Regels van de weegschaal

De combinatie van twee actieve conflicten in tegenoverliggende hemisferen

Bij de constellaties van de territoriumgebieden ontstaat vervolgens een zeer belangrijke bijzonderheid. Want hier beslissen de regels van de weegschaal, of de patiënt depressief is (sterkere accentuering van het conflict op de mannelijke rechter hersenhelft) of dat de patiënt manisch is (sterkere accentuering van het conflict op de vrouwelijke linker hersenhelft).

De weegschaal

Het mechanisme dat in de constellatie van de territoriumgebieden beslist over manie of depressie.

waage links
Overwicht links - manisch
waage rechts
Overwicht rechts - depressief

Het principe van de weegschaal is bij de constellatie van twee actieve conflicten van het territoriumgebied een beslissend belangrijk diagnostisch criterium en gereedschap.

Het principe van de weegschaal geldt, zodra het tweede conflict in het territoriumgebied actief is.
Vanaf het begin van de constellatie in de territoriumgebieden treedt niet alleen het principe van de weegschaal in werking, maar bij alle patiënten stopt vanaf dan de rijpingsontwikkeling, om het even manisch of depressief!
Als deze constellatie al vroeg, dus in de jeugd optreedt, dan volgt de rijpingsstop en we zien het zogenaamde “kindergezicht” (babyfase).
Los daarvan blijft, dat:

 1. de rechtshandige vrouw door het eerste territorium-SBS links cerebraal conflictactief wordt en een lichte manische betoning krijgt. Als het een seksueel conflict betreft, verliest ze de eisprong (periode);
 2. de rechtshandige man door het eerste territorium-SBS rechts cerebraal conflictactief wordt, een “volgwolf” wordt met een lichte depressieve betoning;
 3. de linkshandige vrouw daarentegen lijdt haar eerste territorium-SBS vrouwelijk, maar de Hamerse Haard slaat op de rechter, mannelijke cerebrale cortex in (paardensprong). Hierdoor sluit zich de mannelijke helft en wordt ze ogenblikkelijk depressief. Als het een seksueel conflict was, dan verliest ze niet de eisprong, maar heeft echter angina pectoris en is psychisch min of meer gecastreerd (frigide).
 4. de linkshandige man lijdt zijn eerste territorium-SBS mannelijk, maar de Hamerse Haard slaat in op de linker, vrouwelijke cerebrale cortex. Daardoor sluit zich de vrouwelijke zijde en wordt hij direct manisch.
 1. De weegschaal kan langere tijd links onder blijven: lange manie. Manie betekent mannelijk, linker vrouwelijke zijde is door het SBS gesloten.
 2. of ook rechts onder blijven: lange depressie.
  Depressie betekent vrouwelijk, mannelijke rechter zijde is door het SBS gesloten.
 3. of heen en weer schommelend: manisch-depressief. Daarvoor is het niet nodig, dat er een nieuw biologisch conflict bijkomt. De accentuering van één van beide bestaande sporen volstaat.​

Treedt er een nieuw (derde) conflict op, dan beslist de stand van de weegschaal in het moment van het DHS, alsook de links- of rechtshandigheid erover, op welke zijde het nieuwe conflict in dit moment zal inslaan:

 

 1. Bij de rechtshandige slaat hij altijd op de in het moment benadrukte zijde ( de zogenaamde ‘paardensprong’). De manische patiënt wordt nog manischer, de depressieve patiënt wordt nog depressiever. Dat wil zeggen, de stand van de weegschaal verandert zich niet, maar wordt nog meer benadrukt.
 2. Bij de linkshandige slaat het conflict op de meest open zijde in: meestal wijzigt daardoor de balansstelling (als het nieuwe biologische conflict zwaar genoeg “weegt”:
  • de op het moment manische patiënt wordt nu depressief (in zoverre het nieuwe SBS zwaar genoeg weegt).
  • de op het moment depressieve patiënt wordt nu manisch (in zoverre het SBS zwaar genoeg weegt).
Mannelijke en vrouwelijke rechtshandigen Mannelijke en vrouwelijke linkshandigen
weegschaal-manisch weegschaal-manisch
manisch manisch
weegschaal-manischer weegschaal-depressief-lh
na 3e biologische conflict (SBS)
paardensprong op de linker zijde: nog manischer
na 3e biologische conflict (SBS): depressief
Mannelijke en vrouwelijke rechtshandigen Mannelijke en vrouwelijke linkshandigen
weegschaal-depressief weegschaal-depressief
depressief depressief
weegschaal-depressiever weegschaal-manisch-lh
na 3e biologische conflict (SBS)
paardensprong op de rechter zijde: nog depressiever
na 3e biologische conflict (SBS): manisch

© Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

Therapeutisch kan men de patiënt helpen door hem bij te brengen om bewust op het links cerebrale spoor aan te sturen en zich daarmee manisch te maken. Manisch gaat door voor gelukkig, dynamisch (“dymanisch”). Men voelt zich goed.

In het climacterium, door het afnemen van de eierstokfunctie (vermindering van oestrogeen) wordt de vrouw “hormonaal mannelijk”, in tegenstelling tot “conflict-mannelijk” en dat zowel de linkshandige als de rechtshandige vrouwen:

 1. uit een linkshandige vrouw wordt een linkshandige man;
 2. uit een rechtshandige vrouw wordt een rechtshandige man.

Wat gebeurt er met de SBSen of conflicten? Antwoord: De conflicten springen, in zoverre ze niet inhoudsloos worden, op de andere zijde, alsof de vrouw ze als man zou hebben geleden.

Door het springen van het SBS of conflict worden de links cerebrale conflicten, die tot nu toe manisch hebben gemaakt, tot rechts cerebrale conflicten, die vanaf nu depressief maken. Dat wil zeggen, dat de patiënte bij hetzelfde conflictspoor, dat haar vroeger manisch (“goed voelen”) maakte, vanaf nu een depressie krijgt en omgekeerd. De conflicten worden daarbij van bestemming veranderd en wel in de zin, dat ze het conflict als man zou hebben ervaren.

We kennen de volgende verschillende soorten van “mannelijk worden”:

 1. hormonaal (bv in het climacterium, eierstokverwijdering, ovarium-necrose door verliesconflict, door pilgebruik, door giften (“chemo”) enz): “hormonaal-mannelijk”;
 2. door een conflict met actieve Hamerse Haard in het seksueel-relais: “conflict-mannelijk”. Alle mechanismen verhouden zich verschillend en kunnen zich met elkaar combineren. Natuurlijk kan de weegschaal verder naar links of rechts uitslaan of kunnen ook nieuwe conflicten de weegschaalstand bepalen.

Bij de mannen verhoudt het zich, met de nodige aanpassingen, analoog: ook hier kennen we het ‘vervrouwelijken’:

 

 1. hormonaal, bijvoorbeeld door de wisseljaren, teelbalnecrose door verliesconflict, door teelbalverwijdering, door hormonale castratie, door gift (‘chemo’) enz., “hormoon-vrouwelijk”.
 2. conflictief door territoriumconflict rechts cerebraal (“volgwolf”) vrouwelijk-homoseksueel “conflict-vrouwelijk”.
  Overigens is ook de linkshandige man bij het eerste territoriumconflict, dat links cerebraal inslaat en hem manisch maakt desondanks half vrouwelijk, macho-homoseksueel, dat wil zeggen psychisch gecastreerd.

Benadrukking van de sporen (gewichten) van de weegschaal of nieuwe SBSen (= nieuwe gewichten): De weegschaal blijft na het tweede SBS in het territoriumgebied het criterium:

 1. De beide sporen (gewichten) kunnen door ‘het op het spoor komen’ dan rechts, dan links meer worden benadrukt. Dan zakt de weegschaal weer naar rechts (depressie), dan weer naar links (manie) zonder dat er een nieuw conflict of SBS bij hoeft te komt.
  Dat wil zeggen dat de gewichten niet constant blijven, maar zich elk moment kunnen veranderen, al naar gelang of de patiënt zijn chef treft, waarmee hij een conflict heeft, of zijn schoonmoeder treft, waarmee hij een ander conflict heeft.
  Dus: een geconstelleerde man kan in principe elk moment manisch of depressief worden, kan echter ook constant manisch of depressief blijven.
  Hij kan ook noch het ene noch het ander uitdrukkelijk zijn. Dan lijkt hij ‘stabiel’.
 2. Onafhankelijk daarvan kan er echter nog een derde conflict bijkomen en een manie of depressie veroorzaken.

{tab=Eisprong en menstruatie}Schema van de weegschaal met betrekking tot de eisprong en de menstruatie

eisprong rh
eisprong lh

Overige pagina's:

RELEVANTE LESMODULES