Lever-ca – diagnosetabel

lever-solitaire-ca

conflict:

verhongerings- bestaansconflict. Ook bijvoorbeeld een conflict, door een darmkanker te verhongeren.

zegswijze:

Oh, God! Ik verhonger! Waarvan zal ik leven?

Hamerse Haard:

in de hersenstam (pons), lateraal (zijdelings) rechts

actieve fase:

bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit of overwegend rond groeiende adeno-ca van de resorptieve kwaliteit.

Typisch ronde, in de CT donker lijkende zg. solitaire rondhaarden.

genezing:

de genezing kan op twee manieren verlopen:

  • inkapseling (onbiologisch!) – voor het leverparenchym dat verloren is gegaan kan de lever nieuw weefsel aanmaken.
  • tuberkuleus verkazend necrotiserende afbraak (biologische genezing) door lever-tbc.

crisis:

centralisatie

biologische zin:

actieve fase

overwegend van het resorptieve type, om voeding beter te kunnen opnemen. Maar mogelijk ook secretorische aandelen, om met toegenomen galuitscheiding de voeding beter te kunnen verteren.

notitie: