Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hartinfarct van een oud-burgermeester na territoriumstrijd

Berichten van dr. Hamer met vele praktische ervaringen

De burgermeesterverkiezingen

Een 78-jarige burgemeester van een buurland, die sinds meer dan 50 jaar burgemeester van zijn dorpsgemeente was, stelde zich nogmaals verkiesbaar. Omdat hij zeer geliefd was (conservatief), was een overwinning van zijn socialistische rivaal zeer twijfelachtig.

Toen de verkiezingen voorbij waren en men bij het tellen van de stemmen was, stormde plotseling de tegenstander de zaal in, trok alle stembussen van de tafels en riep: “Dat is alles manipulatie en bedrog, de verkiezingen zijn ongeldig!”

De burgemeester was versteend van schrik en ontzetting. Hij was ontzet vanwege de beledigende veronderstelling, omdat hij zich wat zijn persoon aanging, niet van de minste schuld bewust was! Het bleek een complot te zijn. Want de jonge pastoor, bij wie een nicht van de rivaal als huishoudster werkte, koos partij voor de rivaal van de burgemeester. De socialistische kandidaat zette nu, samen met de pastoor, een lastercampagne tegen de oude burgemeester in gang. Het hoofd van het departement schreef nieuwe verkiezingen uit. Een klassiek territoriumconflict!

De oude burgemeester had in de 4 maanden tot de herverkiezingen sterke angina pectoris aanvallen, die men toeschreef aan de opwinding. Doch hij had zich reeds een favoriet en voorbestemde opvolger uitgezocht, die gelijktijdig de neef van de concurrent was. Hij gaf natuurlijk niet op, maar verzocht de opvolger tot aan de volgende verkiezingen ‘op te bouwen’. Maar kort voor de verkiezingen stierf de favoriet van de burgemeester. Een zware slag – een definitief territoriumverlies!

Hij vermoedde al, dat de gemeente binnen onafzienbare tijd voor de conservatieven verloren zou gaan, temeer omdat de socialistische tegenstander nu steeds vaster in het zadel kwam. Weer kreeg de burgemeester angina pectoris aanvallen. Maar na enkele maanden gaf hij op en besloot vrede te sluiten met zijn rivaal. Hij schreef de tegenstander een brief en bood hem tot ieders grote verbazing de vrede aan. Onafhankelijk van hem was ook zijn echtgenote tot hetzelfde besluit gekomen. Na de zondagse kerkdienst ging ze uitdagend voor de kerkdeuren op de moeder van de tegenstander toe en gaf haar een kus.

Sinds de oud-burgemeester geresigneerd had en zijn persoonlijke innerlijke rust had gevonden, had hij ook geen angina pectoris aanvallen meer. Enkele weken later stierf hij aan een hartinfarct. De strijd om het territorium was definitief beslist en met de val van de verliezer geëindigd.

Dit geval is evenzo een typisch voorbeeld voor een territoriumconflict. Men ziet letterlijk een oude aanvoerder van een roedel herten voor zich, die zijn territorium niet meer kan verdedigen en door een hert, dat jonger en sterker is, uit het territorium wordt verjaagd.

Dit verhaal is uit het boek “Kurze Einführung in die Germanische Neue Medizin” van Dr. Geerd Ryke Hamer

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.