Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brief van arts aan de minister (1994)

[Vertaling]

Kronburg, 11/08/1994

Ministerie voor
wetenschap en onderzoek
Dhr. minister Claus von Trotha
Postbus 103453

700029 Stuttgart

 

Systeem van de Nieuwe Geneeskunde volgens Dr. Hamer

Hooggeachte heer minister,

staat U mij alstublieft toe, dat de volgende ernstige klacht, over schandalige toestanden aan de medische faculteit van de universiteit van Tübingen, moet worden gevoerd: het gaat om een outsider-methode van de geneeskunde, die reeds sinds jaren door dhr. Dr. med. Hamer vertegenwoordigd wordt en door de academische geneeskunde tot het uiterste wordt bestreden.

Reeds 8 jaar geleden leerde ik het werk van dhr. Dr. Hamer kennen en kon haar juistheid af en toe ook in de praktijk verifiëren. Ook indien de academische geneeskunde dhr. Dr. Hamer – zonder de steekhoudendheid van zijn argumenten in het geheel nader te hebben onderzocht – afwijst, kan ik als praktiserend arts zijn resultaten enkel bevestigen.

Zoals nu te ondervinden is, blokkeert de universiteit Tübingen bovendien sinds 8 jaar ook het habilitatieproces van dhr. Dr. Hamer. Als voormalige insider van de universiteit Ränkeschmiede, zou ik U als verantwoordelijk politicus dringend willen vragen, aan dit ongehoorde handelen een direct einde te stellen. De dagelijkse practische ervaring als gevestigd arts toont, dat er welzeker draagkrachtige alternatieven voor het geëtableerde medische bedrijf zijn en dat de zieke mensen er niet toe veroordeeld moeten blijven, door de schoolwetenschap evenzo kwellend als voor bepaalde kringen uiterst lucratief dodelijk te worden mishandeld.

Voor verdere inlichtingen sta ik U graag ter beschikking

Hoogachtingsvol

K.J. Probst

RELEVANTE LESMODULES

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.