Zoek
Sluit dit zoekvak.

Protocol artsenconferentie München (1989)

[Vertaling]

Bekrachtigd afschrift
Verslag van de artsenconferentie op 4 en 5 maart 1989
München

Op 4 en 5 maart 1989 heeft door de navolgend opgevoerde artsen een gezamelijke verificatie van de reproduceerbaarheid van de IJZEREN Wet VAN KANKER in München plaatsgevonden.
Er werden in totaal 27 patiënten onderzocht en elk geval werd precies gedocumenteerd: de onderzoekeingen hadden het uitdrukkelijke doel om vast te stellen, of alle ziektebeelden en ziekteverlopen van deze patiënten, die aan kanker en z.g. kankerequivalenten leden, ondubbelzinnig naar de IJZEREN WET VAN KANKER waren verlopen.
Dit was ondubbelzinnig het geval en wel op alle 3 niveaus, het psychische, die door de aanwezige patiënten bepaald konden worden (conflictanamnese), het cerebrale niveau, die door de beschikbare hersen-CT beelden bepaald konden worden en het organische niveau, die door de beschikbare röntgenbeelden en klinische diagnose vastlagen.
Dhr. Dr. Hamer heeft de hem voorgestelde patiëenten voorheen niet gekend.

De samenhangen waren overtuigend.

RELEVANTE LESMODULES

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.