Orgasme & rangorde (MP3)

BESPAAR NU! Dit product is ook verkrijgbaar als bundel, inclusief: VOD, MP3 & PDF – Bekijk hier de productbundel!

 4,90

Beschrijving

met ing. Helmut Pilhar

door dr. Hamer geautoriseerde docent

beschrijving

Voor de lesmodules van de psychosen is een zekere kennis van de basisprincipes gevraagd. Het wordt in ieder geval aangeraden om van te voren de gratis introductievideo “De Rode Draad” te bestuderen.

Op objectieve en discrete wijze wordt uitgelegd hoe het orgasme werkt, wat het verhindert en waarom het libido bij vrouwen of mannen kan opdrogen.

Ook onderwerpen als homoseksualiteit, frigiditeit, transseksualiteit, oedipus, electra… komen aan bod.

Door middel van territoriumconflicten realiseert de natuur de natuurlijke rangorde, die door alle soorten wordt begrepen. In dit hoofdstuk wordt ook uitgelegd hoe de verschillende constellaties van het territoriumgebied in elkaar zitten en hoe ze eventueel kunnen worden opgelost.

Er is hier zoiets als een “patent-oplossing”!

In dit 110 minuten durende luisterboek ervaart u daar alles over.

Doel

Het doel is zichzelf, zijn partner, homoseksualiteit, enz. op zich beter te begrijpen.

Waarom heeft de natuur de verschillende territoriumconstellaties ingesteld?

Trefwoorden

alfawolf, volgwolf, biseksualiteit, depressie, electra, eerstgeborene, frigiditeit, baarmoeder sluitspier, geboorte, seksuele rijpheid, handigheid, hartaanval, homoseksualiteit, hormoonspiegel, impotentie, clitoris, constellatie, crisis, libido, embolie, mannelijk, manie, oedipus, orgasme, orgasme anaal, orgasme clitoraal, orgasme penaal, orgasme vaginaal, parasympatisch zenuwstelsel, penis, fylogenese, rangorde, territoriumgebied, paardensprong, zwangerschap, sympathisch zenuwstelsel, transseksualiteit, viagra, overgang, weeën, vrouwelijk, welpenbescherming

Doelgroep

gevorderden

Duur

110 minuten

Download

Het luisterboek kan na aankoop van onze site worden gedownload en worden opgeslagen op uw computer.

Algemene geldigheidsduur

Bij de aankoop van de losse bundels en VOD’s is de online toegang tot deze modules 12 maanden. Bij aanschaf van de bundels in een pakket is de toegang voor de Basisprincipes 3 jaar, voor de SBSen 4 jaar en voor de Psychosen 3 jaar. Heeft men het totaalpakket aangeschaft, dan heeft men 10 jaar lang toegang tot alle online modules. De pakketten zijn inclusief de toegang tot de opleiding in de Germanische Heilkunde.

Deel dit artikel op uw sociale media