Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wetenschappelijke diagnosetabel

Nierverzamelbuiskanker links

HERSENSTAM = OUDE HERSENEN = BINNENSTE KIEMBLAD = ENDODERM

Hamers Kompas

DHS:

Nierverzamelbuis-ca van de linker nier, terugname van de isoosmotische urine, waterretentie, oligurie

Conflictinhoud:

  • existentieconflict voor lijf en leven (diagnose) of van financiële aard.
  • vluchtelingsconflict (alles verloren, uitgestoten zijn). Moederziel alleengelaten, angst voor het ziekenhuis, zich onverzorgt voelen, wanorde.

(oorspronkelijk: rechts ureum opnemen, links water afgeven)

zegswijze:

Dat gaat mij op de nieren

Hamerse Haard:

HH in de hersenstam links ventraal niet gekruist

Conflictactieve fase:

Compacte bloemkoolachtige groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit of vlakgroeiende adeno-ca met resorptieve kwaliteit van de tubuli tussen de nierkelk en het nierparenchym van de glomeruli. Waterretentie (vluchteling), ureumretentie (existentie ​​of ‘verhongering’)

Biologische Zin:

Genezingsfase:

Biologische genezing met verkazende necrotiserende tbc of onbiologisch zonder tbc (ondanks de oplossing blijft afsluiting = stille nier ≠ functieloos. Water wordt weer uitgescheiden (ook bij onbiologische genezing) Nierkelken lijken opgezwollen (= vergroot) door cavernes.

Patiënten zijn oneindig moe, plassen en hebben honger!

Eiwit in de urine. Nierpijn.

Crisis:

Centralisatie

Opmerking:

Opname van isoosmotische urine, waterretentie, oligurie

nier
nier

Ingaand - rechts

Centraal

Uitgaand - links

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.