Zoek
Sluit dit zoekvak.

In plaats van Corona

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Terug naar de natuurwetten, want die kan men niet manipuleren!

 

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van medisch doctor en de magister in de theologie, Ryke Geerd Hamer!

Ons onderwerp vandaag: In plaats van Corona wil ik u de Germanische Heilkunde aanbieden!

We weten met de door Dr. Hamer ontdekte de 4e biologische natuurwet, dat de microben kiemblad afhankelijk zijn en alleen in een vagotonische genezingsfase werken. De schimmels werken bij het binnenste kiemblad, d.w.z. het klierweefsel. De bacteriën werken op het middelste kiemblad, het bindweefsel. Ook dr. Hamer dacht nog tot de aids-hype begin jaren 80 dat de virussen verantwoordelijk zouden zijn voor de buitenste kiemblad, het plaveiselepitheel. Deze AIDS-fraude bracht echter aan het licht dat er helemaal geen enkel virus kon worden aangetoond! Het plaveiselepitheel, dat bijvoorbeeld optreedt bij verkoudheid of bronchitis, herstelt zichzelf tijdens de genezingsfase met zwelling en ontsteking, en werkt dus volledig zonder microben.

Deze 4e biologische natuurwet stelt ook dat de microben zich strikt aan het weefsel houden en zou nooit op voor hen vreemd weefsel werken. Dit is heel goed te zien bij longtuberculose. De longtuberculosepatiënt heeft vaak bloederig slijm (sputum). De bijbehorende microben zijn de schimmels. Hoewel dit sputum onvermijdelijk door de bronchiën, strottenhoofd en mondslijmvlies moeten worden uitgescheiden, veroorzaken deze schimmels geen bronchiale tuberculose, strottenhoofdtuberculose of mondslijmvliestuberculose. Er bestaat gewoon niet zoiets als tuberculose van het plaveiselepitheel! Dus de microben veranderen niet van weefsel!

In de Germanische Heilkunde werken de microben afhankelijk van het kiemblad en alleen in een genezingsfase. Dit gebeuren moet zijn voorafgegaan door een sympathicotone conflictactieve fase! Deze genezingsfase moet zijn voorafgegaan door een conflictoplossing. In de hersenen moet er op een bepaalde plaats een Hamerse Haard met oedeem aanwezig zijn. Wat de psyche betreft, moet deze patiënt een opgelost conflict hebben.

In de academische geneeskunde zegt men: deze gebeurtenis is door microben veroorzaakt! Bij deze mening blijvend negeert de academische geneeskunde volledig de psyche van de patiënt en ook het herseniveau. De academische geneeskunde kijkt met oogkleppen noch naar links, noch naar rechts!

De academische medische infectietheorie uitgelegd voor de leek:

Volgens de Kochse Postulaten moet de ziekteverwekker allereerst worden geïsoleerd! Pas dan, volgens het Koch’s tweede postulaat, is het kweken van de ziekteverwekker aan de beurt! Dit mislukt al bij de eerste stap bij de virustheorie, het isoleren van de ziekteverwekker. Pas als het geïsoleerd is, kun je een foto maken! En bij deze allereerste stap van de Kochse Postulaten valt Corona door de mand! Er is nog nooit een virus geïsoleerd, nog geen enkele!

Beweren dat het virus dit of dat symptoom heeft veroorzaakt mislukt vanwege het feit dat men dit virus nog nooit heeft gezien!

Aan de andere kant de bewering dat dit virus niet bestaat niet worden weerlegd! Koch’s derde Postulaat vereist een succesvolle infectie bij een gezond persoon, die door de geïsoleerde en zuiver gekweekte ziekteverwekker volledig dezelfde symptomen moet ontwikkelen!

En dat is nog nooit gelukt bij geen enkele ziekteverwekker, noch met een schimmel, noch met een bacterie en zeker niet met een virus! Het 3e Kochse Postulaat is een wetenschappelijke flop en gooit daarmee de hele pathogeentheorie overboord! Er zijn helemaal geen ziekteverwekkers! Net zoals er niet zoiets als de duivel bestaat.

Schimmels en bacteriën zijn zelfstandige levende wezens met hun eigen metabolisme. Ze zijn te zien met een lichtmicroscoop omdat ze relatief groot zijn. Het virus mag maar één molecuul groot zijn! Het zou zich in ons DNA kunnen haken, in deze dubbele helix wat zelf een enorme ketting van moleculen is! Dit virus zou zichzelf dan via celdeling willen meekopiëren, tot dusver de theorie van de academische geneeskunde. Een molecuul is echter geen levend wezen en kan daarom geen intentie hebben. Beweren dat het virus zich wil vermenigvuldigen, is een stomme insinuatie! Omdat het virus zo klein is zou je het alleen onder een rasterelektronenmicroscoop kunnen zien. Maar aangezien het virus niet bestaat het kon tot dusver niet worden gefotografeerd! Met afbeeldingen verspreidt men angst en terreur. Men heeft het nog nooit eerder gezien, maar men lijkt precies te weten hoe het eruit ziet.

Schimmels en bacteriën kunnen in een cultuur worden gekweekt. Interessant genoeg worden paddenstoelen gekweekt in een vochtige en koude kelder (sympathicotone vermeerdering), terwijl bacteriën alleen in een broeikas kunnen worden gekweekt (vagotone vermeerdering, zie de 4e Biologische Natuurwet van Dr. Hamer). Daarmee wil ik u laten zien dat men zeker de 1e en 2e Kochse Postulaten kan vervullen met schimmels en bacteriën, dus de isolatie en de vermeerdering. Maar niet met het virus! Hoe kan men iets vermeerderen dat niet te zien is? Wat er precies vermeerderd wordt met de PCR-test kan niemand met zekerheid zeggen waamee de deur voor willekeur wagenwijd open staat.

Maar zelfs in het geval van schimmels en bacteriën ontbreekt het bewijs van het Kochse 3e Postulaat! Er is geen bewijs dat deze schimmel of die bacterie kan bij een gezond persoon precies dezelfde symptomen veroorzaken, zoals die van de oorspronkelijke patiënt! Dit bewijs kan niet slagen omdat het in tegenspraak is met een natuurwet namelijk deze 4e biologische natuurwet van Dr. Hamer – het ontwikkelingshistorisch bepaalde systeem van de microben! Volgens deze wet worden alle microben pas actief nadat een voorafgaand conflict is opgelost, dus in een vagotone genezingsfase. Daarvan hangt de activiteit van de microbe in ons lichaam af! De academische geneeskunde noemt zo’n genezingsfase een infectie. In het geval van het klierweefsel en het bindweefsel ziet de academische geneeskunde de schimmels of bacteriën aan het werk en meent dat deze microben de genezingsfase zouden hebben veroorzaakt. Dat zou hetzelfde zijn als men de brandweer beschuldigt dat ze altijd zelf het vuur zou aansteken.

In werkelijkheid leven we in symbiose met de microben! De microben worden aangestuurd door onze hersenen. Als je nu een microbe in een gezond lichaam brengt, dan kan deze microbe daar geen genezingsfase veroorzaken! Dus de brandweer is niet de oorzaak van de branden, maar helpers voor het gezond worden!

Als een microbe in het lichaam kan worden aangetoond, dan betekent dat niet dat deze microbe werkelijk de veroorzaker van de ziekte is! Want niets kan om de hersenen heen!

Het zijn niet de microben die je ziek maken, maar de conflictschok!

Conflicten maken ons ziek!

Wat we sinds honderden jaren onder deze Deep State moeten dulden, dat maakt ziek! Isolatie maakt je ziek!

Angst maakt je ziek!

De existentiële zorgen maken je ziek!

Ambtelijke willekeur maakt je ziek!

De vernietiging van het gezin maakt je ziek!

Gender maakt je ziek!

Terreur maakt je ziek!

Nog eens!

Het is niet de microbe die je ziek maakt! De microbe in ons lichaam is onze symbiont, dus onze vriend en niet onze vijand! Zonder microben zouden we niet eens kunnen bestaan! Er zijn biljoenen van deze micro-organismen afkomstig van schimmels en bacteriën in ons lichaam. Ze zouden zelfs een totale massa van 1,5 kg hebben. Met een simpele lichtmicroscoop kun je deze schimmels en bacteriën aantonen. U kunt hun aantal aantonen! Het kan echter niet worden bewezen dat deze microbe de oorzaak is. Het derde Kochse Postulaat is nooit vervuld!

Met de virushypothese kan de academische geneeskunde niets verklaren over Covid, in de verste verte niet! Het virus ontbreekt en het bewijs dat het virus iets kan triggeren! Het virus is een luchtspiegeling! De volledige infectietheorie van de academische geneeskunde is in wetenschappelijke zin onjuist en is door dr. Hamer’s 4e natuurwet allang weerlegd.

Zolang er in de hoofden nog een spook van een kwaadaardige microbe bestaat zolang kunnen deze hoofden met behulp van angst worden gemanipuleerd en bijgeloof en tirannie blijven heersen.

Een natuurwet is superieur aan elke door mensen gemaakte wet. Met de Germanische Heilkunde zou het spook “Covid” niet mogelijk zijn!

Tot ziens, tot de volgende video!

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.