Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wetenschappelijke diagnosetabel

Keelamandelkanker links

HERSENSTAM = OUDE HERSENEN = BINNENSTE KIEMBLAD = ENDODERM

Hamers Kompas

DHS:

Keelamandel-ca, (tonsillen-ca), linker zijde

Conflictinhoud:

Conflict, een (keutel-) brok wegens te weinig secretie niet kunnen uitspugen.

In de oude muiltijd werd het speeksel ook gebruikt om de keutel beter uit het orificium (uitmonding) van de muil te kunnen laten glijden. De keutel werd “ingespeekseld”. Daaruit resulteert nog: iets willen “uitspugen” (met secreet van de speekselklieren) en willen “uitkotsen”, namelijk de keutelbrok. Slijm en speeksel is hetzelfde.

Aangezien er geen muil meer is, maar alleen een ‘mond’, is het conflict meestal ‘overdrachtelijk’, iets willen uitspugen, uitkotsen.

zegswijze:

willen uitkotsen, willen uitspugen.

Hamerse Haard:

in de hersenstam links dorsaal

Conflictactieve fase:

Tonsillenhyperplasie = tonsillenhypertrofie = bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit. Vergrote, vaak ‘gespleten’ amandelen, als er in de pcl-fase al meerdere adenocarcinomen met tuberculeuze verkazing waren opgetreden.

Biologische Zin:

In de actieve fase:

  • een keutelbrok beter te kunnen inspeekselen om het makkelijker uit de keel te werken.
  • om een brok die men niet wil beter te kunnen uitbraken

Genezingsfase:

Stinkend tuberculeuze verkazing van de tonsillenhyperplasie: etterende tonsillitis, tonsilabces door schimmels (tonsil-mycose) of schimmelbacteriën (tonsil-tbc).

Crisis:

centralisatie

neus
neus

Ingaand - rechts

Centraal

Uitgaand - links

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.