzoeking van maagzuur gedaan. Hierbij werd aan kerngezonde mensen verteld dat ze storingen in de maag hadden en dat dit wat nader moest worden onderzocht. Daarbij had men de patiënten in twee groepen ingedeeld. De eerste groep werd verteld dat bij hun alles oké was. De tweede eveneens kerngezonde groep had men verteld dat men iets had gevonden, maar dat het niet zo erg was. En dat men het redelijk goed met medicijnen zou kunnen behandelen. Deze groep wees men er van te voren ook nog op dat ze bij opvallende huiduitslag niet moesten schrikken.

Verbazingwekkend was dat bijna allen uit deze groep huiduitslag hebben gekregen. En hier de bevestigde onderzoeksuitslagen: Bij beide groepen die in werkelijkheid kerngezond waren, was elke derde of vijfde patiënt over langere tijd ziek. Elke derde of vijfde had maagzweren tot zelfs maagkanker ontwikkeld.

Onderzoekingen wezen uit dat diegenen die slechts aan het begin verondersteld werden klachten te hebben en die naderhand als volkomen gezond werden gediagnostiseerd toch slachtoffer werden van maagstoornisen.
Dit kwam volgens de studies omdat ze de artsen niet hadden vertrouwd. Aan de hand van deze uitkomsten kan elke toeschouwer zelf overleggen of een mens die ergens een dodelijke diagnose heeft gekregen, daarna nog net zo verder kan leven als daarvoor.

Weer andere kerngezonde groepen werden met diagnoses geconfronteerd, dat ze aan leukemie, nog niet ontdekte hartinfarct en allerlei andere ziektes leden. De reslutaten waren zonder uitzondering net zo verpletterend. Met dit weten kon nagenoeg niemand meer tot het alledaagse leven terugkeren. Op deze wijze is nog eens bewezen dat het in principe mogelijk is ieder mens elke ziekte te bezorgen. Vanuit dit wetenschappelijk gezichtspunt gezien speelt het geen rol meer, hoe gevaarlijk Ebola werkelijk is. Een ding staat daarbij van voorafaan vast: Elke paniekmakerij voor Ebola heeft het potentieel een groter gevaar voor de mensheid te zijn dan de ziekteverwekker zelf.

Omdat elke ziekte in de geneeskunde in de vorm van symptomen wordt beschreven kunnen zwakke en labiele mensen heel gemakkelijk in deze psychologische dodelijke val lopen. Want de symptomen die door de epidemiebeschermingdienst worden genoemd als zijnde symptomen van Ebola zijn onder andere koorts, gewrichtspijn en diarree. In Afrika zijn dat nu juist de meest voorkomende symptomen bij maagproblemen
na het drinken van vervuild water, malaria of bedorven eten enz.

Wie dus zulke psychologische doodsmechanismen kent en dan bij de bevolking inplaats van zorgvuldig te werk te gaan ze juist een totale paniek bezorgd, die is een ………

Nou ja, beste toeschouwers overlegt u bij uzelf maar eens welk oordeel u over zulke mensen zou uitvaardigen. Het wordt tijd dat de volkeren over alle uitslagen van studies die met hun miljarden belasting gelden financiert worden ook volledig op de hoogte worden gebracht. Het wordt tijd om medogenloze mensen en mensengroepen voor alles wat ze moedwillig geschaad hebben ter verantwoording te roepen.

Voor de betroffenen, de misleide slachtoffers wordt het tijd om tegen de psychologische oorlogsvoering op te staan en sterk te worden. Want dezelfde mensenverachtende studies zouden aan het licht hebben gebracht
dat zelfbewuste, weerstand biedende mensen, die de ziektes en gevaren actief trotseerden de bedriegelijke diagnoses niet ten offer vielen.

Weerstand bieden loont zich dus. Ook voorlichtingswerk zou dus de gezondheid moeten verbeteren. Vanuit dit gezichtspunt wens ik u nog veel betere gezondheid door informatie.

Goedenavond.

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

3 reacties

  1. interessant! is er ook eens een studie gedaan naar de omgekeerde werking; dus stel dat iemand wel iets ernstigs onder de leden heeft en een arts bijv. reageert alsof er niks aan de hand is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.