Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verificatie aan de universiteit van Trnava (1998)

[Vertaling]

BEVESTIGING

Op 8/9 en 9/9/1998 werd aan het oncologische instituut Heilige Elisabeth in Bratislava en de oncologische afdeling van het ziekenhuis in Trnava zeven patiëntencasussen met in totaal meer dan 20 enkele ziektes in bijzijn van de prorector van de universiteit Trvana, van de decaan van de faculteit voor verzorgingswezen en sociaalwezen van de universiteit Trnava en in totaal 10 docenten en professoren onderzocht (medische protocols van deze gevallen, die door Dr. Hamer zijn gemaakt, zijn in de bijlagen). Er zou worden vastgesteld, of naar natuurwetenschappelijke regels van de herproduceerbaarheid de verificatie van zijn systeem kan worden vastgesteld.
Dit was het geval.
Van de gegeven 100 feiten, die men bij elke ziektebeeld naar de regels van de “Neue Medizin” kan afvragen, konden weliswaar bij gebrek aan volledige onderzoekingsgegevens niet alle feiten worden afgevraagd, maar de afgevraagde feiten toonden, dat alle natuurwetten van de “Neue Medizin” waren vervuld.
De ondergetekenden nemen daarom met hoge waarschijnlijkheid als zeker aan, dat zijn presentatie in twee verificatieconferenties zijn systeem met grootste waarschijnlijkheid bewijst. Wij waarderen de menselijke, ethische en geduldige betrokkenheid van Dr. Hamer zeer hoog en zijn nieuwe holistische benadering tot zijn patiënten. Al deze factoren in aanmerking nemend, hebben wij de indruk gewonnen, dat de vraag om de zo snel mogelijke invoering van de “Neue Medizin” dringend verder vervolgd zou moeten worden.

Trnava 11/9/1998

RELEVANTE LESMODULES

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.