logo academie krokus met blad
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dr. Hamer aan Dr. Stefan Lanka – open brief

Berichten van dr. Hamer met vele praktische ervaringen

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd HAMER

Open brief

01.09.2007

Aan
Dr. Stefan Lanka

Belangrijke opmerking

Sinds de grondlegger van de ‘Neue Medizin’, de Duitse arts Dr. Geerd Ryke Hamer, helaas zijn medische onderzoeksresultaten bij het publiek herhaaldelijk vermengd met zijn persoonlijke lot en zijn politieke opvattingen, wil ik er uitdrukkelijk op wijzen dat ik deze opvattingen niet als de mijne aanneem! Ik zou u willen vragen om alle publicaties over dit onderwerp heel gedifferentieerd te beoordelen.

Hallo Stefan,

Dus je behoort nu ook tot het kaf dat zich van het koren heeft gescheiden.

Nou, ik neem er nota van en heb alleen bevestiging gekregen voor wat ik al lang vermoed: omdat ik me altijd heb afgevraagd waarom je de rechter in Rosenheim bijvoorbeeld een babyneuker in de rechtszaal mocht noemen, zonder daarvoor wegens belediging van een rechter 1 jaar in de gevangenis te belanden.

Ik weet niet wie je bent, of je, zoals zovele anderen die zich vroeger mijn vriend noemden, tot een bepaalde religieuze gemeenschap behoort? – misschien ben je gewoon een undercoveragent van dit regime? Maar als iemand zoals jij een vaccinatiecriticus van de bovenste plank wil zijn en het belangrijkste weglaat, namelijk ‘de chipimplantatie in de vorm van vaccinatie’, dan is er iets mis.

Daarnaast; Jij bent dr. in de virologie, en je hebt gezegd: … ja, er zijn geen virussen, niemand heeft ooit een van deze zogenaamd gevaarlijke dingen gezien die 1 / 1000ste tot 1/10.000ste van een bacterie kunnen uitmaken …

Sindsdien noem je jezelf een microbioloog. Vreemd!

In het interview zei je ook: er zijn geen virussen die je ziek kunnen maken. Welnu, er zijn ook geen gezondmakende, hoewel die er theoretisch volgens de Germanische zouden kunnen zijn. Dus zijn er helemaal geen.

Dus de 5-6 professoren virologie aan elke universiteit zijn oplichters.

En het feit dat je je wilt laten vaccineren tegen een niet-bestaand virus kan alleen maar bedrog zijn. Daarin heb je gelijk!

Maar onthoud: ik heb Lenz en jou fel bekritiseerd tijdens je vogelgriep-interview. Jij en Lenz gaven toen aan mij ook eerlijk toe dat de zogenaamde vogelgriepvaccinatie helemaal geen vaccinatie met serum is, maar een chipimplantatie, dat wisten jullie heel zeker. Maar daarover hebben jij en je karakterlozen (Lenz, Barro, Pfister, Fisslinger, Hirneise en Krafeld) nooit iets gezegd of gepubliceerd.

Het zijn niet de weinige corrupte zogenaamde virologen die de fraude plegen, maar de hele staat van de zogenaamde BRD zit erachter.

Deze staat, die de jure helemaal niet meer bestaat. Dat kan overigens de eerst beste advocaat op elke hoek van de straat je bevestigen.

Een dergelijk feit ontkennen is buitengewoon ‘vreemd’.

Het is ook deze staat die dagelijks de 1500 kankerpatiënten (alleen al in Duitsland) laat overlijden. Waarom heb je nooit met één woord gerept over de arme slachtoffers en hun ‘moordenaars’?

Ook al beledig je mij en anderen nu als een BRD-ontkenner, dan moet je je toch eens afvragen of je zo oneindig simpel van geest bent of dat je volledig door derden gestuurd wordt? Maar ik zei destijds al dat ik jou en de mensen om je heen als een schijnoppositie beschouw.

In ieder geval de eerlijke mensen, die in ons land een rechtsstaat terug willen – waartoe ik zoals bekend mag zijn ook behoor – willen absoluut niets te maken hebben met de Schickelgruber-dictatuur.

Deze eerlijke mensen, die van een rechtsstaat dromen, waarin geen miljoenen mensen met chemo etc. worden vermoord, willen dat vreedzaam en legaal door  vrije verkiezingen voor alle Duitsers, zoals voorgeschreven door het constitutionele hof.

Daarom  heet mijn Geneeskunde ook “Germanische Neue Medizin”, omdat Germania altijd het land van de vrijheid is geweest. De ‘Germanische’ is de geneeskunde van de vrijheid in een land en volk waar weer recht en menselijke waardigheid heerst en waarin niet elke dag 1500 patiënten vanwege lage beweegredenen moeten sterven.

Hierbij teken ik

Geerd

P.S.

Op 17 juli 1990, tijdens de Conferentie van Parijs, bevolen de geallieerden de intrekking van de ‘Grondwet van de DDR’ en de schrapping van de preambule en artikel 23 van de grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland’. Met het territoriale toepassingsgebied verloor de ‘grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland’ als geheel haar geldigheid met ingang van 18 juli 1990.
(Federaal Staatsblad 1990, deel II, pagina 885.890 van 23 september 1990)

Aangezien de BRD constitutioneel (vastgelegd bij de uitspraak van het Federaal Grondwettelijk Hof) haar soevereiniteit uitdrukkelijk verwees ‘naar de reikwijdte van de Grondwet’, werd ook het beroepsrechtsmiddel ‘BRD’ met de Grondwet ontbonden.

Sindsdien – 18 juli 1990 – is er een tijdelijke regeling krachtens de bezettingswet, genaamd ‘Bondsrepubliek Duitsland’, die 41 jaar lang de belangen van een deel van het Duitse volk in een trust voor de westerse geallieerden moest behartigen, niet meer.

Alle rechtshandelingen en administratieve handelingen die door de regering en de autoriteiten van de verdwenen ‘Bondsrepubliek Duitsland’ sinds het verstrijken ervan zijn uitgevoerd, zijn daarom onwettig en ongeldig.

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.