Search
Close this search box.

Wetenschappelijke diagnosetabel

Hartinfarct

HERSENSCHORS = GROTE HERSENEN = BUITENSTE KIEMBLAD = ECTODERM

Hamers Kompas

Coronair hartinfarct, ulceratie van de kransarteriën met sterke angina pectoris.
Kransarteriën zijn afstammelingenvan de kieuwbogen – en voorzien van de grote hersenen sensibiliteit.

conflict:

  • Rechtshandige man: territoriumverliesconflict. Verlies van het hele territorium of de inhoud van het territorium. Bijv .: partner loopt het territorium uit.
  • Linkshandige vrouw: seksueel conflict. Biologische seksueel frustratie conflict van het niet zijn of worden gedekt, bijna altijd gepaard met depressie (zelfs zonder hormonale ‘patstelling’).
  • In een schizofrene constellatie: voor linkshandige man en rechtshandige vrouw.
  • In het geval van een bepaalde hormonale situatie hebben mannelijke rechtshandige vrouwen territoriumconflicten tijdens de pil, postmenopauze (zogenaamde involutionele depressie), castratie of masculinisme. Territoriumconflict met depressie (resignatieconflict) bij zwakke, rechtshandige mannen met een hormonale patstelling.

Zegswijze:

“Je hebt mijn hart gebroken!”

Hamerse Haard:

Rechts periinsulär

actieve fase:

Kransslagaderen zijn afstammelingen van de kieuwbogen en met de sensibiliteit van de grote hersenen verzorgd, die in het geval van een SBS volgens het “mondslijmvliesschema” verloopt, omdat het kieuwbogen- en kieuwgang-plaveiselepitheel-slijmvlies uit de muil voortkomen. Dat wil zeggen:
ca-fase: pijn en ulcera, ulceratie van de kransarteriën met ernstige angina pectoris
pcl-fase: genezingszwelling, genezingsbloedingen en verdoofdheid;
Epileptoïde crisis: sterke pijn en eventueel absence + epileptische aanval van de kransslagader-spieren;

genezing:

Zwelling van de intima van de kransslagader, dat een plaveiselepitheelslijmvlies is in het gebied van de ulceratie. Dit leidt tot coronaire stenose, die ten onrechte werd beschouwd als het hartinfarct dat zich 2-6 weken na CL optreedt. Mannelijke linkerhartaanval = hartaanval van het linkerhart.

crisis:

Hartaanval, absence, ernstige angina pectoris, hartfalen of hartstilstand.

De zogenaamde hartaanval is de epileptische of epileptoïde crisis die 2-6 weken na CL optreedt en sterker wordt naarmate het conflict langer en intenser is geweest. Symptomen: Maximale sympathicotonie treedt op tijdens een hartaanval. Tijdens het hartinfarct wordt het hele conflict in sneltreinvaart beleefd. De Biologische Zin daarbij is om de vagotonie om te schakelen naar normotonie. Als de sympathische activiteit te zwak is, kan deze omschakeling niet slagen. De ‘swing’ terug naar normaal ontbreekt. In de academische geneeskunde gaven we dergelijke patiënten kalmerende middelen en pijnstillers. De meesten van hen stierven. Tegenwoordig weten we dat de coronaire pijn bij een hartaanval een biologische zin heeft en mag niet worden verzwakt.

Biologische Zin:

In de actieve fase

Verwijding van de kransslagaders (door ulceratie), resulterend in verhoogde bloedstroom en betere prestaties.

notitie:

LET OP!!! Pas op voor het nier-verzamelbuis-Syndroom: een groot deel van de sterfgevallen door een hartaanval kan te wijten zijn aan het Syndroom, omdat het oedeem zowel lokaal op de kransarteriën als vooral cerebraal in het terrirorium-relais sterk toeneemt. Het intra- en perifocale oedeem in het gebied van de HH is de echte reden voor de hartaanval en de mogelijke hartstilstand.

Therapie: Hooggedoseerde intraveneuze toediening van cortison voor de fase tijdens of kort na de epileotoïde crisis waarin de patiënt gewoonlijk het grootste dodelijke gevaar loopt. Geen infusies. Geen vagotone kalmerende middelen. OPGELET: de cortisone-spuit werkt maar een paar uur. Daarna kan het risico weer even groot zijn als er geen injectiespuiten meer volgen; eventueel overstappen op tabletten.

opmerking van H. Pilhar

De diagnosetabel is uit 2006. Destijds adviseerde Dr. Hamer het medicijn cortison voor longembolie en hartaanvallen. Het idee was om de sympatheticotonische werking van cortison te gebruiken om te voorkomen dat de patiënt zo diep in vagotonie terecht zou komen, om de crisis te intensiveren en zo de genezingsfase te verlengen. Dan – zo de gedachte – zou de patiënt na de crisis gemakkelijker weer in eutonie komen. Een vlakke curve is gemakkelijker te maken dan een scherpe.

Dr. Hamer is volledig teruggekomen op het gebruik van cortison bij de longembolie en de hartaanval. Hij ontdekte dat cortison geen puur sympathicotone werking heeft, zoals koffie. Cortison gedraagt ​​zich alsof het conflict recivideert.

hart-kransvaten
hart-kransvaten
Buitenste-Huid-Schema (BHS)
Muil-Slijmvlies-Schema (BHS)
Functie-uitval
Buitenste-Huid-Schema (BHS)
Muil-Slijmvlies-Schema (BHS)
Functie-uitval

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.