Middenoor-ca rechts – diagnosetabel

middenoor-ca, rechter zijde

conflict:

conflict, een hoorbrok niet te pakken krijgen

Het conflict stamt nog uit de embryonale oertijd, toen er alleen een muil uit middenoor en mond was.

Hamerse Haard:

HH in de hersenstam dorsaal rechts

actieve fase:

Het vlakgroeiende adeno-ca van resorptieve kwaliteit groeit slechts in geringe mate in het middenoor en in het mastoïd. De cellen in kwestie zijn duidelijk de archaïsche gehoorcellen.

Het middenoor kan geleidelijk volledig worden gevuld naarmate de tumor groeit.

genezing:

Etterende middenoorontsteking (otitis media). Tuberculeus verkazend necrotiserende afbraak van de celtoename door schimmels en schimmelbacteriën (Tbc), meestal met perforatie van het trommelvlies (loopoor).

crisis:

centralisatie

Biologische Zin:

in de actieve fase

Tijdens celtoename van het resorptieve type wordt het archaïsch gehoor verbetert doordat meer akoestische informatie wordt opgepikt door de archaïsche gehoorgang.

notitie: