Wetenschappelijke diagnosetabel

Borstkanker rechts

KLEINE HERSENEN = OUDE HERSENEN = MIDDELSTE KIEMBLAD = MESODERM-OUD

Hamers Kompas

 

Mamma-adeno-ca cq. melkklierkanker (bij dieren van thoracaal tot abdominaal, ingestulpte coriumhuid) bij vrouwen: borstkanker, rechter borst

conflict

  • voor de linkshandige een moeder/kind-zorg/strijdconflict,
  • voor de rechtshandige een partner-zorg/strijdconflict,
  • nestconflict (afhankelijk van de nestinhoud li. of re.)

Hamerse Haard:

in de kleine hersenen lateraal links

actieve fase:

Compacte knobbels, die des te groter is, hoe langer het conflict heeft geduurd.

genezing:

In de genezingsfase kapselt de knobbel in (onbiologische genezing = zonder tbc) of tuberculeuze verkazing door mycobacteriën, onder de gesloten, intacte huid. Geen celdeling (mitoses) meer. Men krijgt wat oedeem tijdens de genezingsfase, maar doet pas pijn in de laatste fase van de genezing (krimp met littekens). Extreme vermoeidheid.

crisis:

centralisatie (bleek worden), zg. „koude dagen“ (1-3 dagen)

Biologische Zin:

in de actieve fase

Meer melk produceren omdat er een zorgconflict is om kind of partner. Er ontstaat een toename van de melkproducerende klieren (borsttumor). Het kind, of de partner die een ongeval heeft gehad of zieke is, kan door meer melk sneller herstellen.

notitie: