Search
Close this search box.

Consequenties

De Germanische Heilkunde betreft niet slechts de geneeskunde! Het beïnvloedt ons allemaal als mensen en hoe we met elkaar omgaan. Een nieuw tijdperk zal beginnen …

Begrijpen wat er aan de hand is

De geneeskunde is niet langer de heilige wetenschap die slechts weinigen kennen en waaraan mensen voor altijd overgeleverd zijn (goden in het wit). Iedereen kan het begrijpen en controleren wat er in het lichaam omgaat. Hij kan gebeurtenissen voorzien en zich daarop instellen.

Kalmte ten opzichte van symptomen en diagnoses

Door de kennis van de Germanische Heilkunde® worden incidentele symptomen en diagnoses zonder paniek waargenomen, in alle rust overwogen en verantwoord behandeld.

Onafhankelijkheid van persberichten

Persberichten over geneeskunde worden niet langer zonder meer geloofd, maar worden gecontroleerd aan de hand van de Germanische Heilkunde®. Alleen degenen die echt nieuwe inzichten brengen en de Germanische niet tegenspreken, worden serieus genomen.

De verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid nemen

Bij de Germanische Heilkunde® heeft de patiënt de leiding over het verloop. Hij kent de situatie en neemt de verantwoordelijkheid voor de behandeling en voor zijn leven. Misschien is dit voor veel mensen een onaangenaam gevolg, maar ze kunnen op elk moment de verantwoordelijkheid aan anderen overdragen en zich als duldende (patiënt) laten behandelen.

In het omgaan met mensen

woorden kunnen doden

Het is mogelijk om een ​​persoon indirect te doden door middel van een woord als dat woord een biologisch conflict bij hem veroorzaakt waar hij niet mee om kan gaan. Dit is vooral gevaarlijk op het gebied van de eigenwaarde. In het bijzonder is er bij kinderen voorzichtigheid geboden omdat ze vaak niet met andere mensen over hun conflict kunnen praten of omdat ze het als vanzelfsprekend beschouwen als het van een autoriteit komt en als ze gevoelig reageren.

Overhaaste woorden kunnen leiden tot depressie of schizofrenie, wat het samenleven nog moeilijker maakt en tot een vicieuze cirkel leidt.

Economische gevolgen

De tuberkulose-onderzoeker prof. dr. Franz Friedmann tot med. dr. C. Ludwig Schleich (Berlin 1930):

„Gaat u, beste Schleich, uw hele temperament na, dan kunt u het niet geloven, dat de laatste reden tot weerstand tegen een vernieuwing in de geneeskunde is altijd die, dat honderduizenden mensen daarvan leven dat iets ongeneesbaar is, want de wet van het economische echoïsme is sterker dan welk humaniteitsidee.“

Medische kosten

Het honorarium van de artsen moet anders worden berekend, omdat de doktoren meer tijd moeten nemen om met de patiënt te praten. Anders wordt het inkomen van een arts drastisch verminderd, vooral het inkomen van specialisten en chirurgen. Een studie in opdracht van het Amerikaanse Congres wees uit dat in 1974 alleen al in de Verenigde Staten 2,4 miljoen onnodige operaties werden uitgevoerd voor $ 4 miljard, waarbij 11.900 mensen onnodig stierven. Het aantal niet-gemelde gevallen is veel hoger en volgens de Germanische Heilkunde® zou dit aantal astronomisch toenemen.

In landen met een puntensysteem moet er een grote ruimte worden gecreëerd voor psychologische zorg.

Onderzoekscentra en universitaire klinieken

Veel laboratoria voor onnodig onderzoek in steeds kleinere gebieden worden overbodig en het geld kan voor andere gebieden worden gebruikt. Dit betekent natuurlijk een enorm verlies aan geld en banen voor de vele onderzoekscentra.

Alleen al in 1996 ontving het kankeronderzoekscentrum in Heidelberg 143,2 miljoen DM uit belastinggeld.

Ziekenhuiskosten

Veel ziekenhuisverblijven worden overbodig en de winstgevendheid neemt af.

Een doktersstaking van een maand in Israël verminderde ziekenhuisopnames met 85% en sterfgevallen met 50%. In Colombia daalde een 52-daagse doktersstaking met 35% (New England Journal of Medicine).

Werkloosheid voor medische en paramedische beroepen

Dankzij de Germanische Heilkunde® zullen veel banen in de medische sector verloren gaan. De aldus vrijgekomen arbeid kan b.v. worden gebruikt in levens- en conflictbegeleiding, die zeer arbeidsintensief is. Er zijn andere mogelijke toepassingen bij milieubescherming of bij psychologische begeleiding.

Verliezen in de farmaceutische en apparatuurindustrie

De winsten van de farmaceutische industrie lopen op tot miljarden, evenals de winsten van de apparatenindustrie, die steeds complexere en met een korte levensduur diagnostische apparaten bouwt die miljoenen kosten en die volgens de Germanische Heilkunde® voor 90% overbodig zijn. Een full-body scanner kost ongeveer € 1.000.000.

De Amerikaanse farmaceutische industrie gaf in 1988 ongeveer 86 miljoen dollar uit aan 36.000 medische conferenties.

Omschakeling in de particuliere hulpgroepen

Hulporganisaties voor kanker en andere hulporganisaties moeten hun werk veranderen. Veel donaties die naar kankeronderzoek vloeiden, zijn niet meer nodig, veel werknemers zullen worden ontslagen. De Amerikaanse kankervereniging ACS ontvangt een instroom van donaties van ongeveer 100 miljoen dollar per jaar, voor de Duitse kankerhulp onder Mildred Scheel was dat € 12 miljoen per jaar.

Biologische en natuurvoedingswinkels en producenten

In de vaarwater van ‘het feit van ongeneeslijke kanker’ zijn er talloze bedrijven die alternatieve en natuurlijke producten gebruiken om zaken te doen met angst voor kanker. Als de Germanische Heilkunde® correct is, moeten velen hun producties stopzetten. We willen het niet hebben over de eerlijke managers die proberen ons eten zo natuurlijk mogelijk te bereiden.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”wetenschappelijke gevolgen”]

Heroriëntatie van medisch onderzoek

Het hele medische onderzoek moet worden heroverwogen. In plaats van steeds in kleinere dimensies door te dringen om de oorzaak van de ziekte te vinden, moet nu op hogere niveaus worden gestart. Het is noodzakelijk om de biologische ontwikkeling opnieuw te onderzoeken en de rol van de hier ontwikkelde biologische conflicten te onderzoeken.

Aan de andere kant moet een meer holistisch onderzoek van mensen en hun dynamische gedrag worden uitgevoerd als men mogelijkheden wil creëren om de ‘zieke’ persoon echt te helpen sneller en beter en vooral gezond te worden.

Omscholing van artsen en verplegend personeel

Omdat veel dingen in de Germanische Heilkunde® anders zijn dan in de huidige academische geneeskunde, moeten artsen en verpleegkundigen ook omdenken en opnieuw leren, omdat veel van de kennis die aan de universiteit is opgedaan verkeerd is.

Heroverweging van preventieve geneeskunde

De huidige preventieve geneeskunde is gebaseerd op de hypothese dat een ziekte ofwel wordt veroorzaakt door microben, ofwel door een gedegenereerde cel, die zich dan als een gek vermenigvuldigt en tumoren vormt.

De Germanische Heilkunde® stelde niet alleen deze tot dogma’s verheven hypothesen ter discussie gesteld, maar steeds meer doktoren zijn zich ervan bewust dat deze opvatting niet juist kan zijn. Helaas is er momenteel geen dialoog meer tussen onderzoek en de arts aan het ziekenbed; erger nog, er is een enorme kloof ontstaan ​​tussen experimentele en praktische geneeskunde, die zich zelfs heeft ontwikkeld tot een aparte taal voor elke richting en daardoor een onmogelijkheid om elkaar te begrijpen.

De Germanische Heilkunde® bewijst dat de hypothesen niet kloppen. Daarom moet de preventieve geneeskunde ook op een andere basis worden gebouwd. De toekomst van preventie ligt niet in een campagne om alle microben te vernietigen en in een radicale, meedogenloze jacht op de laatste gedegenereerde cel die ‘diep in het leven’ gaat, maar in psychologische informatie en zorg voor mensen op basis van biologische principes. Daarnaast een hierop betrekkende controle van de arbeidsomstandigheden, de onderwijsomstandigheden en de leefomstandigheden van de mensen.

Heroverweging van diagnose en prognose

Als biologisch conflict de hoofdoorzaak van een ziekte is, moet zowel de manier waarop de diagnose wordt gesteld als de manier waarop de diagnose aan de patiënt wordt gecommuniceerd, veranderen.

De meeste kankerpatiënten sterven tegenwoordig als gevolg van de medische diagnose en prognose. De diagnoses of prognoses zijn de oorzaak van de veronderstelde metastasen. Ze zijn de oorzaak van nieuwe biologische conflicten.

Volgens de Germanische Heilkunde® heeft geen enkele arts het recht om een ​​goddelijke prognose te maken met betrekking tot het voortbestaan ​​van een patiënt.

Elk geval is anders en de verdere ontwikkeling van een ziekte hangt af van de patiënt zelf en niet van externe omstandigheden. Het enige dat de arts kan en moet zeggen, is de waarschijnlijke ontwikkeling van de symptomen als het verloop van de ‘ziekte’ normaal verloopt volgens de regels van de tweefasigheid. Omdat genezing altijd plaatsvindt aan het einde van dit tweefasig proces, hoeft geen enkele patiënt hem te verdoven met een hopeloze prognose op een manier dat deze daadwerkelijk van toepassing is zoals bedoeld.

Heroverweging van therapie

Als de Germanische Heilkunde® op veel gebieden anders werkt dan tot op heden werd aangenomen, moet de therapie van vandaag op deze gebieden logischerwijs verkeerd zijn. Dit geldt met name voor de tweefasigheid van de ziekte.

Onzin van dierproeven

“Geen enkele dierproef heeft de geneeskunde een stap verder gebracht.” Deze claim wordt al lang door veel artsen en organisaties gedaan. De Germanische Heilkunde® levert het bewijs dat het correct is. Elk dier lijdt aan precies dezelfde biologische conflicten als mensen. Aangezien bij pogingen geen rekening wordt gehouden met deze conflicten, moeten de resultaten onjuist zijn.

Door de gescheiden biologische ontwikkeling van dier en mens zijn in de loop van de tijd andere gedragingen ontstaan, waardoor een bepaald dier anders reageert op een bepaalde gebeurtenis dan mensen. Experimenten met sigarettenrook hebben aangetoond dat ratten doodsangst leden door sterke beroking en aan de bijbehorende longkanker leden, terwijl hamsters helemaal geen last hadden van sigarettenrook en daarentegen langer leefden dan niet-berookte vergelijkingsdieren.

De oplossing voor het raadsel is eenvoudig. Ratten leven dicht aan de oppervlakte en hebben in de loop van de ontwikkeling een rookontsnappingsprogramma ontwikkeld. In de middeleeuwen waren ze een zeker teken dat er een huisbrand begon. Als je ze onder laboratoriumomstandigheden in de gevarenzone houdt, zullen ze onvermijdelijk ofwel een biologisch conflict ontwikkelen van “niet kunnen weglopen” of een conflict van “ik kan het niet ruiken” of een doodsnagstconflict of alle drie tegelijk. Als de conflictsituatie lang genoeg aanhoudt, zal men bij veel van deze dieren na hun vrijlating daadwerkelijk bronchiaalkanker, osteolyse en longkanker vinden. Vervolgens wordt geconcludeerd dat sigarettenrook de kanker veroorzaakt.

De hamsters daarentegen kennen de rook niet vanuit hun biologische ontwikkeling, omdat ze voornamelijk in de grond leven. Het feit dat de hamsters in dezelfde testopstelling met sigarettenrook geen conflict ondervonden in tegenstelling tot de ratten, aangezien ze geen overeenkomstig programma hebben. Logischerwijs worden ze niet ‘ziek’ van kanker, maar maken daarentegen gebruik van de stimulerende componenten van de rook en leven dus langer dan de niet-berookte dieren. De conclusie die eigenlijk uit dit experiment zou moeten worden getrokken, is dat het roken van sigaretten gezond is en zelfs het leven verlengt. Omdat deze conclusie niet in het dogma paste, werd ze eenvoudigweg genegeerd.

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.