Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een pandemie komt pas na de lockdown

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

Met de wereldwijde lockdown hebben miljoenen mensen te maken gehad met een conflict dat ze zullen oplossen als de lockdown wordt opgeheven. Na de lockdown zal het aantal zieke mensen wereldwijd toenemen!

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde van Dr. med. Mag Theol. Ryke Geerd Hamer

Om duidelijke redenen is het onderwerp van vandaag de longen dan wel het symptoom ‘hoesten’ en de neus of het symptoom “loopneus”. Beide symptomen zouden worden veroorzaakt door het vermeende virus Covid-19.

Strikt genomen kan het hoesten het gevolg zijn van een genezingsfase van het plaveiselepitheelslijmvlies van het strottenhoofd. Maar dan heb je ook pijn in het strottenhoofd en ben je hees. Bij Corona meent men echter het hoesten van de longen of liever gezegd de bijbehorende ademhalingsmoeilijkheden.

Ademhalingsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld astma of een hoogstand van het middenrif. In het geval van corona bedoelt men echter de bronchitis of in ergstige gevallen meent men de longontsteking. Beide symptomen, bronchitis en longontsteking zijn volgens de Germanische Heilkunde van Dr. Hamer genezingsfasen van het bronchiaalslijmvlies nadat een territoriumangst-conflict of een schrikangst-conflict zich heeft opgelost. Het verschil tussen deze twee orgaansymptomen wordt slechts bepaald door de plaats in de bronchiën waar de genezingsfase verliep. Men heeft bronchitis wanneer dit genezingsproces plaatsvindt in de vrij dikke bronchiale tak en longontsteking wanneer dit genezingsproces plaatsvindt aan het einde van de veel fijnere bronchiale takken, bij de overgang naar de longblaasjes. Verder is het een en hetzelfde Zinvolle Biologische Speciaalprogramma. Over het algemeen wordt longontsteking meer gevreesd dan bronchitis. Bij longontsteking is de kortademigheid meestal groter door het afsluiten van de fijnere bronchiale takken.

De Germanische Heilkunde heeft een heel andere benadering om dergelijke symptomen te begrijpen!

In de Germanische Heilkunde begrijpen we het levende individu als een onafscheidelijke eenheid tussen psyche en orgaanniveau. De term individu betekent ook het “ondeelbare”. Het een kan niet bestaan ​​zonder het ander. Als men het toch scheidt, is het individu dood. We bedenken ons deze twee niveaus alleen om ermee te kunnen werken. Beide niveaus vertegenwoordigen echter een eenheid. Ze lopen dwangmatig synchroon en dat in elke seconde van ons leven. Ze doen dat zelfs als we slapen. Als we slapen of als we doodmoe zijn, zijn we vagotoon. Vagotonie betekent dat ons hele organisme zich in de rustfase bevindt.

De vagotonie op het niveau van de psyche:

Als we doodmoe zijn, is het moeilijk voor ons om helder te denken. Tijdens de slaap schakelen de hersenen de zintuiglijke waarneming min of meer uit en gaan in een heel andere modus. Het verwerkt de gebeurtenissen van die dag en we dromen. En we kunnen heel realistisch dromen alsof het in het echte leven gebeurt. Niemand weet eigenlijk waarom we moeten slapen en waarom het niet voldoende is om gewoon te rusten. Iedereen kent de ingrijpende gevolgen van slaapgebrek.

De vagotonie op orgaanniveau:

Als je de arm van iemand die slaapt optilt en loslaat, valt deze arm slap omlaag. De ergotrope organen, waaronder de skeletspieren vallen, zijn in rust. Bij de vagotonie zijn onze tropotrofe organen geïnnerveerd. Ergotrope organen worden geïnnerveerd tijdens stress oftewel in de sympathicotonie, zoals de spieren, het hart of de hersenen. Een van de tropotrofe organen is ons spijsverteringssysteem, dat in de rustfase of vagotonie wordt geïnnerveerd, d.w.z. werkt. Bij vagotonie hebben we ook verwijde bloedvaten en dus warme ledematen. Als je ’s nachts lekker bij je slapende partner kruipt, voel je dat deze ronduit kokend heet is zonder koorts of ziek te zijn. Bij stress zouden de bloedvaten zich vernauwen en zouden de handen koud, zelfs ijskoud zijn. De darm is in de vagotonie actief en ons organisme verteert voedsel. De hartslag of pols is ook vertraagd in de vagotonie.

Als we absoluut gezond zijn, zijn deze beide strengen, de sympathicus en de vagus, in evenwicht. Overdag zijn we sympathicotoon en jagen we op eten. We zijn overdag vaak gestrest en hebben koelere handen. ’s Nachts zijn we vagotonoon en verteren we. In de vagotonie zijn onze ledematen warm.

Ik heb u tot nu toe niet veel nieuws verteld. U hebt vaak bij uzelf of bij uw kinderen kunnen waarnemen wat er tot nu toe is beschreven.

Het genie Dr. Hamer ontdekte naast de twee niveaus van psyche en orgaan nog een derde niveau, het hersenniveau met de Hamerse Haard. Ook dit hersenniveau loopt ook synchroon met de andere twee. Als u absoluut gezond bent, als u het normale dag/nachtritme heeft, men kan in computertomografie geen enkele Hamerse Haard zien. Als er een conflict is, ontstaat deze Hamerse Haard op het moment van het conflict en blijft scherprandig en schietschijfvormig. Als het conflict kan worden opgelost, dan wordt oedeem opgeslagen in dit betreffende hersenrelais, tot en met de crisis. Met de eveneens sympaticitoon verloopde crisis wordt dit hersenoedeem uitgeperst en nu slaat het zenuwweefsel glia op, ofwel littekenweefsel. Aan het einde van de genezingsfase is het opgeslagen oedeem volledig uitgeperst en blijft er bij dit hersenrelais littekenweefsel achter. Deze littekens blijven ook een leven lang zichtbaar in de hersen-CT, maar storen niet Deze littekens in de hersenen aan het einde van de genezingsfase zijn onschadelijk, evenals littekens op orgaanniveau.

De lokalisatie van Hamerse Haard in de hersenen, d.w.z. de plaats waar deze Hamerse Haard zich bevindt, geeft informatie over de inhoud van het conflict. Dus over wat er door iemands hoofd ging op het moment van de schok. Heeft men een ergernis conflict, dan ligt deze Hamerse Haard in de hersenstam. Heeft men een zorgconflict, dan ligt deze Hamerse Haard in de kleine hersenen, enz.

Met dit bijkomend derde niveau, het hersenniveau, hebben we een overdetermineerd diagnosesysteem!

Overdeterminatie betekent bijvoorbeeld: Als je een rechte lijn in een ruimte wiskundig wilt beschrijven, dan is een enkele bekende coördinaat niet voldoende. De rechte lijn kan door dit ene bekende punt gaan, maar de vraag blijft onder welke hoek hij dat doet. Om een ​​rechte lijn in de ruimte te kunnen beschrijven zijn twee bekende punten nodig. In de Germanische Heilkunde kennen we met de 2 niveaus psyche en orgaan, dat de patiënt met bijvoorbeeld longkanker op orgaanniveau een doodsangst-conflict moet hebben gehad op psychisch niveau. Of dat de patiënt met borstkanker een zorgconflict moet hebben gehad. Maar nu met het herseniveau hebben we een extra 3e coördinaat. In de Germanische Heilkunde hebben we een overdetermineerd diagnosesysteem. Met dit 3e punt kunnen we onze berekening controleren op juistheid, daarom is de diagnose in de Germanische Heilkunde zeer nauwkeurig. Overweeg ter vergelijking de diagnose van academische geneeskunde die slechts één punt heeft van deze denkbeeldige rechte lijn, d.w.z. alleen het orgaanniveau. Los van het feit dat bijvoorbeeld een ontstoken appendix niet zo eenvoudig te diagnosticeren is en er vaak een verkeerde diagnose wordt gesteld, kent de academische geneeskunde de oorzaak nog steeds niet noch weet ze of het om een actief symptoom of om een genezingsfase gaat. De term ‘genezingsfase’ komt niet voor in het vocabulaire van de academische geneeskunde, zeker niet bij kanker …

Wat is een biologisch conflict?

Het biologische conflict is de oorzaak van die symptomen die vanzelf ontstaan.

In de Germanische Heilkunde noemen we dit biologische conflict ook wel het Dirk-Hamer-syndroom of DHS. Dr. Hamer vernoemde dit biologische conflict naar zijn overleden zoon Dirk. Toen Dr. Hamer’s zoon werd vermoord door de hand van een lid van de Italiaanse hoge adel, leed Dr. Hamer een shock en kreeg zaadbalkanker. Deze gebeurtenis was het geboortemoment van de Germanische Heilkunde en dit biologische conflict, dit DHS, is de spil in de Germanischen Heilkunde. Dit DHS is de oorzaak van alle symptomen die vanzelf zijn ontstaan en niet veroorzaakt zijn door letsel, vergiftiging of ondervoeding. Omdat Dr. Hamer dit moment van shock naar zijn vermoorde zoon vernoemde, creëerde hij enerzijds een eeuwige herinnering aan zijn zoon en aan de andere kant een waarschuwingsteken voor de elite die vandaag met de coronahype de wereldbevolking in zijn wurggreep heeft.

Let op: Als protagonisten van de Neue Medizin van Dr. Hamer de term Dirk Hamer Syndroom willen veranderen, weet men aan welke kant ze staan ​​en wat ze echt van plan zijn.

Het biologische conflict heeft altijd 3 criteria en verschilt significant van een psychologisch probleem!

  1. Het is zeer acuut en dramatisch: Als u bijvoorbeeld uw vrouw op heterdaad betrapt, is aan dit criterium voldaan. Als deze vrouw echter de vrouw van de buurman is, gaat het aan uw deur voorbij en wordt er niet aan dit criterium voldaan.
  2. Hij is geïsoleerd ervaren Kijk in gedachten eens naar het bange gezicht van een kind dat tegenover een blaffende hond staat. Als het kind alleen is, is aan dit criterium voldaan. Als het in de armen van de moeder ligt, is aan dit criterium niet voldaan.
  3. U bent op het verkeerde been gezet Als men iets verwacht, bijvoorbeeld het overlijden van de geliefde grootmoeder, wordt niet aan dit criterium voldaan. Als de grootmoeder daarentegen op weg naar huis wordt overreden, is aan dit criterium voldaan.

Iedereen heeft wel eens zo’n schok of zo’n schrik meegemaakt. Zelfs aan het niezen gaat nog zo’n biologische conflictschok vooraf en ik denk dat we allemaal wel eens hebben moeten niezen en daarmee heeft men onvermijdelijk zo’n biologisch conflict geleden. We komen later nog terug op niezen en een loopneus.

Als aan een van deze 3 criteria niet is voldaan, start er geen speciaalprogramma. We hebben dan misschien een psychologisch probleem, maar het kan ons niet ziek maken omdat er geen speciaalprogramma is gestart.

Laten we nu komen tot de associatie van de conflictinhoud op het shockmoment.

Het maakt een groot verschil of een van de overvallers het pistool tegen uw borst drukt of dat men door de werkgever op de hoogte wordt gesteld van zijn ontslag. Laten we aannemen dat zowel de overvaller als het ontslag tot een shockmoment leiden. Bij beide incidenten moet aan de 3 criteria worden voldaan, wat niet persé het geval hoeft te zijn! Het kan zijn dat de overvaller een waterpistool gebruikt en men dat herkent. Het kan ook zijn dat u op dit ontslag hoopte omdat u een betere baan in zicht heeft. Dan zouden deze twee gebeurtenissen geen conflict veroorzaken, omdat er niet aan de drie criteria is voldaan. Maar laten we aannemen er is aan de drie criteria voldaan. Met de overvaller associeert men meestal doodsangst, omdat de overvaller iemand met de dood bedreigt. Bij ontslag daarentegen, wordt uw bestaan ​​meestal in gevaar gebracht, aangezien u dan uw leningen niet meer kunt betalen.

En deze bijbehorende conflictinhoud bepaalt nu – aan ons verstand voorbij – de respectievelijke lokalisatie van de Hamerse Haard in de hersenen en daarmee de respectievelijke orgaanziekte. In alle gevallen kan de Hamerse Haard direct in de computertomografie worden gefotografeerd als een schietschijfvormig structuur.

Ervaart men een doodangst, dan ligt deze Hamerse Haard in de hersenstam en op orgaanniveau loopt nu het Zinvolle Biologische Speciaalprogramma van de longalveolen vermeerdering. Als je een zorgconflict hebt, ligt de Hamerse Haard in de kleine hersenen en het zinvolle biologische speciaalprogramma van de borstklier-vermeerdering begint. Dit alles gebeurt op het moment van de conflictschok en synchroon op de 3 niveaus psyche-hersenen-orgaan. In alle gevallen heeft de patiënt onmiddellijk koude handen en een slechte eetlust. Hij is sympathicotoon en heeft in- en door-slaap problemen. De Hamerse Haard is direct zichtbaar in de hersenen en schietschijfvormig. Celveranderingen beginnen onmiddellijk op orgaanniveau. Totdat de academische geneeskunde deze celverandering opmerkt, totdat de longkanker of borstkanker kan worden gediagnosticeerd, gaan er weken en maanden voorbij. Het voordeel van de Germanische Heilkunde in diagnostiek ziet u hier al. De Hamerse Haard is onmiddellijk zichtbaar, zelfs voordat een orgaansymptoom merkbaar wordt!

Dit proces van het ontstaan van de Hamerse Haard in de hersenen kan men zich als volgt voorstellen: Ik was zelf een softwaretechnicus en moest de programma’s voor machines schrijven. Deze machines hadden bedieningspanelen met verschillende knoppen voor verschillende functies zoals noodstop, automatisch, reiniging, toegang etc. Als men op een toets drukt, startte het desbetreffende speciale programma.

Het drukken op een knop van het bedieningspaneel komt overeen met de conflictinhoud van het shockmoment die is toegewezen aan een specifiek hersenrelais of te wel bij de machne een specifiek besturingsprogramma activeert. Het hersenrelais is permanent via zenuwen verbonden met een specifiek orgaan, net zoals de besturing specifieke onderdelen aanstuurt. Bij de machine wordt een relais geschakeld, een motor ingeschakeld of een klep geactiveerd. Op het orgaanniveau dat met het hersenrelais is verbonden, is er nu een celverandering of een functie-uitval.

Nu komen we bij de huidige wereldwijde lockdown of de voorspelbare pandemie nadat deze lockdown is versoepeld:

Miljoenen mensen hebben door deze lockdown allerlei conflicten geleden. Existentiële conflicten die de nierverzamelbuizen betreffen Ergernisconflicten die hun werking hebben op de darmen. Eigenwaarde inbreuken dat de botten betreffen. Motorisch conflict van niet kunnen ontkomen etc.

In het bijzonder willen we het bronchiaalslijmvlies en het neusslijmvlies nader bekijken. Zoals eerder vermeld, zijn het bronchiaalslijmvlies en het neusslijmvlies een plaveiselepitheelslijmvlies. Beiden worden aangestuurd vanuit de hersenschors, waarin we ook de corresponderende Hamerse Haarden vinden.

Als je op deze wereldwijde gebeurtenis reageerde met een territoriumangst-conflict, is in de hersenschors de Hamers Haard actief en op orgaanniveau ulcereert het bronchiaalslijmvlies zonder merkbare orgaansymptomen. Een ulcus kan men zich voorstellen, als wanneer je met een vingernagel een stuk uit het behang krabt. Het bronchiaalslijmvlies is niet langer glad, maar eerder ruw. De actieve fase van dit Zinvolle Biologische Speciaalprogramma (SBS) wordt bijna nooit opgemerkt. Het doet ook geen pijn, want dit slijmvlies is sensorisch verlamd, d.w.z. verdoofd. De biologische zin van deze SBS ligt in de actieve fase namelijk door een ulceratieve verwijding van de bronchiën om meer lucht in de longen te krijgen. De oorzaak is de territoriumangst of de angst voor de rivaal die op het punt staat in te breken in het eigen territorium. Nu krijg je meer lucht door dit SBS en kun je beter reageren op het gevaar met meer zuurstof of met meer energie. Territoriumangst kan echter ook betekenen: hoe zal dit allemaal nog gaan? Als de ouders bijvoorbeeld tegen elkaar schreeuwen dat ze gaan scheiden, kan het kind meestal reageren met territoriumangst en bronchiaal slijmvlies. Een ander voorbeeld van territoriumangst is het lied van Dr. Hamer “mein Studentenmädchen”, waarin hij zingt over zijn territoriumangst die hij als student heeft geleden. Zijn jonge vrouw, die ook nog studeerde, was toen zwanger geworden. Voor Dr. Hamer was dat een territoriumangst-conflict, omdat dat normaal gesproken zou hebben betekend de studie stoppen en geld verdienen als farmaceutisch vertegenwoordiger.

Als je tijdens deze lockdown reageerde met een reukconflict of een stankconflict, bevindt zich de Hamerse Haard eveneens in de hersenschors en op orgaanniveau ulcereert het neusslijmvlies, net als het bronchiaalslijmvlies. Het neusslijmvlies wordt ook ruw en gevoelloos en droog. U merkt misschien de droge neus in deze conflictactieve fase. Verder is het neusslijmvlies symptoomvrij. De biologische betekenis van deze SBS bevindt zich ook in de conflictactieve fase, dat wil zeggen, moeder natuur helpt onmiddellijk door de ulceratieve verwijding van het neusslijmvlies, om meer geuren te kunnen opnemen, dat wil zeggen om beter te kunnen ruiken. Een typisch reukconflict is wanneer er iets voor je ritselt in de struiken en je kunt niet meteen zeggen of het een roofdier is of niet. Een ander voorbeeld is een precaire situatie in het verkeer, waarbij u niet weet hoe het zal aflopen. Of als de hond zijn baas zoekt, probeert hij het spoor van de meester te ruiken: waar is hij gebleven? Het tegenovergestelde hiervan zou het stankconflict zijn, dat ook het neusslijmvlies betreft. Als je sigarettenrook in de neus van de hond blaast, zal hij zich in afschuw wegdraaien. Als de hond dit conflict korte tijd later oplost, moet hij niezen. Niezen is de crisis van dit SBS. Let maar eens op bij het niezen bij uzelf of bij degenen om u heen. De persoon die niest, heeft kort er voor een stankconflict gehad en heeft het kunnen oplossen. De niezen is een zeer eenvoudige SBS op instapniveau waarin je het conflict, de oplossing en de crisis heel goed kunt begrijpen. Het kan ook zijn dat u uw neus kort moet snuiten, wat het typische symptoom is van de genezingsfase. Daarover straks meer.

Deze lockdown is nu al enkele weken aan de gang. Veel mensen hebben daarbij een territoriumangst en ook een stankconflict geleden. Deze mensen bouwen al weken een conflictmassa op. De conflictmassa is het gebied onder de blauwe curve op het Hamerskompas. Het bestaat uit de intensiteit van het conflict en de duur.

Als deze lockdown vervolgens wordt versoepeld, zullen veel mensen hun conflicten oplossen en zo onvermijdelijk in de genezingsfase komen.

De genezingsfase van het plaveiselepitheelslijmvlies vindt altijd plaats met zwelling en ontsteking. Bij het bronchiaal- en neusslijmvlies hebben we nu extra pijn In de hersenen vervaagt de schietschijf, het hersenrelais slaat oedeem op tot de crisis. De crisis in beide SBS’en is nogal onopvallend. Zij verloopt zonder pijn en met een absence gedurende de tijd van deze crisis. De crisis verloopt altijd sympaticotoon met vernauwing van de bloedvaten en koude ledematen. Na de crisis wordt glia (bindweefsel) opgeslagen in het hersenrelais en aan het einde van de genezingsfase blijft er littekenweefsel achter in het hersenrelais.

In het geval van het bronchiaalslijmvlies worden deze ulcera van de actieve fase nu weer opgevuld met zwelling tijdens de genezingsfase. Als deze zwelling zich in de dikkere bronchiale tak bevindt, wordt dit bronchitis genoemd. Als deze genezingszwelling zich aan het einde van de dunnere bronchiale takken tot aan de longblaasjes bevindt, dan spreekt men van longontsteking. De patiënt heeft pijn en is kortademig. De kortademigheid is bijzonder ernstig in de crisis van het speciaalprogramma, wanneer de bronchiale spieren verkrampen (spastische bronchitis). In de crisis van het plaveiselepitheelslijmvlies heeft men de absence. Absence betekent dat men niet reageert of afwezig is. De genezingsfase duurt ongeveer net zo lang als de conflictactieve fase. Als je een dag lang conflictactief bent geweest en al je krachten een dag lang hebt gemobiliseerd om het conflict op te lossen, heb je een dag nodig om weer op krachten te komen. Als je twee weken in conflict was, put je twee weken uit je reserve krachten en kom je met één dag rust niet uit, je hebt dan twee weken nodig om weer op krachten te komen. In ons voorbeeld met de lockdown zal deze genezingsfase ook enkele weken duren. Vanwege de daarmee gepaard gaande kortademigheid kan beademing eventueel nodig zijn.

De genezingsfase van het neusslijmvlies vindt op dezelfde manier plaats met zwelling, vochtvorming en pijn. De getroffenen zullen wekenlang verkouden zijn.

Voor het hele plaveiselepitheel vermoedde Dr. Hamer tot aan de aids-hype in de jaren 90, het virus als een geassocieerde microbe en als een genezingsfase-optimaliseerder. Een virus kon tot op heden niet fysiek worden aangetoond. Het is vrijwel zeker dat deze virussen niet bestaan.

Als we een persoon met hoest en loopneus voor ons hebben, dan weten we het volgende:

  1. Hij bevindt zich in de genezingsfase, die net zolang zal duren als de actieve fase duurde. Met een beetje ervaring kun je de intensiteit inschatten en voorspellen of de patiënt tijdens deze genezingsfase al dan niet spoedeisende hulp (beademing) nodig heeft.
  2. Hij moet een oedeem hebben in het bijbehorende hersenrelais van de hersenschors.
  3. Hij moet een territoriumangst of een reukconflict hebben geleden en opgelost.

Dus in de Germanische Heilkunde hebben we 3 feiten – de 3 niveaus psyche-hersen-orgaan die altijd synchroon lopen en reproduceerbaar moeten zijn bij de eerstvolgende patiënt. Statistieken hebben we dus ook niet nodig! Je kunt geen wetenschap bedrijven met statistieken! Elke serieuze wetenschapper kan u dit bevestigen. En we kunnen voorspellingen doen in de Germanische Heilkunde! We kunnen zeggen hoe lang de genezingsfase zal duren of wanneer de crisis (spastische bronchitis) te verwachten is. De Germanische Heilkunde voldoet dus aan alle eisen van een wetenschap; die van reproduceerbaarheid en die van voorspelbaarheid.

De academische geneeskunde vermoedt daarentegen een virus dat het tot op de dag van vandaag niet heeft kunnen isoleren. In een strafzaak zou men zeggen dat de dader en zijn gereedschap ontbreken. De academische geneeskunde stelt het vermeende virus indirect met een PCR-test vast, die volgens de academische geneeskunde allesbehalve betrouwbaar is. Wat ze daarmee helemaal niet kan bewijzen, is dat dit vermeende virus de oorzaak zou zijn van hoesten of loopneus. Want niet iedereen die positief testte heeft deze symptomen zoals hoesten of loopneus, maar is gezond! In zo’n genezingsfase kunnen eiwitreacties plaatsvinden, zoals de vorming van zogenaamde antilichamen, die niet plaatsvinden bij een gezond individu. Maar haar conclusie daaruit komt neer op de bewering: Bij elke grote brand is de brandweer te vinden. Dus om grote branden te voorkomen, moet je de brandweer bestrijden. Dit is onzin in het kwadraat.

Als nu, na het einde van deze lockdown, miljoenen mensen wereldwijd hun conflicten tegelijkertijd kunnen oplossen en in de genezingsfase komen, we hebben een wereldwijde toename van het aantal patiënten met vergelijkbare of identieke symptomen. Maar dat heeft niets te maken met een vermeende infectie! Er kan helemaal geen infectie zijn, omdat microben zelf niets veroorzaken. Alle microben werken alleen op commando van de hersenen als natuurlijke chirurgen in de vagotonische genezingsfase. Ontstekingen, zogenaamde infecties, etc. zijn allemaal symptomen van de genezingsfase. In de genezingsfase breken de microben tumoren ​​die door de oude-hersenen worden aangestuurd, zoals longkanker of borstkanker, enz. tuberculeus af. of herstellen de gaten, zoals osteolyse in de botten die door de grote hersenen aangestuurd worden. Aan het einde van de vagotonische genezingsfase trekken de microben zich weer terug. Dit fenomeen dat de kanker vanzelf verdwijnt zonder therapeutische tussenkomst, verklaart de academische geneeskunde als spontane genezing en is geneigd in wonderen te geloven. Dit veronderstelde wonder is het werk van microben en kan worden verklaard met de Germanische Heilkunde. Spontane genezing is het verklaarde doel van de Germanische Heilkunde, omdat alleen het lichaam zichzelf kan genezen. Er is geen remedie voor kanker, noch voor chronische aandoeningen, noch voor psychosen. Maar er zijn zeker spontane genezingen en dat bij alle bekende ziekten!

Vaccinatie kan conflicten ook niet voorkomen! Met vaccinatie zou men een vermeend immuunsysteem willen versterken dat eveneens niet bestaat! Ons lichaam zelf wil bijvoorbeeld borstkanker met een toename van het aantal borstkliercellen, om het zorgconflict om het zieke kind met meer moedermelk te kunnen oplossen. Als het kind beter wordt, is deze extra moedermelk niet meer nodig en de nu inactieve klier wordt tuberculeus afgebroken tot het verdwenen is. Zowel de borstkanker als ook de tuberculose maakt ons lichaam zelf aan. Een verondersteld immuunsysteem dat deze kanker of tuberculose in ons lichaam zou bestrijden is onzin. Het is ook onzin om dit niet-bestaande immuunsysteem te helpen met een vaccinatie. Zo’n strijd tussen goed en kwaad bestaat niet in ons lichaam. Zo zinvol als moeder natuur buiten handelt, even zo zinvol heeft zij deze biologische speciaalprogramma’s in ons lichaam ingeprogrammeerd.

Deze wereldwijde lockdown laat zien dat we al lang een wereldregering hebben. Bijna alle presidenten over de hele wereld handelen alsof ze onder commando staan ​- op enkele uitzonderingen na – volledig overdreven met ernstige beperkingen van de burgerrechten, omdat er in China een zak rijst is omgevallen. We vinden deze éénwereldregering ook duidelijk terug bij NGO’s zoals de VN of de WHO. We hebben dus al een wereldregering zonder dat er door de wereldbevolking voor is gekozen. Deze corona-hype zou het bewustzijn van dit feit blijkbaar in de hoofden van de wereldbevolking moeten hameren als een onmisbare noodzaak. Deze éénwereldregering is uitsluitend gebaseerd op leugens, en vooral ook op medische leugens.

Ten slotte wil ik er nog op wijzen:

Op dit moment waarschuwen onze politici ons dat de pandemie nog lang niet voorbij is. Alsof ze de Germanische Heilkunde kennen! Zou het kunnen dat ze de Germanische Heilkunde kennen? Ik denk dat ze de Germanische Heilkunde heel goed kennen.

Menachem Schneerson, die door de Lubavitchers wordt vereerd als Messias en waarover Focus (tijdschrift) schreef: De geheime heerser van Israël, gaf de richtlijn aan alle rabbijnen wereldwijd in het midden van de jaren 80, de Neue Medizin van Dr. Hamer is toe te passen, maar niet voor gojims.

Als de universiteit van Tübingen in 1981 haar taak had mogen vervullen met een verificatie van de Neue Medizin als het haar niet was verboden zou er nu niet zo’n wereldwijde lockdown zijn. De wereldbevolking zou door de kennis van de Germanische Heilkunde deze Deep State uitlachen en doorgaan met hun dagelijkse activiteiten.

 

 

gerelateerde posts

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.