Teratoom rechts – diagnosetabel

ovariaal- en teelbal-teratoom = kiembaancel-teratoom (uitzonderingspositie!), rechter zijde

 

conflict:

zwaar verliesconflict

Bijvoorbeeld: zoon, beste vriend, een geliefde, ook een dier

Hamerse Haard:

in het craniale deel van de middenhersenen rechts (uitzondering!)

actieve fase:

De teratomateuze celtoename was de manier van voortplanting, zoals ze in principe in de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt gezien: celtoename volgens sympathicotoon schema van de oude hersenen. Daarentegen vanaf de vierde maand vagotone celtoename in de pcl-fase volgens het schema van de grote hersenen.

genezing:

De stop van de teratoom-groei gebeurt slechts langzaam, omdat elk embryonaal weefsel de “embryonale groeistuwing heeft. Uitzondering: mycobacteriën kunnen het teratoom in de pcl-fase mogelijk verkazend necrotiserend afbouwen.

crisis:

centralisatie

biologische zin:

in de actieve fase

Alleen secretorisch type: om een ​​snelle archaïsche toename te kunnen bereiken.

notitie: