Maag-ca – diagnosetabel

maag-ca (behalve kleine curvatuur)

conflict:

conflict de brok niet te kunnen verteren

Bijvoorbeeld bij gezamenlijke erfgenamen of een aandelengemeenschap, waarbij iemand zijn aandeel niet kan terugnemen, dus niet definitief kan verteren. Vaak ook bij een pensioenuitkering, die iemand eigenlijk toebehoort of een rechtszaak.

zegswijze:

  • dat ligt mij op de maag
  • dat heb ik nog steeds niet verteerd
  • iemand kan iets niet verkroppen

Hamerse Haard:

HH in de hersenstam lateraal rechts

actieve fase:

Compacte tot kinderhoofdgrootte bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit of vlakgroeiende adeno-ca van de resorptieve kwaliteit (zogenaamde tumoreuze maagwandverdikking).

genezing:

Tuberculeus verkazend necrotiserende afbouw van de tumor.
De schimmels en schimmelbacteriën (mycobacteriën, tbc) zijn zuurvast. Daarom kunnen ze ook in de maag werkzaam zijn, verkazen.
Ook eenvoudige inkapseling van de tumor mogelijk, die dan (oudst gevonden) 40 jaar lang zonder klachten kan zijn.

crisis:

centralisatie

biologische zin:

in de actieve fase

Toename van de cellen van het secretorische type voor de verhoogde productie van maagsappen, om een brok te verteren.

notitie: