Urineblaaskanker links – diagnosetabel

urineblaasslijmvlies-ulcus, linker blaashelft, mannelijke blaashelft

 

conflict:

  • territoriummarkeringsconflict.
  • grensconflict
  • De territoriumgrenzen niet kunnen markeren

mannelijk: grensruzies met de buurman

zegswijze:

“waar kan ik mijn grensstenen leggen?”

Hamerse Haard:

HH rechts temporo-occipitaal im postsensorische schorscentrum

actieve fase:

Ulceratie van het blaasslijmvlies. Zonder pijn en zonder bloeding.

genezing:

bloeding uit de ulceratie. Zwelling, pijn, blaasontsteking (zonder Syndroom). Met Syndroom: blaaskanker! Als de blaasspieren mee betroffen waren, dan spasmen in tijdens de motorische epileptische crisis van de blaasspieren

crisis:

absence

Biologische Zin:

in de actieve fase

Ulceratieve vergroting van de blaas, waardoor de markering van het gebied met meer urine wordt verbeterd.

notitie:

verloop volgens buitenste-huid-schema