Zoek
Sluit dit zoekvak.

De kennisonderdrukking van de Germanische Heilkunde

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Interview met dr. Hamer vanuit zijn toevluchtsoord in Noorwegen over de kennisonderdrukking van de Germanische Heilkunde.

Dr. Hamer: Julianna, ik begroet je van harte en verheug me dat je uit Hongarije bent gekomen daarmee we met elkaar kunnen praten en dit kunnen opnemen. Vandaag spreken we over de vervolging en terrorisatie van de Germanische Heilkunde.

Julianna: Ik groet je hartelijk, Geerd en in verheug mij zeer om hier samen te zitten. Intussen weten miljoenen mensen op de wereld dat het dr. Ryke Geerd Hamer is die de mensen de vreselijke angst voor kanker heeft weggenomen. Je hebt vele boeken over de Germanische Heilkunde geschreven waarin je uitlegt dat kanker een biologisch zinvol gebeuren is, een biologisch speciaalprogramma van de natuur.

Dr. Hamer: Dat klopt, ja.

Julianna: Dat heb je in 5 biologische natuurwetten vastgelegd en in veel van je boeken kan men lezen dat het niet alleen om de 5 biologische natuurwetten handelt maar dat het een compleet systeem van onze maatschappij is. De hele maatschappij zou moeten veranderen.

Dr. Hamer: Ja, in overeenstemming zoals het door de natuur in onze hersenen is vastgelegd. We hebben een code in de hersenen en we kunnen niet eenvoudig een civilisatie creëren zonder deze code te volgen.
Dat heeft de Germanische ook vastgesteld dat we eigenlijk alleen een goed leven, een gelukkig leven hebben, een leven in overeenstemming met de natuur als we deze code volgen.

Julianna: En dat alles is in zijn geheel de Germanische Heilkunde.

Dr. Hamer: Dat is juist, ja.

Julianna: Het gaat hier om de grootste ontdekking in de geschiedenis van de mensheid in de biologie en de geneeskunde.

Dr. Hamer: Dat kan men wel zo zeggen, ja.

Julianna: Dit systeem is fantastisch, want het voldoet aan de wetenschappelijke voorwaarden wat tot op heden alleen de natuurwetenschappen was voorbehouden en wel is dat de voorspelbaarheid, de vergelijkbaarheid, en het is reproduceerbaar.

Dr. Hamer: Ja, dat is het precies.

Julianna: Er is sinds 32 jaar geen enkele wetenschappelijke weerlegging van je ontdekking. En ondertussen hebben meer dan 50.000 patiënten dat bewezen. Dat kan men eenvoudig niet begrijpen hoe kon een zo enorme grote ontdekking niet direct wetenschappelijk worden geverifeerd en de mensen direct worden aangeboden.

Dr. Hamer: Dat is nou de boycot. De rechtskundig adviseur Schwarzkopf van de universiteit had mij al in oktober of november 1981 gezegd: “Dr. Hamer, uw thesen zijn al 100 maal achter gesloten deuren door onze professoren gecontroleerd. En ze hebben elke keer vastgesteld dat het klopt. Zouden ze slechts één enkel geval hebben gevonden die niet juist was, dan was u uitgenodigd voor een conferentie ter verificatie.” Dat hebben ze niet. Ze hebben vastgesteld dat Hamer gelijk heeft Hamer heeft het ei van Columbus ontdekt waar naar we allen hebben gezocht. Allen hebben naar de oorzaak van kanker gezocht. Miljoenen geneeskundigen hebben gezocht en nu heeft Hamer het gevonden. Maar buiten de universiteit.

Julianna: Naar ik weet werd deze universiteit gerechtelijk bevolen deze wetenschappelijke verificatie te doen.

Dr. Hamer: Ja, dat klopt. Maar je weet dat deze gerechtshoven allemaal particulier zijn en de universiteiten zijn intussen ook particulier, toen al. En die doen dat eenvoudig niet, daar kan je niets tegen doen. Die wisten allang dat het juist was, die hoefden helemaal niet meer verifiëren. Deze professoren van een zekere geloofsgemeenschap die wisten dat het juist was. Dan doen ze niet nogmaals een verificatie om vast te stellen en de mensen te tonen dat Hamer gelijk heeft. Ik heb verschillende conferenties in Tübingen aangeboden en die werden elke keer op het laatste moment verboden omdat ze zeker wisten dat het juist is. Die wilden het niet nogmaals controleren.

Julianna: En de pers had ook altijd meegespeeld?

Dr. Hamer: Nu komen we in een gebied. De pers behoort een zekere geloofsgemeenschap. Alles is van de geloofsgemeenschap: de universiteiten, de banken, eenvoudig alles. Deze grootste ontdekking in de geschiedenis van de mensen kan toch onmogelijk niet aan hen behoren. Dat kunnen ze helemaal niet verdragen.

In juni 1986 werd ik samen met de graaf Antoine d’Oncieu de La Batie tot de opperrabbijn van Frankrijk, Ben Dennoun Danow Josue geroepen, die een vriend van de graaf was. Het ging erom dat de Joodse artsen nog niet voldoende ervaring met de Germanische Heilkunde, destijds Neue Medizin en de broer van rabbijn Dennoun had kanker en de andere broer was arts in Marseille en allemaal waren ze in Parijs in het huis van opperrabbijn Dennoun en vroegen mij te helpen bij de therapie.
Na de conferentie over de zieke broer zaten we nog samen en daar werd mij een vreselijke mededeling gedaan die mij volkomen heeft doen instorten. De opperrabbijn Dennoun vertelde mij namelijk dat zijn chef, de wereld opperrabbijn en messias Menachem Mendel Schneerson al in november 1981, dus direct nadat ik mijn habilitatieschrift in Tübingen had ingediend een brief aan alle rabbijnen van de wereld heeft laten gaan
met de inhoud dat deze Germanische Heilkunde, destijds Neue Medizin in gecontroleerde zinne juist zou zijn en in de toekomst aan elke Jood ter wereld verplicht moest worden gegeven maar hij heeft helaas ook geschreven dat niet-Joden niet met de Germanische mogen worden behandeld. Wij, de graaf en ik waren ontsteld over zo iets afschuwelijks. Toen zei ons de opperrabbijn Dennoun: Ja, hij was er zelf ook niet voor dat alleen alle Joden met 99% mochten overleven en de niet-Joden allemaal moesten sterven aan chemo en morfine. maar de wereld opperrabbijn Schneerson is zijn chef en hij moet hem gehoorzamen.
Na dit vreselijke, demoraliserende bericht dat ze mijn Germanische Heilkunde als het ware hadden gestolen, gingen mij de ogen open. Ik had mij steeds afgevraagd, waarom mag deze wonderlijke Germanische Heilkunde niet voor alle mensen worden toegepast. Waarom moesten de mensen verder met chemo en morfine sterven? 5 jaar lang heb ik mij steeds afgevraagd en nooit een antwoord gekregen. Dat kon ik niet begrijpen.
Nu merkte ik dat het niet de domme of arrogante artsen waren het waren niet de domme of arrogante rechters maar ze gaven allen gehoor aan een duivels plan. En de wereld opperrabbijn Menachem Schneerson
messias van de Joden en de grootste massamoordenaar aller tijden. Daarom ben ik daarna direct gaan zitten schrijven en heb deze wereld opperrabbijn en messias een brief geschreven.

22 juni 1986
Zeer geachte heer opperrabbijn !
U bent de geestelijk leider van alle Joden van deze wereld, zoals mij rabbijn Dennoun heeft gezegd. U bent gelijktijdig ook de spirituele leider van alle vrijmetselaarsloges, die uiteindelijk allemaal “aan de tempel van Zion” werken. U bent medicus en U begrijpt goed Duits. Daarom is mijn brief bij U aan het juiste adres.
Zo zeer als het mij verblijd heeft, dat U mijn Duitse boek “Kanker, ziekte van de ziel, kortsluiting in de hersenen, de computer van ons organisme” gelezen en klaarblijkelijk begrepen heeft en reeds order gegeven heeft
het op uw joodse patiënten toe te passen, zo zeer teleurgesteld ben ik erover dat U blijkbaar nog steeds niet aan uw loges order heeft gegeven de boycot van de IJZEREN WET VAN KANKER met betrekking tot de niet-joden op te heffen.
Zegt U mij nu alstublieft niet: wij waren het niet, want ik ben over alles geïnformeerd. Uw vrijmetselaarsloges hebben sinds 5 jaar de afgrijselijkste misdaad in de geschiedenis van de mensheid begaan door de boycot van de ontdekking van de IJZEREN WET VAN KANKER. Voor honderden miljoenen arme mensen betekende dat een lijdzame dood.
De vrijmetselaarsloges en Israël, in wiens dienst al deze vrijmetselaarsloges “aan de tempel van Zion” werken, hebben de verantwoording en de collectieve schuld voor deze ergste misdaad in de gehele geschiedenis van de mensheid op zich te nemen. Mijn vrouw behoort ook tot de slachtoffers van deze boycot terreur. Mijn familie en ik worden sinds jaren systematisch geterroriseerd.
Vier maal heeft men geprobeerd een aanslag op mij te plegen.

Geachte meneer Opperrabbijn, U bent de best geïnformeerde mens ter wereld, naar ik meen. U weet ook precies, dat elk woord exact klopt, die ik U heb geschreven.
De tempel van Zion, waaraan uw logebroeders werken, is sinds 5 jaar tot het Auschwitz van Israël geworden, waarin Israël zichzelf heeft gemanoeuvreerd. De omvang van de misdaad overstijgt in het geheel het voorstellingsvermogen van de menselijke hersenen, meen ik. Zelfs als de logebroeders volgens de “dubbele moraal” van de Talmoed werken, zou ik mij vroeger nooit hebben kunnen voorstellen dat mensen tot een misdaad van deze vreselijke omvang in staat zouden zijn.
Meneer Opperrabbijn, om het even wat U ook toegeeft of niet wilt toegeven daarover mag de geschiedenis beslissen. De misdaad groeit met elke dag. Na deze brief blijft U geen kans meer om te zwijgen, want de brief zal niet meer uit de wereld verdwijnen.
Ik verzoek U voor mijn patiënten: geeft U toch eindelijk order aan uw loges de boycot tegen de ontdekking van de samenhangen van kanker onvoorwaardelijk op te heffen. Elke rabbijn Schön en rabbijn Seligman van Koblenz tot New York zal uw order opvolgen temeer omdat ze zich als medici ervan hebben overtuigd dat de IJZEREN WET VAN KANKER de ware toedracht van het kankergebeuren weergeeft.
Dagelijks komen rabbijnen en logemeesters of hun afgevaardigden bij mij om over bepaalde voorwaarden te verhandelen waaronder de boycot zou kunnen worden opgeheven. Maar het mag toch geen voorwaarden geven, dat mensen verder ter dood worden gemarteld!
Geachte meneer Opperrabbijn, als het zionisme betaald moet worden met de ergste misdaad in de geschiedenis van de mensheid dan is hij een schande voor de totale mensheid. Gooit U uw Talmoed met de dubbele moraal weg, hij heeft zich niet waargemaakt.
Ik smeek U voor mijn stervende patiënten op mijn knieën: heeft U menselijk medelijden met de kwelling van o n z e patiënten, Joden evenals niet-joden. Alleen dit medelijden kan deze afgrijselijke misdaad verzachten. Alstublieft, geeft U direct order de boycot op te heffen om de stervende patiënten te laten redden!
In de hoop, dat U zich van uw verantwoording en alle consequenties bewust bent en in deze verantwoording thans de juiste beslissing zal treffen, groet ik U met de meeste hoogachting !

Dr. Hamer: Ondertussen weten we dat het juist is, ook formeel. Dat heeft de rabbijn Merrick, lid van het Israëlische ministerie van gezondheid in een werk gepubliceerd begin 2005 dat de Germanische juist is en in Israël algemeen erkend is en daar ook wordt toegepast met 99% succes.

Op bladzijde 76 van de 2e oplage van mijn boek “Mein Studentenmädchen” Wat zijn de consequenties van mijn ontdekking van de Germanische Heilkunde voor Joodse patiënten? Dan moet men weten dat Dr. Joav Merrick van de Israëlische regering heeft vastgesteld dat minstens de 2 eerste Biologische Natuurwetten zijn erkend en in Israël worden gepraktiseerd. Ze worden door alle Joden op de wereld gepraktiseerd. Dus als die beide eerste biologische natuurwetten algemeen erkend zijn Dat betekent dat bijvoorbeeld, longen-, lever-, pancreas-, dikkedarm- of borstklierkanker in Israël sinds 32 jaar geen echte ziekten meer zijn maar zinvolle biologische speciaalprogramma’s waarbij, wanneer het conflict met behulp van de rabbijnen en de Joodse artsen wordt opgelost, wat in 99% het geval is, de patiënten in de genezingsfase komen waar de tumor zonder chemo en morfine vanzelf, dus spontaan met tuberculose verdwijnt. Deze gelukkige patiënten hebben geen paniek omdat hun rabbijnen en Joodse artsen op de hoogte zijn van de Germanische Heilkunde en ze bij de conflictoplossing en bij kleine complicaties in daarvoor speciaal uitgeruste ziekenhuizen kunnen helpen. Daardoor overleven de Joodse patiënten natuurlijk met 99%.

Dat heeft de Israëlische ambassade in Berlijn al op 29-10-2008 op haar internetsite gepubliceerd.

Kanker: in Israël opvallend zeldzaam
De nationale registrator voor kanker in Israël, Dr. Micha Barchana, deelde onlangs mede dat de reeds al zeer lage kankergevallen in zijn land gelukkig verder afnemen. Dit betreft vooral dikke darm, borst en longkanker. Al in 2004 stierven van de 7,4 miljoen inwoners van Israël slechts 152 aan kanker. Dit geeft doorgerekend het sensationele getal van 0,4 sterfgevallen aan kanker per dag.
Ter vergelijking: in hetzelfde jaar stierven alleen al in Duitsland 220.000 mensen aan kanker dus elke dag 601 mensen. In Oostenrijk waren het in 2008 dagelijks 55 en in Zwitserland “slechts” 40 doden. In Israël ligt deze waarde echter nog ongeveer een factor 100 lager! Uit de Israëlische statistieken blijkt, dat de meeste slachtoffers van kanker uit de niet-Joodse bevolking afkomstig zijn. En daarmee is de sterfte onder de Joden nog minder. Waarom dan? Leven de Israëliërs gezonder?
Niet werkelijk, want ook daar rookt bijvoorbeeld één op de vier. De sleutel ligt in de behandeling van kanker zelf: omdat men in Israël de kanker uit een holistische zicht betracht en de totale ontgifting van lichaam, ziel en geest als hoogste prioriteit stelt in verbinding met een gezonde voeding. Blijkbaar functioneert dit uitgangspunt van natuurlijke therapie zeer goed. Alleen jammer dat de reguliere geneeskunde in de rest van de wereld nog altijd vasthoudt aan de “moordhandel” van chemo, bestraling en totaaloperatie. Helpen doet het namelijk niet. Wereldwijd stijgen de ziektes aan kanker nog altijd. Alleen al in Europa stierven in 2006 totaal 1,7 miljoen mensen aan kanker. Insiders schatten echter dat het aantal nog veel hoger ligt. Dit omdat vele kankerpatiënten achteraf aan de gevolgen van een traditionele behandeling sterven en dan in de statistieken op de lijst van hart- en vaatdoden belanden. Getallen kunnen zo het één en ander verduidelijken. Zo ook, als men de jaarlijkse sterfgevallen aan kanker in een land op een miljoen inwoners terug rekent.
Zo kan men de resultaten van de verschillende landen met elkaar vergelijken: op een miljoen Duitsers komen 2.683 kankerslachtoffers per jaar.
In de EU (25 lidstaten) ligt dezelfde vergelijking bij 2.522 doden. In Israël bij 21.
Daarmee is het risico om aan kanker te sterven in Europa 120 maal groter dan in Israël. Daar kan je maar één ding concluderen: of naar Israël emigreren of zich uitsluitend op natuurgeneeskundige wijze laten behandelen!

Welke consequenties heeft mijn ontdekking van De Germanische sinds 32 jaar voor niet-joodse patiënten?
Geen! Voor niet-joden blijft de Germanische Heilkunde puur verboden. We hebben nog niet eens een dokter die de Germanische Heilkunde mag praktiseren. Ikzelf heb sinds 27 jaar een beroepsverbod. We hebben geen ziekenhuizen voor onze patiënten.
Dat wil zeggen: als de niet-joodse patiënten kanker hebben en nietsvermoedend naar hun Joodse oncologen gaan dan zijn dat allemaal allerzwaarste, boosaardige, dodelijke ziekten die nagenoeg geen overlevingskansen hebben en in enkele maanden tot de dood leiden. De patiënten zijn in totale paniek door deze bedrieglijke diagnose en prognose die als enige bestaande mogelijkheid wordt aangeboden. Ze laten zich dan door een klaarblijkelijk gebrek van een alternatief als schapen naar het slachthuis leiden.

Op cynisch wijze vertelt men dan dat het leven nog een beetje kan worden verlengt met chemo en bestraling en de pijn kan worden gemilderd met morfine. Mijn tegenstanders en de door propaganda meest gehersenspoelde mensen willen of kunnen mij niet begrijpen. Ze menen dat ik mij tot de Germanische Heilkunde moet beperken en de stervenden en doden vergeten. Kunnen jullie dan rustig blijven als je weet dat morgen misschien je kind of overmorgen uw familie meedogenloos worden geëxecuteerd. En dat zonder enige noodzaak maar zuiver uit religieuze waan.

Totdat jullie begrijpen dat ik als ontdekker van deze wonderbaarlijke Germanische Heilkunde in het bijzonder de plicht heb om de massamoord aan onze patiënten tegen te gaan. En deze plicht zal ik tot het einde van mijn leven vervullen. Deze smekende brief aan de destijds messias of paus van de Joden zal nooit meer uit de wereld verdwijnen. Destijds wist ik al wat bijna 20 jaar later rabbijn professor Joav Derrick heeft toegegeven, dat alle Joden in Israël en wereldwijd mijn ontdekking de Germanische exclusief toepassen en daarmee bijna allemaal overleven. Terwijl 3 miljard niet-joodse patiënten wereldwijd werden gedood.

Deze Germanische Heilkunde is er echter voor alle mensen ook voor niet-joden. Want elk mens wil graag verder leven.

Julianna: De pers en de media berichten sinds 32 jaar over jouw antisemitisme.

Dr. Hamer: Zonder oponthoud, ja.

Julianna: Je hebt toch niets tegen de Joodse patiënten?

Dr. Hamer: Nee, mijn God voor mij bestaan er niet 2 soorten patiënten. Ik wil graag dat alle patiënten met mijn Germanische Heilkunde kunnen overleven of met ‘Mein Studentenmädchen’. Niet alleen voor de Joodse, die doen dat sowieso al sinds 32 jaar bij een overlevingskans van 99%, zoals de Israëlische ambassade heeft gepubliceerd. Maar ik wil dat ook mijn niet-joodse vrienden deze Germanische Heilkunde kunnen gebruiken en ook voor 99% kunnen overleven. waarom niet? En deze mensen die dat verhinderen, die deze 30 miljoen doden in Duitsland hebben geproduceerd door hun oncologen van een zekere geloofsgemeenschap die haat ik, dan zijn voor mij moordenaars, massamoordenaars. Maar dat heeft toch niets te maken met antisemitisme tegen Israëlische patiënten? Ik haat massamoordenaars in welke vorm dan ook.

Julianna: Diegene die macht over de pers hebben en de boycot tegen je voeren tegen de Germanische Heilkunde.

Dr. Hamer: Die zijn ook voor de massamoorden verantwoordelijk. De oncologen behoren allemaal tot dezelfde religieuze gemeenschap en die weten precies hoe men ze in leven kan houden die weten het vanuit Israël. En ze doen precies het tegenovergestelde en geven chemo en morfine wat in Israël strikt verboden is en brengen die daarmee om, 98 tot 99%. Als ik daar tegen ben, dan zou ik een antisemiet zijn. In tegendeel, ik ben de grootste weldoener van de Joden aller tijden. Door mij hebben 50 miljoen Joden met de Germanische overleefd Het is waanzinnig te zeggen dat ik tegen de Joden ben. ik heb alleen iets tegen de massamoordenaars en dat moet ik hebben als arts.

Citiaat:

De cheo en morfine pseudo-therapie Eigenlijk walg ik ervan om over chemo-rattengif en morfine te schrijven. Dat heeft immers niets met therapie te maken maar alleen met misdaad. Het is geen behandeling, maar een mishandeling! Als ik denk aan de 98 tot 99% van de arme patiënten die zich vol vertrouwen in de handen van ‘daders’ begeven die nu van zich afschrijven: sorry, foutje dan kan ik alleen nog maar janken. Hoewel in Australië nog maar 2,3% en in de Verenigde Staten slechts 2,1% van alle patiënten van een chemotherapie profiteren met betrekking tot het 5-jarig overleven, worden kankerpatiënten desondanks altijd nog aanbevolen juist deze criminele pseudo-therapie te volgen.

De auteurs vragen terecht hoe het mogelijk is dat een therapie die zo weinig aan het overleven van patiënten in de laatste 20 jaar heeft bijgedragen gelijktijdig zo succesvol in de verkoopstatistieken kan zijn. Dommer en gelijktijdig cynisch bagatelliserend crimineel gaat het bijna niet. Als men daarbij nog meerekent dat de 2% overlevenden waarschijnlijk bestaan uit diegene die hun chemo-tabletten niet hebben genomen en daardoor hebben overleefd, maar als chemo-succes te boek staan dan heeft het chemo-rattengif, dat van stikstof mosterdgas is afgeleid het gifgas uit de eerste wereldoorlog, nagenoeg 0,0% resultaat. Dan is het een bewust 100% massamoord misdaad.

Dat zegt professor Niemitz

Met geneeskunde en wetenschap heeft het helemaal niets te maken. Alleen met misdadige propaganda die eruit bestond dat de arme patiënten 30 jaar lang niets van de Germanische mochten weten. Zoals men ziet kan men de arme mensen met de propaganda zo oneindig dom maken, dat ze zelfs dan nog braaf als schaapjes in het zieken-slachthuis lopen, niets vermoedend dat nagenoeg niemand van hen daar nog levend uit komt. Overigens, tot dezelfde statistiek kwam in 1990 professor Abel van het Duitse kanker onderzoeksinstituut Heidelberg. Abel citeert de Duitse Paus der oncologen Gallmeier: Op het gebied van het klinische therapieonderzoek geeft vandaag de industrie de toon aan. Zij bepaalt trends en thema’s, kiest de toelatingen en gekwalificeerde coöperanten en ziekenhuizen. Vraagstukken die zich niet op producten betrekken kunnen doorgaans niet worden gefinancieerd.

Een verder Abel citaat: We hebben gezien dat voor de meeste vergevorderde kankers geen duidelijkheid voor een levensverlengende werking van de chemo-therapie bestaat. Of om het scherper te stellen: De oncologie heeft het tot op heden verzuimd een onomstotelijke wetenschappelijke basis voor de cytostatische therapie in de huidig bestaande vorm te maken. Ja, erger nog, het schijnt inmiddels onmogelijk te zijn de ontbrekende basis goed te maken. Want oncologen zullen om ethische redenen vergelijkingen met onbehandelde of later behandelde patiënten amper nog plannen. Of deze plannen zullen stuiten op de ‘afwijzing van ethiekcommissies’. Dit feit wordt ook door oncologen meestal onomwonden toegegeven.

Dr. Hardin B. Jones, voormalige professor voor medische natuurkunde en fisiologie aan de universiteit van California, Berkeley, onderzoekt de levensduur van kankerpatiënten sinds meer dan 25 jaar. Hij komt thans tot de conclusie dat de chemotherapie niet alleen overbodig is, maar de met gif behandelde patiënten vaak een vroegere en wredere dood sterven als het door de kanker zonder behandeling het geval zou zijn geweest. Hij heeft vastgesteld dat kankerpatiënten die een chemobehandeling ondergingen sneller stierven als vergelijkbare gevallen, die deze afwezen tegen de aanbeveling van hun behandelende artsen in. Dr. Jones omschrijft de kankerindustrie voor wat ze is: Een industrie, een “multi-miljardaire dollar melkkoe”. Mensen die een behandeling weigerden leefden gemiddeld nog 12,5 jaar aldus Dr. Jones in een studie die daar betrekking op heeft en die in het vaktijdschrift Transactions of the New York Academy of sciences werd gepubliceerd.

Diegene die de erkende behandelingen ondergingen leefden gemiddeld slechts nog 3 jaar, volgens de studie. Borstkankerpatiënten die alle conventionele therapieën afwijzen, leven 4x langer.

In het boek ‘Kanker, staal, straal, chemo & Co: van het lange einde van een griezelverhaal schrijft Philip Day: de Franse kankerspecialist professor Charles Mathe verklaart merkwaardigerwijs het volgende: Als ik aan kanker zou lijden dan zou ik mij in geen enkel geval in een traditioneel kankercentrum laten behandelen. Alleen die slachtoffers van kanker hebben een kans tot overleven die ver van deze centra wegblijven.

Julianna: Wat gebeurt er als bij een patiënt de diagnose kanker wordt vastgesteld? In de propaganda horen we slechts van kwaadaardige celtoename en metastasen en dat we ons direct moeten onderwerpen aan de academische therapie. Daarna zijn we direct in paniek en als we de chemo, morfine en radiotherapie overleven zoekt men jarenlang nog naar uitzaaiingen alleen om de angst in ons in stand te houden. Het is duidelijk dat er officieel geen mogelijkheden zijn de originele Germanische Heilkunde te kiezen. Maar net zoals in de politiek is het zeer slim bedacht: de patiënten krijgen de vervalste Germanische Heilkunde en daarmee is het klaar. Dr. Hamer blijft nog steeds de kwade.

Dr. Hamer: Ja, zo is dat.

Julianna: Hoe mooi het is als iemand de Germanische kent en één of ander symptoom heeft en de arts zegt dat ik zal sterven of dat ik een dodelijke ziekte heb dan kan ik daarover lachen.

Dr. Hamer: Als je de Germanische werkelijk hebt begrepen en mogelijk nog Studentenmädchen beluistert dan kan je erover lachen. Maar de meesten zijn dan op dat moment met de hele visite van 10 witjassen om zich heen staand oh, dat is zeer kwaadaardig, als u niet direct chemo neemt dan bent u in 3 weken dood. Dan krijgt de patiënt de rillingen en dat is dodelijk. Dat kan men zich helemaal niet voorstellen. We kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen. Maar dat is toch normaal, Julianna. Als de mensen in paniek worden gebracht door de hele media en zo en hen niet wordt toegestaan om de Germanische te leren kennen dan worden ze feitelijk omgebracht. Dat is toch de massamoord. Wie nu van de artsen weet of niet weet, de oncologen weten het allemaal. Die zijn van een zekere geloofsgemeenschap. Dan hebben ze hun protocollen. Daarin wordt bepaald dat er een biopsie gemaakt moet worden, etc etc dat leidt altijd met een éénrichtingsweg in de dood. Dat is verschrikkelijk. Het is eenvoudig verschrikkelijk. En dat proberen die academische artsen altijd te veroorzaken: paniek. Dan kunnen ze geld verdienen, dan moet de patiënt worden opgenomen dan komt de volgende complicatie en dan weer paniek en daarmee verdient men oneindig veel geld.

Julianna: Als men in paniek is, dan begrijpt men het niet meer.

Dr. Hamer: Nee, dan begrijpt men helemaal niets meer. Daarmee zou het zo mooi kunnen zijn met de Germanische Heilkunde. Dan kunnen wij ook de 99% overlevingskans hebben. En we kunnen de patiënt zeggen: Je hoeft niet bang te zijn, want je begrijpt de Germanische Heilkunde, je kan je conflict begrijpen, je kan begrijpen hoe het nu verder loopt je kan nog Mein Studentenmädchen daarbij beluisteren en dan kan je heel rustig blijven en je overleeft met 99%. Hij hoeft niet in die huiveringwekkende machinerie te gaan, want hij kan thuis blijven.

Julianna: Hoe heb je destijds in jouw kliniek de patiënten volgens de Germanische behandeld?

Dr. Hamer: Die hoef je helemaal niet verder te behandelen. Je moet er alleen voor zorgen dat ze niet in paniek raken. En dat ze het gebeuren begrijpen dan worden ze vanzelf weer gezond zoals de dieren ook weer vanzelf gezond worden. Een probleem is dat we in een puinhoop-maatschappij leven dat hebben we voorheen al eens gezegd. Dat we geen families meer hebben en dat iedereen moet gaan werken of in het bejaardenhuis en de kinderen naar school. We hebben eigenlijk geen mogelijkheid om de patiënt vakkundig thuis goed te verzorgen. Dat moeten we echter hebben of minstens een klein sanatorium of ziekenhuis hebben waar de patiënt met kleine complicaties naar toe kunnen gaan. Een kleine bloeding of zo en dan moet hij weer in het ziekenhuis krijgt paniek en sterft. En voor zulke kleine complicaties die weinig moeite kosten daar hebben we een klein ziekenhuis nodig daarmee de patiënt zich helemaal op zijn gemak voelt. Hij weet, dat hem daar niets kan overkomen en dat stelt hem gerust.

Julianna: De helft van de operaties of ik weet niet hoeveel, maar zeer velen zijn overbodig.

Dr. Hamer: Veel meer nog. Als we geen kankeroperaties hoeven te doen dan zijn twee derde van de operaties overbodig. Ook twee derde van de medicijnen zijn overbodig, of nog veel meer, driekwart. Dat brengt ons natuurlijk ook bij de weerstand van de farma-industrie die verziekt onze handel. We verkopen geen medicijnen meer. Dat is onmogelijk.

Julianna: Er is iets dat ik niet begrijp, Geerd. Je leeft in ballingschap hier in Noorwegen. Je hebt een beroepsverbod. Je krijgt sinds 27 jaar je toelating als arts niet terug.

Dr. Hamer: Wegens het niet afzweren van de Germanische Heilkunde en mij niet bekeren tot de academische geneeskunde. Kort geleden werd ik hier in Noorwegen gevraagd: Dr. Hamer, zweert u af? Dan heb ik gezegd, nee dat kan ik niet. Ik kan niet de waarheid afzweren. Dan mag u ook niet praktiseren.

Julianna: Ja, en de pers is tegen je. De media is tegen je. Men leest overal alleen maar dat je een charlatan, wondergenezer bent.

Desondanks zijn er incompetente mensen overal op de wereld, in vele landen die seminars over de Germanische Heilkunde geven, ombenoemen, ze hebben verschillende, andere namen en spreken niet over de daders
en spreken geen woord over de onschuldige slachtoffers en ze verdienen veel geld, ze worden miljonair.

Dr. Hamer: De mensen waarover we spreken, bijvoorbeeld Roberto Barnai in Hongarije bij jullie die hebben allemaal geen kwalificaties, geen enkele. Die behoren tot het systeem. De pers promoot die zelfs. Als ze een boek hebben overgeschreven, zoals Björn Eybl dan komt het hele perssysteem mee en promoot deze plagiaat.

Julianna: Alsook in andere landen.

Dr. Hamer: Ook in andere landen, zoals Barnai bij jullie, die heeft alles bij mij overgeschreven. Die heeft het dan omgedraaid. De wetenschappelijke tabel heeft hij dan omgeschreven zoals de oma vroeger haar huisboekje voor medicijnen had: eerst het hoofd, dan de hals, dan de borst, dan de buik, dan het bekken en zo verder had hij omgezet. Natuurlijk vindt de oma deze volgorde van vroeger terug en is daarmee blij en kan het zo beter vinden. Terwijl ik had geprobeerd om de mensen een biologisch systeem aan te bieden namelijk volgens kiembladen gesorteerd, zoals het in de natuur ook werkelijk is. Als er iets zonder aantallen van vermoorden of moordenaars komt dan is de pers er direct bij.

Julianna: Maar ze willen dat het op de een of andere manier wordt geïntegreerd.

Dr. Hamer: Dat kan men niet, dat kan men helemaal niet. Als de Germanische Heilkunde juist is en de academische is dan onjuist dan is alles slechts een grote misdaad en dan is alles alleen nog een massamoord die daar afloopt daar kan men toch niet in integreren. En die hansworsten, zoals is ze liefkozend noem, die doen gewoon alles. We willen de sterren van de 5 Biologische Natuurwetten ook rustig benoemen. Allen behoren ze tot een zekere geloofsgemeenschap. Bijvoorbeeld bij jullie in Hongarije, Barnai die was vroeger bij de spoorwegen werkzaam. In Oostenrijk Björn Eybl, die is masseur. Nicolas Barro, die is metaalbewerker. David Münich, daarvan weet ik niet wat hij doet, iets met computers. Van Horst Köhler weet ik ook niet wat hij doet. Marco Pfister was vroeger kelner. Die van de Metamedizin zijn ook zonder medische voorkennis, Biologie Totale. Het zijn allemaal mensen die in principe de Germanische bestrijden doordat ze alleen van de 5 Biologische Natuurwetten spreken en mengen daarin dan nog al mogelijke, benoemen het om, mijn naam noemen ze niet meer die benoemen alles om, het DHS zou niet meer bestaan, en doen onzinnige therapieën met homeopatie en Hellinger familiestriptease en alle mogelijke onzin.

Julianna: Chemotherapie

Dr. Hamer: Oftewel is de Germanische juist en ze is 30 maal officieel geverifieerd dan is de academische geneeskunde onjuist dan is alles wat academisch wordt gedaan ook wat deze hansworsten doen want die willen de Germanische integreren met de academische geneeskunde dan is dat alles een grote misdaad. Daarom gaat het. Wat die daar goochelen met 5 Biologische Natuurwetten, dat is helemaal niet de Germanische.

Een voorbeeldje: We hebben gisteren over de vroegtijdige seksualisering gesproken. In de scholen wordt nu onderwezen in pornografie bij kleine kinderen met 8 jaar. Die gaan met bosjes onderuit en moeten naar het ziekenhuis worden gebracht. Dat heeft in het geheel niets meer met onze code in de hersenen te maken maar dat is een zuiver willekeurige aangelegenheid. De bok in Spanje zou nooit een kleine geit bespringen als ze niet hitsig is. Zolang ze niet in staat is om kleintjes te krijgen. Dat komt niet in hem op.

En deze domkoppen, dan zijn echter geen domkoppen, maar het harde systeem dat ze onze samenleving volledig kapot willen maken de kinderen kapot willen maken, iedereen kapot willen maken en daarom de vroegtijdige seksualisering van de kinderen die gaat volledig tegen alles wat natuurlijk is.

Julianna: En dat alles wordt verzwegen door deze mensen.

Dr. Hamer: Ja, dat alles wordt verzwegen. Die spreken ook niet van de moordenaars en niet van de slachtoffers. Niet van de 3 miljard die ondertussen zijn omgebracht met chemo en morfine niet van de 30 miljoen slachtoffers in Duitsland. Nee, dat interesseert ze allemaal niets. Daarvoor hebben ze echter de pers achter zich en die jubelt direct. Wanneer iemand van mij een boek afschrijft dan speelt de hele pers mee. Maar dat boek is dan natuurlijk omgedraaid dat is dan geen Germanische Heilkunde, maar iets anders.

Die willen het zelfs verbeteren. Dat kan men helemaal niet verbeteren. Die hansworsten willen de meester verbeteren daar kan ik alleen maar over lachen.

Julianna: Dat alles is omdat je heel slecht bent.

Dr. Hamer: Klaarblijkelijk, ja.

Julianna: Je wilt de exact wetenschappelijke ontdekking met het puinhoop van de academische hypothesen en met de alternatieve genezingswijzen niet mengen.

Dr. Hamer: Ja, dat is het precies. Overigens heel grappig hier in Sandefjord kwam mijn advocaat naar me toe en zei tegen mij: “Die willen alleen maar discuteren of Dr. Hamer slecht is, niet of de Germanische Heilkunde juist is.” Toe zei ik: wat, zijn ze niet goed wijs? Als u niet afzweert dat zullen ze zeggen dat u slecht bent.

Julianna: Je bent ook werkelijk heel slecht omdat je tegen deze schoot-maatschappij bent waarin we nu leven en je een nieuwe samenleving wilt opbouwen.

Dr. Hamer: Ja, een nieuwe oude samenleving. Dat hebben onze voorvaderen, de Germanen al gehad. Een samenleving in overeenstemming met onze code met grote families met een geregeld familieleven waarin geen vorsten en slaven waren. Terwijl in Rome driekwart slaven liepen en maar een kwart vrij was zo waren in Germanië alle mensen vrij en die leefden werkelijk volgens de code van onze hersenen die waren werkelijk gelukkig en het hoogste goed in Germanië was VRIJHEID. Dat moeten we ook weer krijgen. Deze puinhoop-maatschappij wil ons kapot maken daarmee ze ons beter kunnen beheersen. De mensen krijgen nog maar één kind of helemaal geen meer. De opvoeding doet de Staat zoals het porno onderwijs op de lagere school met 6 tot 8 jaar. Als iemand oud is, dan komt hij in het bejaardentehuis. Die zijn doodongelukkig in het bejaardentehuis. Dat maakt niet uit. Deze puinhoop-maatschappij wordt eenvoudig opgedrongen. Die is eigenlijk tegen onze natuur. En dan komt Hamer en die zegt: Nee, de Germanische toont ons dat we met onze natuurlijke code moeten leven alleen dan kunnen we gelukkig zijn. En daarom bestrijden ze mij ook zo.

Maar we moeten eenvoudig doorzetten. En ik geloof dat Mein Stundentenmädchen wat een enorme sensatie is daarmee zullen we de oorlog winnen.

Julianna: Ik hoop het. Ik ben er zeker van.

Dr. Hamer: Ik ben er ook zeker van.

Julianna: Ik bedank je van harte. Ik hoop dat we hiermee veel open vragen hebben kunnen beantwoorden en ik ben er zeker van dat er velen zijn die nauwelijks op je komende video’s kunnen wachten. Ik raad de toeschouwers aan om altijd de originele video’s te downloaden van de site van dr. Hamer en altijd zijn originele teksten uit zijn boeken te lezen.

Dr. Hamer: Omdat ze kunnen worden vervalst. Ja, ik bedank jou ook, Julianna. Ik wil er nog op wijzen dat binnenkort, in de komende weken mijn nieuwe boek, ‘Mein Studentenmädchen’ verschijnt naar mijn mening de grootste therapeutische sensatie van de laatste 200 jaar. Ik geloof dat de mensen dit boek zeer graag zullen lezen en dit liedje horen. Op dit moment wordt het 2 tot 300.000 maal om de globe beluisterd en we hebben alleen goede reacties ontvangen. Het is werkelijk een therapeutische sensatie.

Julianna: Hopelijk zal ook deze video vele mensen het leven redden.

Dr. Hamer: Ja, met zekerheid.

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.