Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bevestiging keuringsarts (1993)

[Vertaling]

Zeer geachte heer dekaan!

Uit talrijke gegeven aanleidingen wil ik U de volgende stand van zaken meedelen en U om uw hulp vragen.
Ook wij controlerende artsen worden bij de onderzoeking van mensen steeds weer met diagnosen en behandelingsmethoden geconfronteerd, die wij noch uit de medische studie, noch uit de opleiding van de ambtelijke dienst kennen (alternatieve geneeskunde in elke variatie).
In de afgelopen jaren kwamen wij steeds vaker een behandelingswijze tegen, waarvan noch ik, noch mijn collega’s van de ambtelijke dienst ooit iets hadden gehoord, namelijk de “z.g. IJZEREN WET VAN KANKER” naar dhr. Dr. Ryke Geerd Hamer.
Vaak verlangde van ons onderzochte personen, dat we bij de afgave van het ambtsmedische bericht, rekening moesten houden met de inzichten van deze “Neue Medizin”!
Wij alle en ook ik weigerden zoiets te doen en dat eindigde daarmee, dat ik van de advocaat, van een iemand die een rijbewijs aanvroeg, voor het gerecht gedaagd werd met de reden dat mijn bericht niet volledig en daarmee foutief zou zijn.
Na een urenlang proces werd ik uiteindelijk vrijgesproken.
Daar noch ik, noch mijn collega’s in de toekomst in het geheel niet zijn geïnteresseerd aan zulke confrontaties, kreeg ik als voorzitter van het wetenschappelijke gezelschap van de Neder-Oostenrijkse controlerende artsen de opdracht, deze gegevens na te trekken en ik bestudeerde de beschikbare literatuur. Uiteindelijk zette ik mij dagenlang als observator in het centrum voor Neue Medizin in Burgau. Rond de 130 patiënten kon ik zien en ook hun dossiers kon ik inzien. Ook probeerde ik de bij de anamnese dan wel exploratie (onderzoeking), te voorschijn komende kwalen in de beschikbare computertomogrammen na te trekken. Ondanks mijn kritische houding tegenover deze Neue Medizin, verbaasde ik mij over de exacte regelmatigheid, in elk van de gevallen. Nog opmerkelijker was het voor mij, dat de patiënten, die met eenduidige prognosen daarheen waren gekomen, beter werden.
Ikzelf onderzocht vervolgens in het kader van mijn privé- alsook academisch- en ambtsmedische activiteiten ongeveer 120 personen, verlangde daarbij een cerebrale computertomogram en moet vervolgens toegeven, dat het ook in elk geval zijn juistheid had.

Pagina 2

ver amtarzt2Waarom ik U dit meedeel? Het kan niet de opgave van een medisch controlerende dienst zijn, deze kennis “lege artis” te verifiëren. Voor zover ze echter hun juistheid hebben, zouden dit voor veel sectoren in de openbare gezondheidsdienst compleet contraire medische aspecten geven en daaruit resulterende diep ingrijpende wetsherzieningen.
Zo zou men b.v. geen epileptische patiënt meer zijn rijvaardigheid kunnen ontnemen, de nazorg voor tbc-patiëenten zou op een totaal andere basis moeten worden gesteld, in de wet voor de moederbescherming moesten verdere en wezenlijke passages ter bescherming van de foetus worden ingevoegd. Bij de beoordeling van invaliden (verzorgingsgeld toekenning) alsook van kinderen (dubbele kindertoeslag volgens de familie-lastennivelleringswet) en ziektebepalende voortijdige pensionering moesten correcties en nieuwe normen worden vastgesteld, wat volkseconomisch van grote betekenis zou zijn. Ook de bacillen-isoleerwet zou vrijwel kunnen worden geschrapt en door verbeterde hychiëne voorschriften in de levensmiddelenverwerkende sector worden vervangen, en zo zou nog veel meer kunnen worden opgevoerd.
De Neder-Oosterijkse ambtsartsen, die zich in een wetenschappelijke gezelschap hebben verenigd, moeten zich gedwongen met deze kennis bezig houden, omdat enerzijds de druk uit de bevolking steeds groter wordt en de rechtszaal zeker niet het juiste forum voor onenigheden kan zijn, anderzijds kunnen wij ook niet het verwijt van ontbrekende flexibiliteit accepteren. Als voorzitter van het wetenschappelijke gezelschap verzoek ik U daarom ten zeerste, geachte heer dekaan, de zaak door de universiteit na te laten gaan en de IJzeren Wet van Kanker en equivalente ziekten te laten verifiëren.
Ik zie uw antwoord dankbaar tegemoet en zal deze ook over het overkoepeld orgaan van de Oostenrijkse controlerende artsen aan alle collega’s landelijk laten toekomen.

RELEVANTE LESMODULES

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.