Search
Close this search box.

Wetenschappelijke diagnosetabel

Groene staar rechts

HERSENSCHORS = GROTE HERSENEN = BUITENSTE KIEMBLAD = ECTODERM

Hamers Kompas

Gedeeltelijke vertroebeling van het rechter glaslichaam. „groene staar“, („oogkleppen- fenomeen“, als het ware een gedeeltelijke „verneveling“ van het achterwaarts kijken).

conflict:

angst-in-de-nek-conflict voor de rover

beide ogen zijn altijd betroffen. Beide ogen hebben elk een partner- en een moeder/kindzijde.

Gezegde:

ik voel mij op de nek gezeten

Hamerse Haard:

in de paramediale visuele cortex interhemisferisch links voor rechter glaslichaamhelften.

actieve fase:

Gedeeltelijke vertroebeling van het glaslichaam, waardoor de rover (gevaar) als het ware wordt verneveld, de blik naar voren voor de vluchtweg echter vrij blijft. In tegenstelling tot de lensvertroebeling (grijze staar) die in de pcl-fase optreedt, treedt de glaslichaamvertroebeling in de ca-fase op.

genezing:

Vermindering van de glaslichaamvertroebeling en glaslichaamoedeem (Glaucoomvorming = drukverhoging in het binnenoog). Vaak duwt het oedeem zichzelf naar achteren door het ingangsgat van de oogzenuw. Noch in de ca-fase noch in de pcl-fase mag men hierbij met een laser werken, aangezien dit het glaslichaam onherstelbaar beschadigd.

LET OP: ook hier complicaties door het Syndroom als het glaucoom te sterk wordt.

crisis:

Biologische Zin:

in de actieve ase

De achtervolger in de nek wordt optisch verneveld, b.v. het konijn kan dan ongestoord zijn hazensprong maken, dat minstens een tienvoudige vergroting van de overlevingskans oplevert die hij niet zou hebben als hij omkeek naar de achtervolger.

notitie:

Gedeeltelijke vertroebeling van het linker glasvocht (‘oogkleppenfenomeen’, of gedeeltelijke ‘waasvorming’ van het achterwaartse zicht). Het punt is dat met de ogen van de zogenaamde prooidieren, die meestal naar de zijkant kijken, het gevaar van achteren min of meer verduisterd of bedekt is, zodat slechts een deel van het glaslichaam vertroebeld is (‘oogkleppenfenomeen’). De zogenaamde roofdieren kunnen het zich veroorloven om met beide ogen vooruit te kijken, omdat ze veel minder bang hoeven te zijn voor een roofdier. De mens is biologisch. gezien half prooi, half roofdier (hoektanden).

oog
oog
Buitenste-Huid-Schema (BHS)
Muil-Slijmvlies-Schema (BHS)
Functie-uitval
Buitenste-Huid-Schema (BHS)
Muil-Slijmvlies-Schema (BHS)
Functie-uitval

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.