Wetenschappelijke diagnosetabel

Plasbuisontsteking links

HERSENSCHORS = GROTE HERSENEN = BUITENSTE KIEMBLAD = ECTODERM

Hamers Kompas

plasbuisontsteking (pcl), plasbuisslijmvlies-ulcus (urethra-ulcus), linker zijde.

conflict:

  • territoriummarkeringsconflict.
  • grensconflict

Hamerse Haard:

HH rechts temporo-occipitaal

actieve fase:

Ulcus in de urethra (plasbuis) zonder pijn

genezing:

onvermogen tot urineren door zwelling. Hypersensibiliteit, pijn. Als het daaronder liggende bindweefsel mee reageert – druiper.

crisis:

absence

Biologische Zin:

actieve fase

Ulceratieve verwijding van de urethra om het gebied met een sterkere urinestraal beter te kunnen markeren

notitie:

Rechter hersenhelft

Buitenste-Huid-Schema (BHS)
Muil-Slijmvlies-Schema (BHS)
Functie-uitval

Linker hersenhelft

Buitenste-Huid-Schema (BHS)
Muil-Slijmvlies-Schema (BHS)
Functie-uitval