Constellaties Territoriumgebieden

De combinatie van twee actieve conflicten in tegenoverliggende hemisferen

Dit zijn constellaties van een bijzondere soort en hebben betrekking op de motorische, sensorische en postsensorische cortex.

const territor

Want de constellaties van de territoriumgebieden hebben de volgende eigenschappen:

  1. Stop van de biologische rijpingsontwikkeling. Een heel belangrijke bijzonderheid bij de territoriumbereik-constellaties is, dat ogenblikkelijk de emotionele rijpingsontwikkeling ophoudt, als de constellatie is ingetreden. Dat wil zeggen: vanaf de inslag van het tweede confict (tweede DHS) gaat de rijpingsontwikkeling niet meer verder. We zien dan de kinderlijke gezichten (babyface) bij volwassen mensen en kinderlijk gedrag.
  2. Manisch-depressieve schizofrene (ten dele paranoïde) constellaties, die volgens de regels van de weegschaal verlopen.
  3. Na de eerste inslag in het territoirumgebied wordt er conflictmassa opgebouwd, die vrijkomt bij de conflictoplossing. De hoeveelheid conflictmasse is bepalend voor de overlevingskansen in de crisis. Zodra er een tweede inslag bij komt (constellatie), stopt de opbouw van de conflictmassa van de eerste inslag. De tweede en volgende inslag bouwen geen conflictmassa op. Daarom kunnen de twwede en volgende conflicten zonder al te veel risico worden opgelost. Bij het eerste conflict dient men daar rekening mee te kouden.

Nog enkele bijzonderheden:
Een linkshandige vrouw wordt met het eerste, bijvoorbeeld seksuele conflict, depressief. Ze verliest echter niet haar menstruatie, omdat het conflict op de rechter, de mannelijke hersenhelft, inslaat. Ze kan haar menstruatie in de constellatie (dus met het tweede conflict in het territoriumgebied) op de linker hersenhelft verliezen, als dit sterker betoond is als de rechter (het eerste conflict). Dan wordt ze volgens de regels van de weegschaal manisch.

De rechtshandige vrouw verliest met het eerste seksuele conflict (links cerebraal) direct haar periode. Ze kan deze terugkrijgen, wanneer ze in een constellatie komt, dus door een bijkomend tweede conflict, ditmaal op de rechter hersenhelft en deze sterker betoond is dan die op de linker zijde. Dan is ze op z’n minst licht depressief.

Op deze pagina’s staan de tot nu toe ontdekte constellaties in het territoriumbereik.
Natuurlijk zijn er oneindig veel combinaties mogelijk, omdat er bij een constellatie ook combinaties van meer dan 2 actieve conflicten kunnen zijn.

agressief

Deze constellatie kan dus ook voorkomen in combinatie met een autistische of bio-agressieve constellatie.

autist

casanova

Deze constellatie is een speciale post-mortale constellatie, als de conflicten een seksuele inhoud hebben.

mytho

nymfo

Deze constellatie is een speciale post-mortale constellatie, als de conflicten een seksuele inhoud hebben.

postmortaal

zweef

Overige pagina's:

RELEVANTE LESMODULES