Search
Close this search box.

Opleiding

Onze opleiding voor Germanische Heilkunde

Nederlandstalige webinars met een inleiding Germanische Heilkunde

De afgelopen jaren hebben we inleidende webinars gehouden via ons Telegram kanaal. Zo krijgt u een indruk wat de Germanische inhoud. Een aantal webinars zijn gegeven met de medewerking van onze tweedejaars studenten. Zo kunt u zien wat men allemaal al weet over de Germanische na ruim een jaar studie.

In deze webinars wordt een korte inleiding in de basisprincipes van de Germanische Heilkunde gegeven.

Zo kunt u met familie, vrienden en bekenden gezamenlijk de eerste stappen binnen de wetenschappelijke principes van de Germanische ontdekken.

Deze webinars zijn vrij toegankelijk en de link van de pagina kunt u delen met vrienden en familie.

Opleiding

Algemeen

Op de volgende pagina’s vind u een uitgebreid overzicht wat onze opleiding precies inhoudt. Als u daarna nog vragen heeft, dan kunt u die natuurlijk aan de hand van het contactformulier dat u in de voet van de website vindt persoonlijk aan ons stellen.

Basisprincipes

Met de basisprincipes wordt u stap voor stap bekend gemaakt met de biologische wetmatigheden binnen de Germanische Heilkunde. U krijgt daarmee meer inzicht in de grote lijnen hoe alle ziekten die uit zichzelf ontstaan, zoals kanker, chronische ziekten, allergieën en psychosen verlopen en wat de causale oorzaak daarvan is.

Speciaalprogramma’s (SBS)

De vervolgopleiding Speciaalprogramma’s (afgekort SBS) is over twee leerjaren verdeeld. Daarin worden stap voor stap de specifieke organen en orgaanweefsels aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uitgelegd. Een succesvolle afsluiting van de opleiding Basisprincipes is hiervoor noodzakelijk, omdat er in deze opleiding vanuit wordt gegaan dat men bekend is met de basisprincipes. Maar uiteindelijk zijn deze modules een steeds verdere verdieping en daarmee een dieper begrip van de basisprincipes.

Het eerste jaar voor deze opleiding start in januari 2023.

Aankondiging voor onderhoud van onze website

Op donderdag, 15 februari 2024 vanaf 8:30 uur CET gaat onze website voor onbepaalde tijd voor onderhoud uit de lucht.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk enkele uren duren.