Alle Basisprincipes lesbundels

 153,50

Beschrijving

met ing. Helmut Pilhar

door dr. Hamer geautoriseerde docent

Beschrijving

Dit is het bundelpakket van de basisprincipes bestaande uit 14 lesmodules.

Met deze lesmodules voor beginners kunt u zich stap voor stap vertrouwd maken met de basisprincipes in de Germanische Heilkunde. Elke module is rond een bepaald thema opgebouwd, maar in alle modules wordt veel herhaald van de grondbeginselen.

Doel is het om u van geloven naar weten te brengen, mede doordat u met de gegeven informatie makkelijker in staat zult zijn om de Biologische Wetmatigheden aan uw eigen lijf te ervaren.

Buiten de 5 biologische natuurwetten wordt u ook verder ingewijd in verdere wetmatigheden, zoals de sporen, de conflictverlopen, de handigheid en de hormoonspiegel.

De bundels bestaan uit een VOD (Video-on-Demand), een eBook (PDF) en een luisterboek (MP3). De video kunt u online bekijken, de MP3 en PDF kunt u op uw computer downloaden.

Alle video’s zijn Nederlandstalig ingesproken en voorzien met een optie voor Nederlandstalige ondertiteling.

Geldigheidsduur

Met aankoop van deze module krijgt u 3 jaar lang toegang tot de VOD’s (Video-On-Demand) en de opleiding behorende bij de lesmodules. Bij aankoop van het Totaalpakket krijgt u 10 jaar toegang tot alle opleidingen!

Alle 14 bundels basisprincipes

Edit Content
productbeeld inleiding bundel

Op grond van persoonlijke ervaringen heb ik het tot mijn taak gemaakt om u – beste vriend – inzicht te geven in de Germanische Heilkunde. Ik doe dit al sinds 1995. Over het algemeen word ik beschouwd als “Hamer trouw”. Ik wil in mijn uitleg niets belangrijks weglaten of verzwijgen. Maar ik wil ook niets toevoegen of herinterpreteren. Ik wil het doorgeven zoals ik het van dr. Hamer heb gekregen. Met deze inleiding in de Germanische Heilkunde wil ik u boeien en inspireren, zodat u de Germanische Heilkunde niet meer zult willen loslaten. Het verklaarde doel is de spontane genezing, die niets kost en geen bijwerkingen heeft. De patiënt moet echter daarbij de hoofdrol kunnen spelen. Zoals bekend, beschermt onwetendheid niet tegen een natuurwet. Zowel de patiënt als de therapeut moeten op de hoogte zijn van deze biologische samenhangen.

Doel

Het doel van deze module is om het voor geïnteresseerden gemakkelijker te maken met dit onderwerp te beginnen. Informeert u zich zolang u nog gezond bent.

Edit Content
ontwikkelingsgeschiedenis bundel

De ontwikkelingsgeschiedenis is de sleutel tot het begrip van de geneeskunde!

De oorzaak van de ziektes die vanzelf ontstaan is monocausaal het Biologisch Conflict. In het moment van de conflictschok wordt geassocieerd.

De conflictinhoud bepaalt de lokalisatie van de Hamerse Haard in de hersenen en daarmee de aandoening aan het orgaan.

Om deze conflictinhoud te kunnen begrijpen, dient de geneeskunde vanuit de ontwikkikkelingsgeschiedenis te worden begrepen. Daardoor ontstaat een natuurlijke logica en een Biologische Zin. De natuur doet niets goed- of kwaadaardigs, alleen iets zinvols.

Doel

Begrijpen dat het Zinvolle Biologische Speciaalprogramma specifiek en doelgericht helpt om de oorzaak, dus de conflictschok, op te lossen.

Edit Content
bundel Biologische Handigheid

Het weten van de biologische handigheid (klaptest) is minstens zo belangrijk als het eigen geslacht te weten. De biologische handigheid bepaalt de partner- of moeder/kind-zijde van het lichaam en kan zich tijdens het leven niet meer wijzigen.

Doel

Begrijpen waarom de ene de symptomen op de linkerzijde en de andere op de rechterzijde van het lichaam heeft.
Om de handigheid vast te stellen als de klaptest niet eenduidig is.

Edit Content

Deze lesvideo gaat over de 1e Biologische Natuurwet, ook wel De IJzeren Regel van Kanker (ERK) genoemd. De ERK beschrijft de MONOCAUSALE oorzaak van ziekte. De oorzaak van die ziektes die vanzelf ontstaan, zoals kanker, allergiën, chronische aandoeningen en psychosen is MONOCAUSAAL de Biologische Conflictschok – het Dirk Hamer Syndroom (DHS).

Het DHS is de spil in de Germanische Heilkunde, omdat uit deze oorzaak de oorzakelijke therapie moet worden afgeleid. Dit zijn biologische conflicten en geen psychologische problemen! Het verschil wordt duidelijk gemaakt.

De 1e Biologische Natuurwet wordt als “algemeen aanvaard” beschouwd in de geneeskunde!

Doel

Het doel is een idee te krijgen van wat wordt bedoeld met een biologisch conflict.

Edit Content

De 2e Biologische Natuurwet – De wet van de tweefasigheid van alle Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s (SBSen), in zoverre het tot een conflictoplossing komt. Wat als het conflict niet kan worden opgelost? Hoe los je conflicten op?

Deze 2e Biologische Natuurwet wordt als ‘algemeen erkend’ beschouwd!

De 3e Biologische Natuurwet – Het ontogenetisch bepaalde systeem van de Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s (SBSen).

Welke programma’s hebben een celtoename, een celafname of een functie-uitval? Muil-slijmvlies-schema + buitenste-huid-schema.

Deze 3e Biologische Natuurwet staat op het punt ‘algemeen erkend’ te worden.

Doel

Het doel is om in te zien dat – in zoverre het conflict (DHS), d.w.z. de oorzaak bekend is – men doorgaans de baas kan blijven over zijn eigen persoonlijke aangelegenheden. Vaak is alleen gezond verstand voldoende. En om te begrijpen dat alle speciaalprogramma’s niets met ‘degeneratie’ te maken hebben, maar volgens natuurwetten zinvol verlopen.

Edit Content

De 4e Biologische Natuurwet – Het ontogenetisch bepaalde systeem van de microben.

Besproken worden de thema’s: vaccinaties, immuunsysteem, besmetting, epidemie: wat er gezien vanuit de Germanische Heilkunde allemaal als bijgeloof wordt ontmanteld!

De 5e Biologische Natuurwet – De wet van het begrip van elke zogenaamde „ziekte“ als deel van een vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis begrijpbaar Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (SBS) van de Natuur.

De Quintessentie!

Deze luidt een paradigmaverandering in de geneeskunde in! Waar moet men zich therapeutisch op richten? Op het symptoom of op de oorzaak?

In de natuur bestaat er geen goed en kwaad! Dit is een religieuze indeling. De natuur doet alleen maar iets zinvols.

Doel

Doel is het om symptomen zoals longtuberkulose, nachtelijk transpireren, lichaamsgeur, hangborsten, onderfunctie van de schildklier, opdrogen van het speeksel, cellulitis, lipomen enz. te kunnen begrijpen.

De microbenfobie en de angst voor „kanker“ kan men kwijtraken – niet door „geloven“, maar door weten!

Edit Content

Aan de hand van verschillende Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s (SBSen) wordt het Hamers Kompas synchroon op de 3 niveaus PSYCHE – HERSENEN – ORGAAN besproken. Het conflict, de actieve fase, de oplossing, de genezing, de crisis en het einde van de genezingsfase.

Het individu is een ondeelbare eenheid tussen de psyche en het orgaanniveau. Er bestaat geen orgaanziekte zonder een correlaat in de psyche en vice versa. Een geneeskunde die geen rekening houdt met deze onlosmakelijkheid is fragmentarisch, onwetenschappelijk en behoort tot het verleden.

Wij, in de Germanische Heilkunde hebben een derde niveau, het hersenniveau (Hamerse Haard). De Biologische Conflict-schok (DHS, de oorzaak) laat onmiddellijk de Hamerse Haard in de hersenen achter! Het kan meteen gefotografeerd worden. Voordat het orgaansymptoom wordt opgemerkt, kan het enige tijd duren.

Als men één van de drie niveaus kent, kent men de andere twee ook. Verschillende casestudies zullen dit verduidelijken.

Voor ons als medische leken is het hersenniveau niet toegankelijk. Wie kan een hersen-ct lezen? Maar niemand kent ons orgaanniveau en onze psyche beter dan wij en ze lopen altijd synchroon.

Doel

Het doel is om het orgaanniveau te leren “interpreteren”. Geen puistje zonder een overeenkomstig bezoedelingsconflict! En het puistje is al de genezingsfase!

Edit Content

Voordat de therapeut bij de patiënt op zoek gaat naar de oorzaak (het DHS), stelt hij eerst routinematig 3 dingen vast!

  1. Hij geeft hem de hand en heeft daarmee reeds de eerste diagnose. Heeft de patiënt warme of koude handen? Is hij conflictactief of reeds in de genezingsfase?
  2. Hij laat de patiënt klappen en stelt daarmee vast of de patiënt biologisch links- of rechtshandig is en weet daarmee de moeder-/kindzijde en partnerzijde.
  3. Hij stelt de hormoonspiegel vast: is de patiënt mannelijk of vrouwelijk?

In het moment van het Biologische Conflict wordt er geassocieerd. Het is daarbij een groot verschil of de patiënt mannelijk of vrouwelijk ervaart! Verandert de hormoonspiegel, dan kunnen conflicten tot een oplossing komen of als een nieuw conflict worden ervaren.

Doel

Doel is het om te leren begrijpen, dat de hormoonspiegel niet een vast gegeven is en zich kan wijzigen door de overgang, de pil, de zwangerschap, verliesconflicten en territoriumconficten.

Edit Content
spieren bundel

In deze lesmodule gaat het over de sporen. Alles wat chronisch verloopt, loopt over sporen. Het spoor is in principe de allergie. En zoals men allergisch op gras met bindvlies kan reageren, reageert men bijvoorbeeld allergisch met de darm op de werkplek.

Zolang de oorzaak niet kan worden opgelost, veroorzaakt het spoor een recidief. Als het conflict wordt opgelost, dan lossen ook de bijbehorende sporen zich op.

Het spoor is geen fout van de natuur, maar een vroegtijdig waarschuwingssysteem dat verwijst naar het geleden conflict.

Doel

Het doel is om te begrijpen dat elk spoor of allergie terugwijst naar het oorspronkelijke Biologisch Conflict (DHS). Zonder spoor is er geen chronische epilepsie, ziekte van Crohn, acne, artrose, roos, voetschimmel enz.

Edit Content
conflictverlopen bundel

In deze lesmodule gaat het over de mogelijke conflictverlopen. De verschillende chronische conflictverlopen worden door de sporen veroorzaakt. Zo veroorzaakt bijvoorbeeld een motorisch conflict bij een monocyclisch verloop één epileptische aanval. In een polycyclisch verloop veroorzaakt het epilepsie of de tic. In een hangende genezing veroorzaakt het de ziekte van Parkinson, Huntington en beven. Bij een hangend actief conflict de verlamming of de beroerte. De oorzaken voor deze symptomen blijft echter het motorisch conflict.

Men kan met elk willekeurig Speciaalprogramma in de chronische verlopen raken.

In deze lesmodule wordt ook besproken, welke conflicten men beter niet oplost, omdat men de genezingsfase niet kan overleven.

Doel

Het doel is om te begrijpen dat men de medische encyclopedie tot de Wetenschappelijke Diagnosetabel van de Germanische Heilkunde kan reduceren.

De natuur kan men ervaren. Aan de varkensgriep in het medisch woordenboek moet men geloven.

Edit Content

In de actieve fase is deze Hamerse Haard schietschijfvormig, scherprandig. In de genezingsfase wordt dit hersenrelais met oedeem gevuld, wat in de academische geneeskunde doorgaat voor een hersentumor. Er is echter na de geboorte geen celdeling van de zenuwen meer.

Deze Hamerse Haard vindt men ook aan het orgaan, op de huid en op de bladeren van planten. Een blik in de hersen-ct is een blik in de diepte van de ziel van een mens! Men kan precies zien waar de schoen wringt!

Omdat de Germanische Heilkunde in gelijke mate ook voor het (zoog)dier geldt, kunnen we nu ook de “taal der dieren” begrijpen!

Doel

Doel is het om te begrijpen, waarom de röntgenopnames nodig zijn en niet de magneetresonantie (MRI) en hoe men tussen een Hamerse Haard en een artefact kan onderscheiden. Wat doet men indien de hersendruk door het oedeem te hoog wordt?

Edit Content

In deze lesmodule wordt de hersenstam besproken. Hier gaat het om de brokconflicten. De betreffende speciaalprogramma’s zijn maag- en darmkanaal, longalveolen, leverparenchym, prostaat, enz. Kiemblad verwante organen hebben kiemblad verwante conflicten, hebben kiemblad verwante hersenrelais… en kiemblad verwante crises! Zo zijn de crises van deze speciaalprogramma’s zogenaamde hersenstamcrises. Men heeft het koud, meer is het niet.

De kleine hersenen worden besproken. Hier gaat het om de schending van de integriteit, dus aanvals-, bezoedelings- en misvormingsconflicten. Met de kleine hersenen werd echter ook het eerste sociale gedrag geprogrameerd. Dit is het zorg- of strijdconflict de melkklieren betreffend. De betreffende speciaalprogramma’s zijn de lederhuid, buikvlies, borstvlies, het hartzakje en natuurlijk de melkklieren. De crises zijn die van de kleine hersenen. Men heeft het koud en de typische kleine-hersenen pijn in de genezingsfase.

De witte stof van de grote hersenen wordt besproken. Hier gaat het om de zetel van de eigenwaarde. De bijbehorende speciaalprogramma’s zijn het bot, de kaak, het tandbeen, kraakbeen, pezen, bindweefsel, lymfklieren, vetweefsel en spieren. De crises van de witte stof zijn eveneens onopvallend. Men heeft het koud.

Het meest complexe deel van onze hersenen is het in de ontwikkelingsgeschiedenis jongste deel, de hersenschors. Hier gaat het om scheidings- en territoriumconflicten. De bijbehorende speciaalprogramma’s zijn de buitenste huid, de bronchiën, het strottenhoofd, de coronaire vaten, de lever- en galgangen en de urinewegen. Verder nog de functie-uitvallen zoals diabetes en de verlamming. Hier hebben we de meest opvallende crises, zoals de absence, de epileptische aanval en de migraine. Hier vinden we ook de klassieke hartaanval en de longembolie.

Doel

Het doel is het een overzicht te krijgen van onze computer, de hersenen. Het is niet verkeerd om te weten waar het hersenrelais van het SBS zich moet bevinden. Men krijgt een extra aanwijzing waaruit men verdere dingen kan afleiden.

Edit Content

De therapie van de Germanische Heilkunde is de OORZAKELIJKE therapie.

Zoals bekend kan het individu alleen zichzelf genezen en wel door het wegnemen van de OORZAAK. Van geval tot geval is een (academische) noodmaatregel noodzakelijk.

De spil is de biologische conflictschok, het DHS (Dirk Hamer Syndroom), dat wil zeggen DE MONOCAUSALE OORZAAK!

Werken met de 3 niveaus psyche-hersenen-orgaan om het DHS “vast-te-stellen”. Pas als men weet wat de oorzaak is, kan men oorzakelijk te werk gaan.

Hoe succesvol zou de therapie van de Germanische Heilkunde zijn?

Besproken wordt ook het lied “Mein Studentenmädchen”, de 2e pijler van de Germanische Heilkunde – therapie.

Doel

Er zijn wereldwijd 1.000 verschillende therapieën. Iedereen heeft “zijn” therapie! Maar niemand kent de oorzaak van ziektes!

Het doel is te leren begrijpen wat “therapie” eigenlijk betekent.

OPMERKING: Ik ben geen therapeut! Op dit moment is het motto: BEGRIJP HET OF … BLIJF IN DE ACADEMISCHE GENEESKUNDE!

Edit Content

De academische geneeskunde geeft toe dat zij de oorzaak van geen enkele ziekte kent. De behandeling ervan is daarom onvermijdelijk experimenteel.

Kan kanker erfelijk zijn? Zijn er kankerverwekkende stoffen? Kunnen een dieet, niet roken en lichaamsbeweging beschermen tegen kanker? Heeft het echt onze levensverwachting verhoogd? Wat denkt de academische geneeskunde over uitzaaiingen? Wat weet de academische geneeskunde over de oorzaak van kanker? Waar haalt zij haar “kennis” vandaan? Uit statistieken en dierproeven!

Is het wel een wetenschap?

Waar komt de chemo vandaan?

Het fatale effect van morfine…

Wat doet de schok van de diagnose met de patiënt?

Doel

Het doel is te begrijpen waar de academische geneeskunde haar “kennis” vandaan haalt en vanuit welke overwegingen zij handelt.

OPMERKING: Ik ben geen therapeut! Op dit moment is het motto: BEGRIJP HET OF … BLIJF IN DE ACADEMISCHE GENEESKUNDE!

Meer dan 26 uur aan Nederlandstalig lesmateriaal in HD1080-kwaliteit, met de optie voor ondertiteling. Het eBook is met de tekst en de dia’s van de presentatie. De MP3 is opgedeeld in hoofdstukken.

Algemene geldigheidsduur

Bij de aankoop van de losse bundels is de online toegang tot deze modules 12 maanden. Bij aanschaf van de bundels in een pakket is de toegang voor de Basisprincipes 3 jaar, voor de SBSen 4 jaar en voor de Psychosen 3 jaar. Heeft men het totaalpakket aangeschaft, dan heeft men 10 jaar lang toegang tot alle online modules. De pakketten zijn inclusief de toegang tot de opleiding in de Germanische Heilkunde.

Deel dit artikel op uw sociale media