Zoek
Sluit dit zoekvak.

Helmut Pilhar aan Lothar Wieler – open brief, PCR-test

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

''

20, März 2021 kla.tv – Die Akte Wieler: verstrengenlingen en onthullingen

 

Aan Dr. Lothar Wieler, president van het Robert Koch Instituut!

OPEN BRIEF

Robert Koch formuleerde het aantonen van ziekteverwekkers in vier stappen:
1. isoleren
2. kweken
3. de ziekte daarmee verwekken
4. her-isoleren

Heer Wieler,

In bovenstaand artikel van kla.tv wordt u beschuldigd van fraude. Volgens uw overtuiging zou de PCR-test als de gouden standaard moet worden beschouwd. De PCR-test toont het virus aan, volgens uw officiële mening. Dit voldoet echter alleen aan de eerste van de vier Kochse Postulaten. De PCR-test alleen is bij lange na niet in staat om ziekteverwekkers in de zin van Robert Koch aan te tonen.

De Berlijnse Senaat stelde dat de PCR-test geen onderscheid kan maken tussen een virus dat zich kan vermeerderen en een virus dat zich niet kan vermeerderen. De PCR-test voldoet dus niet aan het tweede Kochse Postulaat, wat betekent dat het volledige bewijs van ziekteverwekkers niet vervuld kan zijn.

De uitvinder van deze PCR-test, Kary Mullis, legt uit: ‘Met de PCR-test kan men – als men het goed doet – in iedereen bijna alles vinden. De test doet GEEN uitspraak over of je ziek bent of dat wat gevonden is je echt schade berokkent. ‘ De heer Mullis benadrukt dat de door hem ontwikkelde PCR-test alleen geschikt is voor onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld DNA-bewijs in de criminologie) en niet voor diagnostische doeleinden.

De uitspraken van deze beide heren Koch und Mullis zouden voor u, heer Wieler, toch als Gods geboden moeten zijn. De Berlijnse Senaat veroordeelt u wegens  de leugen, als u de PCR-test gelijkstelt aan het aantonen van ziekteverwekkers.

(Voor de medische leek ter informatie: een virus zet zichzelf vast in het DNA van de cel en kan zich alleen door deling van de gastheercel vermeerderen dan wel  kopiëren. Als nu de PCR-test positief is, betekent dit niet dat dit aangetoonde ding zichzelf zou kunnen vermenigvuldigen en dezelfde symptomen zou veroorzaken bij iemand anders. En opnieuw geïsoleerd werd dit ding daarmee ook niet. Een PCR-test is geenszins een bewijs van een ziekteverwekker! (De brandweerman is niet automatisch de brandstichter.)

Op 12 maart 2020 verklaarde u, meneer Wieler, dat u zelf geen ziekteverwekker kende. Uw verklaring veroorzaakte nogal wat opschudding. In het geval van ziekteverwekkers voor mond- en klauwzeer benadrukt u alleen de vervulling van het eerste Kochse Postulaat (dit ding komt voor bij alle symptoomzieke dieren), waarmee in elk geval nog steeds niet het bewijs van een ziekteverwekker volgens Robert Koch vervult is, maar slechts de eerste van de vier Postulaten.

Volgens de 4e Biologische Natuurwet van Dr. Hamer – het ontogenetisch bepaalde systeem van de microben – kan van de kant van de academische geneeskunde noch bij een schimmel, noch bij een bacterie het derde Kochse Postulaat vervuld zijn. Er zijn deze dingen (schimmels, bacteriën), maar er is geen ziekteverwekker. Dat een microbe een ziekte zou veroorzaken blijft zelfs 100 jaar na de dood van Koch puur hypothetisch.

Deze besmettingscijfers zeggen helemaal niets. Het verloop van de ooievaarspopulatie heeft blijkbaar alleen te maken met het verloop van het geboortecijfer, maar niet oorzakelijk. Het is bekend dat ooievaars geen kinderen brengen.

Heer Wieler, u pleegt op misleidende wijze fraude als u nu de met behulp van de PCR-test aangetoonde brandweerman, bestempelt als brandstichter. De heer Mullis waarschuwde voor misbruik van zijn uitvinding.

Dr. Hamer heeft met zijn 4e Biologische Natuurwet reeds 40 jaar geleden de academisch medische infectietheorie ten grave gedragen. Ze is dus weerlegd. Bij de infectietheorie gaat het sowieso slechts om een meer dan 100 jaar lang kunstmatig in leven gehouden dogma-gebouw. Eigenlijk was het het handeldrijven van de academische geneeskunde.

Heer Wieler, u valt rechtstreeks onder de minister van Volksgezondheid, die zelf helaas geen idee heeft van geneeskunde. Heeft deze medische leek van u nog nooit een ​​deskundig oordeel verlangd over het bewijs van de corona-ziekteverwekker? Dat is niet te geloven. Dat zou een grove nalatigheid van de minister zijn.

Ik verlang van u het correcte bewijs die de ziekteverwekker aantoont volgens Robert Koch en een openbaar bericht van de PCR-test handleiding volgens de uitvinder Kary Mullis.

Uw
Vader van Olivia

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.