Hersenrelais (Bundel)

 12,90

Beschrijving

met Helmut Pilhar

door dr. Hamer geautoriseerde docent

beschrijving

Dit is de bundel van de VOD, het eBook en de MP3.

In deze lesmodule worden de hersenstam, de kleine hersenen, het hersenmerg en ons meest complexe deel van de hersenen, de hersenschors met de bijbehorende hersenrelais en hun taken besproken. Eveneens worden het niveau van de psyche (elk hersendeel heeft zijn respectievelijke conflictthema, zoals “brok”, “eigenwaarde” enz.) en ook het orgaanniveau met de aan dit hersendeel toegewezen organen kort geschetst. Kiemblad-gerelateerde organen, hebben kiemblad-gerelateerde conflicten, hebben kiemblad-gerelateerde hersenrelais … en kiemblad-gerelateerde crises! Alle crisissen, zelfs de hartaanval, is een hersensymptoom (afwezigheid, hartritmestoornissen…). Als een patiënt nu b.v. een z.g. “hersentumor” (die niet bestaat) of een z.g. “hersenmetastase” (die ook niet bestaat) helemaal achter in de kleine hersenen heeft, dan moet deze patiënt op psyche-niveau een conflict van schending van zijn integriteit (b.v. een pestconflict) hebben opgelost en op orgaan-niveau huidtuberculose (b.v. een stinkend en bloedend melanoom) hebben. In de crisis is hij koud en heeft pijn.

In deze 100 minuten durende lesvideo ervaart u daar alles over.

Alle video’s zijn Nederlandstalig ingesproken en voorzien van een Nederlandstalige ondertiteling.

Doel

Het doel is het een overzicht te krijgen van onze computer, de hersenen. Het is niet verkeerd om te weten waar het hersenrelais van het SBS zich moet bevinden. Men krijgt een extra aanwijzing waaruit men verdere dingen kan afleiden.

Trefwoorden

Bacteriën, ectoderm, endoderm, ontwikkelingsgeschiedenis, functie-uitval, hersenschors, handigheid, Hamerse Haard, hersentumor, homunculus, kleine hersenen, crisis, mannelijk, hersenmerg, mesoderm, middenhersenen, motorische verlamming, mycobacteriën, fylogenese, schimmels, territoriumgebied, motorische cortex, postsensorisch cortex, visuele cortex, sensorische cortex, paardensprong, sensorische verlamming, hersenstam, tuberculose, virussen, vrouwelijk, Wetenschappelijke Diagnosetabel

Doelgroep

beginners

Duur/grootte

100 minuten
52 pagina’s

Streaming en downloads

de VOD’s zijn in hd (1080) kwaliteit. ze zijn toegankelijk via het ledengedeelte (zonder tijdsbeperkingen), maar kunnen niet worden gedownload. U ontvangt direct na de aankoop een e-mail met uw persoonlijke inloggegevens.

Het eBook en mp3-luisterboek kunnen na aankoop van onze site worden gedownload en worden opgeslagen op uw computer.

Algemene geldigheidsduur

Bij de aankoop van de losse bundels is de online toegang tot deze modules 12 maanden. Bij aanschaf van de bundels in een pakket is de toegang voor de Basisprincipes 3 jaar, voor de SBSen 4 jaar en voor de Psychosen 3 jaar. Heeft men het totaalpakket aangeschaft, dan heeft men 10 jaar lang toegang tot alle online modules. De pakketten zijn inclusief de toegang tot de opleiding in de Germanische Heilkunde.

Deel dit artikel op uw sociale media