Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wetenschappelijke diagnosetabel

Botkanker rechts

HERSENMERG = GROTE HERSENEN = MIDDELSTE KIEMBLAD = MESODERM-NIEUW

Hamers Kompas

Botkanker, osteolyse = botafname = ontkalkingsgaten in de botten (osteoporose), rechter lichaamshelft

conflict:

zware inbreuk op de eigenwaarde

inbreuk op de eigenwaarde, voor elk deel van het skelet is er een speciale eigenwaarde inhoud (zie grafiek).

Zegswijze:

Ik ben gebroken, niet kunnen doorstaan, niet kunnen doorzetten

Hamerse Haard:

in het gehele hersenmerg linker hersenhelft, afhankelijk van de conflictinhoud

actieve fase:

osteolyse gelokaliseerd al naar gelang de conflictinhoud. Anemie, Anemie-vermoeidheid (= rust vanwege poreuze botten). In deze fase is er geen pijn, zelfs zelden spontane fracturen, omdat het periost als steun fungeert.

Depressie van hematopoëse, panmyelophtisis.

genezing:

Bot-oedeem met oprekking van het periost, resulterend in een hoog risico op pathologische spontane fracturen.

Veel pijn door het uitrekken van het gevoelige periost.

Hercalcificatie van de osteolyse, ten onrechte osteosarcoom genoemd.

Leukemie, een daadwerkelijke toename van het aantal bloedcellen.

Bij osteolyse nabij het gewricht in de pcl-fase, reumatoïde artritis.

Introductie van serum vanuit de periferie in het vasculaire systeem vanaf het begin van de conflictoplossing, door verwijding van de vaten in de vagotonie. Dit leidt tot pseudo-anemie: bloedverdunnende anemie met een daling van de hematocriet.

Verhoogde zwelling van het bot in aanwezigheid van het syndroom. Botgenezingsfase + actief vluchtelingsconflict wordt jicht genoemd (met een verhoging van het urinegehalte in het bloedserum).

crisis:

centralisatie

Biologische Zin:

Aan het einde van de genezingsfase en blijvend

Versterking van het bot dat sterker wordt dan voorheen.

Notitie:

mesoderm-nieuw

Rechter hersenhelft

Linker hersenhelft

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.