Prognose over de toekomst van de Germanische Heilkunde

Een blog-bijdrage over de Germanische Heilkunde

''

In het volgende document zal ik vanuit mijn standpunt de toekomst van de Germanische Heilkunde voorspellen.

Voordat ik begin, wil ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Volker Siefke, ik ben 47 jaar oud, geboren in Hannover, getrouwd sinds 1997, heb 2 kinderen, 1 hond en leef al iets meer dan 3 jaar in vrijwillige ballingschap in Luzern.

Ik verdien mijn brood als freelance computerwetenschapper die gespecialiseerd is in grote databases en het programmeren van CRM-software (klantenbinding). Ik doe al bijna 20 jaar projecten in Europa.

Mijn hobby’s zijn groot kaliber schieten, geschiedenis, filosofie, politiek, poëzie (vooral Schiller) en nog veel meer.

Als ik ergens in geloof, is het biologie, wiskunde, waarschijnlijkheidstheorie en een deel van de andere wetenschappelijke kennis, als ik het begrijp. Ik zie de wereld en de mensen zoals ze zijn.

Helaas moet ik zeggen, omdat dit allemaal niet bijzonder opbeurend of bevredigend is, vooral niet op dit moment. Ik ben een atheïst en politiek gedesillusioneerd, maar omdat ik in biologie geloof (vooral de evolutietheorie), sta ik natuurlijk een rechts buiten vanuit het perspectief van het systeem.

Wat het systeem ervan vindt, interesseert me geen seconde, want systemen hebben altijd een consensus die ook fundamenteel altijd fout is. Behalve het machiavellisme hebben al deze bestaande systemen nauwelijks een wetenschappelijke basis, integendeel. Machiavelli is natuurlijk een figuur uit de geschiedenis die het systeem van die tijd diende. Het resultaat is dat zijn bevindingen inderdaad plaatsvinden, maar allesbehalve opbeurend, in plaats daarvan immoreel, achterbaks, ronduit satanisch en puur functioneel.

Dat is de reden waarom de systemen allemaal op een gegeven moment faalden, vooral als een van hun uitgangspunten een verkeerde kijk op de mens was, of als ze uitgingen van het verkeerde uitgangspunt om een ​​’nieuwe mens’ te kunnen creëren.

Misschien moet ik ook opmerken dat ik mezelf als zeer kritisch beschouw, d.w.z. er moet veel gebeuren voordat ik iemand geloof, vooral in deze tijd. Ik beschouw mezelf niet als iemand die zomaar een ‘goeroe’ volgt. Als iets mij heeft overtuigd na een intensieve training, is dat waarschijnlijk ook zo. Ik geloof niet, maar gebruik mijn wetenschappelijke opleiding en vooral de middelen voor kansberekening om informatie te valideren.

Ik houd mij nu ongeveer 2 jaar intensief bezig met de Germanische Heilkunde. Zoals waarschijnlijk alle anderen had ik aanvankelijk problemen om me te settelen, omdat de bevindingen van de Germanische Heilkunde de programmering zo overduidelijk schenden dat men eerst deze geïmplementeerde weerstand moet overwinnen. Na deze kleine tegenslag herkende ik echter de dwingende logica van deze bevindingen en hoe gemakkelijk ze in mijn wetenschappelijke wereldbeeld passen.

Nadat dit proces was voltooid, bleef een gevoel, namelijk dat de basiswetten van de Germanische Heilkunde in wezen ‘simpel’ zijn, je moet er gewoon eerst maar opkomen.

Het is vergelijkbaar in de informatica, namelijk dat de eenvoudige programma’s werken, terwijl de spaghetticode-programma’s altijd onderhoud en controle- en correctieprogramma’s nodig hebben, plus natuurlijk veel ‘verzorgers’. Als gevolg hiervan classificeer ik als computerwetenschapper ook de huidige ‘geneeskunde’ als spaghettigeneeskunde. De ‘verzorgers’ hier zijn b.v. de media.

Als er iets is dat ik de afgelopen twintig jaar over deze spaghetticodeprogramma’s heb geleerd, is het dat het het beste is om ze zo snel mogelijk te verwijderen en opnieuw uit te voeren voordat ze schade aanrichten of volledig instorten. Ze veroorzaken echter altijd schade, ze brengen vooral kosten met zich mee, en dat is precies het doel erachter voor wie er alleen maar geld mee wil verdienen.

Op een gegeven moment, als IT-consultant, begrijp je dat het soms niet gaat om het oplossen van een probleem op de juiste manier, maar om geld verdienen door het niet op te lossen of opzettelijk te compliceren, misschien zelfs erger te maken dan het al is. De verklaring hiervoor is triviaal geld, of zoals het in onze branche heet: Kick Ass.

In principe geldt het volgende: de simpele dingen zijn ingenieus, niet de ingewikkelde.

Integendeel, want de ingewikkelde programma’s die niemand meer begrijpt heb ik al hele bedrijven om de oren zien vliegen. Soms rolden er daarna nog een paar koppen. Ooit heeft het zelfs het hele bedrijf uiteen doen vallen omdat het het centrale programma van de klant was.

Ik zou geneeskunde omschrijven als een centraal programma in de wetenschap, als het niet eens HET centrale programma is, aangezien het de meest essentiële invloed op ons heeft. Als je mensen vraagt ​​wat zij het belangrijkst vinden, zeggen de meesten het eerste punt: gezondheid. De weinige mensen die een ander antwoord geven, hebben het mis. Dit leidt me tot de redelijke veronderstelling dat geneeskunde HET programma in de wetenschap is.

Een onbelangrijk ‘programma’ is b.v. zo’n kennis als de relativiteitstheorie, d.w.z. e = mc2 – die slechts enkelen interesseert en die nog minder begrijpen – als het überhaupt waar is. En als het niet waar is, heeft het nauwelijks enige relevantie voor het leven van mensen.

Overigens, op de vraag waarom de spaghetticodeprogramma’s altijd zijn geaaid en gekoesterd, is het antwoord in mijn carrière bijna altijd hetzelfde geweest: geld.

Iedereen die ermee werkte, wist dat het rotzooi was, maar iedereen verdiende er geld mee en zweeg omdat de top het zo wilde. Het was altijd alleen het hoofd dat zich verzette om een ​​fundamentele verandering tot stand te brengen, de rest waren volgelingen die er niet veel van kregen, behalve woede en hun uurtarief. Toen ik als adviseur mijn mening gaf, namelijk dat herprogrammeren zinvol zou zijn, was de reactie altijd beschamende stilte en angstige blikken. Slechts een minderheid, of helemaal niet, verdedigde deze onzin. Het was gewoon ‘historisch gegroeid’, werd altijd gezegd, en dat is een nulargument omdat het niets verbetert. Normale gebruikers hebben geen zin als ze weten waarom hun programma slecht is – ze willen eigenlijk een nieuw programma. Als er één argument was tegen herprogrammering, dan waren het altijd de ‘kosten’ die herprogrammering met zich mee zou brengen. Hoewel ik dit argument van tafel geveegd had door de onderhoudskosten in het spel te brengen, was ik daarna meestal niet bijzonder populair meer in het project. Zo is het dus ook in de informatica als je de waarheid vertelt. Het principe erachter is overal hetzelfde.

Het grootste probleem met deze spaghettiprogramma’s waren meestal beschadigde gegevens die moesten worden hersteld. Dat was als het ware nevenschade, die vervolgens vervolgkosten veroorzaakte, b.v. in de hotlines waar klanten klaagden en natuurlijk ter ondersteuning (verzorgers).

In de geneeskunde is het niet zo eenvoudig, omdat de kapotte gegevens meestal echte lijken zijn en herstel helaas onmogelijk is. Ook kreupelen worden daar meestal onherstelbaar beschadigd en veroorzaken vervolgkosten. De bijwerkingen kunnen erg complex zijn en hebben de neiging oncontroleerbaar te zijn.

Interessant is dat toen het hoofdprogramma van het genoemde bedrijf de database vernietigde (reservekopieën waren onleesbaar, plan B was mislukt), er alleen paniek was bij het verantwoordelijke management. De geheime vrolijkheid mocht niet over het hoofd worden gezien bij de kleine adviseurs die dit altijd hebben gezegd of rustig bij zichzelf hebben nagedacht.

Eigenlijk is alles een programma: mensen, politieke systemen of zelfs wetenschappelijke theorieën. Ze werken, draaien rond of storten op een gegeven moment in met meer of minder schade. Het is in wezen hetzelfde in het kleine als in het grote.

Waarom ik er steeds weer over begin zal later duidelijk worden als ik beschrijf wat ik verwacht als de huidige ‘geneeskunde’ instort.

Maar eerst wil ik uitleggen waarom ik als computerwetenschapper de brutaliteit, buitensporige vrijpostigheid en arrogantie uit om over ‘moderne geneeskunde’ te oordelen, om het te bespotten als spaghettigeneeskunde. Juist de medische wetenschap die de grootste experts met ontzagwekkende titels als correct bevinden. Overigens is het woord ‘expert’ neurolinguaal programmeren (NLP), wat kritiek praktisch zou moeten uitsluiten. Het zou belachelijk moeten lijken om ertegen te zijn als zogenaamde experts, die natuurlijk nooit officieel worden omgekocht, hoewel ze ook wetenschappelijk rechtvaardigen dat koeienscheten het klimaat opwarmen, voor zijn. Ik las zelfs onder het kopje ‘Wetenschap’ dat Britse onderzoekers het feit dat het in de prehistorie warmer was dan nu rechtvaardigen met het feit dat de dinosauriërs dit veroorzaakten met hun winderigheid.

http://www.welt.de/wissenschaft/article106269205/Praehistorischer-Klimawandel-durch-Blaehungen.html

Wie weet, misschien vinden deze ‘onderzoekers’ een gigantische gefossiliseerde Brontosaurus-keutel die hun stelling zal bewijzen.

Desalniettemin was het heel interessant, maar niet deze theorie, maar de conclusie die daaruit getrokken kon worden: Niets is te gênant voor sommige mensen als ze er wat geld mee kunnen verdienen. Bovendien kun je heel goed zien wat er tegenwoordig onder ‘wetenschap’ wordt verstaan. Misschien is zoiets de reden waarom mijn ontzag beperkt is?

Wat ook heel goed te zien is in dit dinosaurusverhaal, is dat één leugen vaak leidt tot verdere leugens wanneer legitieme twijfels rijzen. In dit geval is de oorspronkelijke leugen dat CO2 het klimaat verwarmt, wat op een gegeven moment leidde tot het onlogische dat het in de prehistorie veel warmer was, hoewel er toen nog geen fabrieken of auto’s waren. Daarom was het nodig om hiervoor een verklaring te geven die op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig en lachwekkend is. Een leugen, eenmaal gepleegd, kan er uiteindelijk toe leiden dat de leugenaar absoluut belachelijk en daarom ongelovig wordt. In dit geval is de leugenaar geen individu, maar een complex netwerk van individuen, in dit geval in ieder geval de ‘onderzoekers’ en de media, maar vooral degenen die voor dit ‘onderzoek’ betalen. Uiterlijk in deze fase vragen de mensen die hebben gelogen zich natuurlijk ook af wat de echte reden voor de eerste leugen was. Nauwkeuriger gezegd, rijst de vraag of het gewoon een vergissing of een kwaadwillende bedoeling was. Afhankelijk van het belang / relevantie van de leugen voor de voorgelogen, ontwikkelt dit denkproces over het algemeen een negatieve emotie. Dit kan natuurlijk ook tot extreme agressie leiden.

Maar nu zou ik langzaam willen motiveren …

waarom ik overtuigd ben van de juistheid van de Germanische Heilkunde

Allereerst zou ik willen opmerken dat het niet mijn bedoeling is om in dit hoofdstuk de basiswetten van de Germanische Heilkunde in detail op te sommen, omdat u ze in andere documenten kunt lezen. Ik zal het principe slechts zo kort geven als nodig is, wat ik absoluut spectaculair en correct vond.

De Germanische Heilkunde stelt dat de meeste ziektes in werkelijkheid Biologische Speciaalprogramma’s zijn, meer bepaald de herstelfase, die worden veroorzaakt door een conflictgebeurtenis. Deze Biologische Speciaalprogramma’s hoeven op dit moment niet altijd logisch te zijn, maar ze waren het in het verleden en daarom heeft de evolutie ze consequent opgenomen in het menselijke (en dierlijke) programma, voornamelijk in de hersenen. Dit evolutieproces is natuurlijk niet bijzonder flexibel en kan daarom niet optimaal reageren op veranderingen op korte termijn. In sommige gevallen zijn hergebruikte triggers ook de triggers van deze programma’s, bijv. bij het territoriumconflict, een programma dat nu vaak wordt geactiveerd door problemen op de werkplek. In het verleden was dit gebiedsbeschermingsprogramma van existentieel belang voor het vermogen van het individu om in zijn of haar voedselbehoefte te voorzien, tegenwoordig is het relatief onzinnig, in de meeste gevallen zelfs contraproductief, voornamelijk vanwege baanalternatieven en het sociale netwerk in geval van nood. Niettemin is het er en wordt het uitgevoerd als het individu de baan om welke reden dan ook als existentieel beoordeelt en deze dreigt te verliezen, of als een concurrent dit herziene territorium betreedt.

De Germanische Heilkunde stelt dat een Biologisch Speciaalprogramma wordt geactiveerd door een gebeurtenis die zeer dramatisch is voor het individu, als een verrassing komt en hem ook in een isolerende toestand aantreft. Het duurt zo lang als het biologisch zinvol is / was, namelijk tot het conflict is opgelost (let op: sommige conflicten worden nooit opgelost). Vervolgens start automatisch een vervolgprogramma dat alle wijzigingen herstelt die door het Biologische Speciaalprogramma zijn aangebracht. ‘Geneeskunde’ noemt deze herstelfase momenteel ziekte.

De conflictschok wordt via de zintuigen op de hersenen overgedragen. De hersenen evalueren deze informatie en interpreteren deze. Als aan alle 3 de voorwaarden is voldaan, voert het brein het programma volledig automatisch uit, waarbij het bewustzijn en de wil wordt omzeild. Dit betekent dat het individu niet weet dat er nu een programma wordt uitgevoerd en het bovendien niet kan onderdrukken als dit gebeurt. Dit is zichtbaar in de relevante schokken die in de Germanische Heilkunde vanuit de Hamerse Haard in de CT, een doelvormige structuur. De oorzaak hiervan is het DHS (Dirk Hamer Syndroom), de veroorzakende shock.

De Germanische Heilkunde concludeert logischerwijs dat het lopende speciaalprogramma resulteert in fysieke en mentale veranderingen die worden aangestuurd door de hersenen. Het individu voelt zich niet goed in deze fase (obsessief-compulsief denken, slapeloosheid, gewichtsverlies, enz …), en er worden lichaamsveranderingen uitgevoerd, voornamelijk celtoename of celafname.

Wanneer het conflict is opgelost, wordt het programma beëindigd en daarmee de veranderingen die het heeft geïnitieerd. Een nieuw programma begint dan, of liever, het programma blijft hetzelfde, maar voert de volgende functie uit die de oorspronkelijke situatie herstelt. Er is dan een kritieke fase die de Germanische Heilkunde de epileptoïde crisis noemt, die ook fataal kan zijn. Het verloop hangt af van de schok en de hoeveelheid conflict die zich heeft opgebouwd.

Wat zou daar onlogisch aan zijn?

In principe kan het alleen op deze manier werken en niet anders. Het is mij glashelder dat op deze manier een individu een voordeel ontvangt of heeft gekregen, omdat het een voordeel is als een individu op een conflict reageert met een automatische reactie, d.w.z. overschakelt naar de crisismodus.

Aangezien er een conflict is, moet er een reactie komen, wat op zijn beurt betekent dat er een programma voor moet zijn.

Tenzij iemand aanneemt dat dit niet het geval zou zijn geweest gedurende miljoenen jaren van evolutie, d.w.z. dat de evolutie in wezen niet de voorkeur zou hebben gegeven aan individuen met deze voordelen. Maar zo’n gedachte zou nogal absurd zijn, dan zou je de hele evolutietheorie kunnen ontkennen.

Het is ook volkomen logisch dat de input hierover via de zintuigen aan de hersenen wordt gerapporteerd, want dit is de enige manier. De eliminatie van wil en bewustzijn is natuurlijk logisch, puur vanwege de tijd. Als een oermens voor een sabeltandtijger stond, had hij een betere kans als zijn reactie zo snel en geautomatiseerd mogelijk was. De belangrijke beveiligingsfuncties zijn altijd automatisch, zoals de knipperreflex.

20140611 Volker Siefke prognose over de toekomst van de GHk
20140611 Volker Siefke prognose over de toekomst van de GHk

Over het algemeen zijn deze processen gebaseerd op het volgende maximaal vereenvoudigde principe: Misschien kunnen we het hierover in ieder geval eerst eens worden met de tegenstanders van de Germanische Heilkunde. Het is triviaal genoeg dat zelfs de laatste het begrijpt.

Het is ook volkomen logisch dat de reactie hierop oa. zou kunnen zijn dat het lichaam reageert met celtoename en -afname. Wat moet het lichaam nog meer doen om optimaal op de situatie te reageren? De hormonen zijn slechts het transmissiemedium, omdat de hersenen elke getroffen cel op de een of andere manier moeten informeren dat ze nu een programma uitvoeren.

Als men b.v. eelt op de handen krijgt, is het een celtoename die wordt veroorzaakt door de hersenen. Wie zou anders moeten beslissen, misschien de cel zelf? Voor zover ik nog weet uit mijn biologieles, is er geen element in de cel dat beslissingen zou kunnen nemen, vooral omdat de impuls via zenuwcellen komt, maar huidcellen vermenigvuldigen zich. De werkdruk is geen schok in de zin van de Germanische Heilkunde, maar dit voorbeeld laat duidelijk zien dat dit proces in principe altijd hetzelfde is, ook in gevallen die zelfs de ‘moderne geneeskunde’ geen ziekte noemt. Daarom zou ze de afbraak van eelt tijdens rustfasen een ziekte moeten noemen. Daaruit kun je zien hoe absurd het allemaal is. Als je dit tot het einde doordenkt, ben je volgens de conventionele geneeskunde pas echt gezond als je dood bent.

Opmerking: het is niet altijd de genezingsfase die in de reguliere geneeskunde als een ‘ziekte’ wordt beschouwd. Diabetes, darmkanker, MS, borstklierkanker, enz. zijn allemaal conflictactieve symptomen.

Afhankelijk van de zintuiglijke indruk kan er natuurlijk helemaal niets gebeuren, behalve opslag in kortetermijngeheugen. Een eenvoudige beweging kan ook worden geïnitieerd, b.v. tijdens de knipperreflex.

Bij schokken die een rol spelen in de Germanische Heilkunde, reageert het lichaam ook met celtoename. Is het zo absurd dat men moet ‘charlatanisme’ roepen? Door zo’n reactie maak je jezelf alleen maar belachelijk. Je vraagt ​​je af wat de reden achter deze onlogische reactie van de charlatan-schreeuwers zou kunnen zijn, misschien kudde-instinct of het verlangen om een ​​brok te pakken te krijgen (kick ass). In het laatste geval weegt een oud programma uit de tijd van de worm waarschijnlijk zwaarder dan alle andere programma’s, vooral de modernere algoritmen voor ethische evaluatie. Men zou goed kunnen nadenken over de motivatie van de charlatanschreeuwers, maar het gedrag is duidelijk wormachtig.

Het hele principe dat de Germanische Heilkunde definieert, is daarom volkomen logisch en past perfect in de evolutietheorie en praktische ervaring. Het is op geen enkele manier in strijd met het gezond verstand, integendeel.

In wezen is de Germanische Heilkunde zelfs een overtuigend logische conclusie uit de evolutietheorie, waarvan de kennis ook voor mensen een concrete betekenis heeft.

Het praktische gebruik van Darwins evolutietheorie is in wezen nihil zonder deze uitbreiding van de Germanische Heilkunde, want welk voordeel haalt men uit de wetenschap dat mensen afstammen van apen, behalve dat dit natuurlijk heel interessant is? Met Darwins kennis alleen kun je niet eens om een ​​vrouw overtuigen. Het is duidelijk dat het kennen van de evolutietheorie zelf geen enkel evolutionair voordeel biedt. De kennis van de Germanische Heilkunde biedt echter een niet te onderschatten voordeel, zeker in de huidige wereld.

Het is bijvoorbeeld bewezen dat de hersenen veel dingen controleren en uitvoeren door het bewustzijn te omzeilen, soms zelfs als je dat niet wilt. Ik zeg gewoon: rood hoofd of hectische vlekken. Alle leugendetectoren werken volgens dit principe. Ontlastingsproblemen tijdens examenstress zijn ook een uiting van dit principe, dat iedereen zou moeten kennen. Maagzweren zijn algemeen bekend als het resultaat van woede. Het is ook algemeen aanvaard dat tinnitus verband houdt met stress.

Deze voorbeelden laten zien dat het lichaam reageert op hersenactiviteiten, soms op korte termijn, soms in de vorm van zogenaamde ziektes. Het is natuurlijk sowieso een kwestie van definitie wat een ziekte is, hoe lang het b.v. moet duren. Zijn bijv. hartkloppingen bij angst, misschien ook een vorm van ‘ziekte’? Of liever de trillingen nadat die angst voorbij is?

Het is daarom logisch om aan te nemen dat er een groot aantal van dergelijke reacties moet zijn, niet alleen de algemeen aanvaarde. Ook kan worden aangenomen dat naast de zichtbare effecten zoals bv. hartkloppingen, er ook nog andere kunnen zijn, b.v. celtoename. Waarom zou er niet meer zijn dan wat direct zichtbaar en tastbaar is? Ik vind het nogal onlogisch als je het ene erkent, maar ‘charlatanisme’ roept naar het andere, hoewel hetzelfde principe aan de basis ligt. Het is zoiets als zeggen dat de evolutietheorie van toepassing is op alle soorten, behalve de eekhoorn Daar zou het belachelijk zijn om zelfs maar de evolutie in overweging te nemen.

Ofwel is er een principe of er is geen principe.

Dus ik wil het daarbij laten met de stelling dat de Germanische Heilkunde op zichzelf logisch is en kom nu op andere punten die ik als relevant heb aangemerkt voor het besluitvormingsproces of de Germanische Heilkunde correct is.

Zoals bekend bestaat de geschiedenis van de Germanische Heilkunde uit 2 delen. Een daarvan is de ontdekking van de wetten door dr. Hamer, de anderen zijn dr. Hamer’s problemen met de zogenaamde wetten van het systeem, vooral vanwege het intrekken van zijn vergunning om te praktiseren.

Deze twee onderwerpen van de wet horen logischerwijs bij elkaar en zullen ook samen de ramp veroorzaken, die ik later zal beschrijven.

Bovendien is het precies dit probleem dat dr. Hamers met de ‘wet’ van het systeem een ​​verdere bevestiging geeft dat zijn ontdekkingen van de wetten van de Germanische Heilkunde juist zijn. Hoewel het niet de gebruikelijke manier is waarop iets wetenschappelijk wordt bewezen, kan het ook indirect worden gedaan.

Dr. Hamer procedeert al 30 jaar met regelmatige tussenpozen, waarbij de absolute kernvraag niets anders was dan of zijn wetten kloppen of niet.

Je zou denken dat zijn wetten zouden zijn weerlegd op basis van tegenvoorbeelden of tegenstudies. In ieder geval zou elke rechtbank die redelijk logisch functioneert tegenbewijs moeten leveren om te rechtvaardigen waarom hij wordt gestraft. Dat is de elementaire voorwaarde voor het oordeel.

Maar dat was niet het geval.

Nu zou het kunnen dat het tegenbewijs niet haalbaar is omdat het wetenschappelijk niet mogelijk is. Nogmaals, dit is niet het geval, aangezien dr. Hamer’s ontdekking heel gemakkelijk te weerleggen zou zijn als het niet waar was. Een paar CT’s zouden hiervoor voldoende zijn, d.w.z. dat is niet de reden voor het ontbreken van bewijs van het tegendeel.

Bovendien zou men kunnen aannemen dat dr. Hamer’s ontdekking de rechtbank zo absurd voorkwam dat ze geen tegenbewijs leverden. Dit kan ook worden ontkend omdat de theorie logisch is, zoals zojuist is aangetoond. Men kan ook aannemen dat uiterlijk na zaken met een hoog publiek profiel, zoals de zaak Olivia, als tegenbewijs had moeten worden geleverd.

Bovendien was het altijd alleen dr. Hamer die erop stond dat hij eindelijk wetenschappelijk zou worden weerlegd. Aan de andere kant leek de rechtbank absoluut lusteloos om wetenschappelijke methoden te gebruiken.

Zelfs de machtige tegenstanders zoals de farmaceutische industrie hebben geen ambitie getoond, hoewel ze een tegenonderzoek natuurlijk uit hun broekzak konden betalen.

Tot dusver is het officiële verslag van het verhaal van de eindeloze beproevingen zonder tegenbewijs.

De vraag die ik mezelf natuurlijk stel is of er een poging is gedaan om tegenbewijs te vinden. Aangezien ik dat niet met absolute zekerheid kan zeggen, moet ik dit onbekende een kans geven door te voelen en daarbij b.v. gebruik maken van een kosten-batenanalyse. De kosten van een tegenonderzoek zouden erg laag zijn, terwijl de voordelen voor geïnteresseerde partijen zoals de farmaceutische industrie enorm zouden zijn. Aan de ene kant zou dit vervelende onderwerp zijn opgelost, aan de andere kant zouden deze groepen meer klanten hebben verworven, b.v. de aanhangers van de Germanische Heilkunde. Ik zou de kans dat deze poging niet heeft plaatsgevonden daarom inschatten op 0,01%, wat nog steeds hoog wordt ingeschat.

Als dit bewijs echter niet voor de rechtbank is gebruikt, kan men logischerwijs baseren op de uitkomst van deze poging tot weerlegging, omdat anders dit onderzoek natuurlijk wel zou zijn gebruikt. De kans dat de Germanische Heilkunde werd bewezen is 100-0,01%, ofwel 99,99%.

Daarom kan, met het ontbreken van het tegenonderzoek, logischerwijs worden aangenomen dat het tegenonderzoek is mislukt, wat op zijn beurt betekent dat de wetten van de Germanische Heilkunde correct moeten zijn en nu zijn bewezen.

Versterkend komt daar nog bij, dat dr. Hamer zelf al 30 jaar praktische studies levert. Er zijn ook enkele onderzoeken van andere artsen en universiteiten die als onafhankelijk moeten worden beschouwd, aangezien dr. Hamer helemaal geen middelen heeft om hen te ‘overtuigen’.

Een andere sterke indicatie van de juistheid van de Germanische Heilkunde is het gedrag van de tegenstanders van dr. Hamer, b.v. de media.

Deze vermijden het opvallend om het onderwerp dat werkelijk aan de orde is, namelijk de 5 wetten, aan te pakken. Men kan niet anders dan de indruk krijgen dat dit het geval is, zodat niet de gedachte kon ontstaan ​​dat ‘ziektes’ in werkelijkheid bijzondere programma’s zijn die niet toevallig ontstaan, maar door de natuur gewenst zijn.

In dit geval negeren de media het onderwerp liever en werken aan de persoon van de ontdekker. Dit werk aan de persoon, als je het zo mag noemen, bestaat uit primitieve beledigingen met behulp van neurolinguale programmering, zoals het gebruik van de term ‘antisemiet’ of ‘charlatan’.

Deze strategie om van het punt af te wijken en in plaats daarvan de persoon aan te vallen, is een gangbare praktijk wanneer de partij die het gebruikt niet op het punt kan scoren. Alleen dan past een ‘gesprekspartner’ deze perfide strategie toe.

In het boek ‘The Art of Keeping Right’ formuleert Schopenhauer het in een notendop: ‘Maar als je persoonlijk wordt, verlaat je het object volledig en richt je je aanval op de persoon van de tegenstander: je wordt kleinerend, kwaadaardig, beledigend, grof. Het is een benaming van de krachten van de geest naar die van het lichaam of het dierlijke. ‘

Als een dergelijke strategie wordt gebruikt, is het echt een zwakte in het onderwerp, d.w.z. het gebruik van persoonlijke aanvallen versterkt de waarnemer zoals ik in zijn opvatting dat de aangevallen persoon gelijk heeft met het onderwerp. Overigens is dergelijk gedrag natuurlijk buitengewoon zielig, zeker in een wetenschappelijk geschil, en zoekt – waarschijnlijk zonder resultaat – zijn gelijke in de hele geschiedenis van de mensheid.

Verder werd in de rechtbank aangevoerd dat 99% van de medische professionals de dingen anders ziet dan dr. Hamer, d.w.z. er werd geprobeerd om met de meerderheid punten te scoren.

Ook dat is volkomen onwetenschappelijk, zeker gezien de gevolgen voor medische professionals als ze dat toegeven. Dr. Hamer stapte naar de rechter omdat zijn vergunning om geneeskunde uit te oefenen werd ingetrokken omdat hij geen afstand wilde doen van de Germanische Heilkunde. Je kunt de gevolgen hiervan al zien, d.w.z. het verlies van bestaan ​​dreigt.

Zelfs in de middeleeuwen, toen een heks werd verbrand, zou je de menigte kunnen vragen of ze geloven dat de veroordeelde echt een heks is. De meeste mensen zijn lafaards en vermijden problemen – dit is ook een gevolg van evolutie, net als het aangeboren kudde-instinct, dat fundamenteel nieuwe kennis in de weg staat.

Bovendien is het een natuurwet dat nieuwe bevindingen aanvankelijk door enkelen worden geloofd en de rest om verschillende redenen, b.v. ook materieel of gewoon ijdel, maar ronduit terughoudend. Juist deze financiële of ijdele belangen hebben innovaties altijd in de weg gestaan, ik herinner me alleen Tesla’s wisselstroom, die werd gesaboteerd door de oneervolle Edison en zijn financieerders. Zoals je aan dit Tesla Edison-voorbeeld kunt zien, zal het juiste op een gegeven moment nog steeds zegevieren, want onze stopcontacten leveren nu Tesla-elektriciteit.

Iedereen die pleit zoals de rechter, heeft geen juiste argumenten. Degenen die niet de juiste argumenten hebben, hebben het mis, d.w.z. het tegenovergestelde is waar.

Om al deze redenen neem ik met een buitengewoon grote waarschijnlijkheid aan dat de Germanische Heilkunde correct is. Dit is een belangrijk punt om op te merken bij het doen van een voorspelling, omdat men eerst moet bewijzen dat de kans groot is dat deze correct is alvorens verder te gaan met de vraag …

Zal de Germanische Heilkunde doorbreken?

Of een gedachte wordt verdeeld en verspreid, hangt af van de intuïtieve correctheid ervan. Hoe meer mensen meteen zeggen dat ‘er misschien iets is’, hoe nauwer ze ermee omgaan, vooral als het impact op hen heeft en een beloning in de vorm van een voordeel lonkt. Hoe groter dit voordeel, hoe meer ze zich bezighouden met het nieuwe idee.

Leugens worden natuurlijk ook verspreid, maar met een lagere doorvoer en alleen met meer moeite. De inspanning is hoger omdat leugens vaak logische onderbrekingen hebben die onmiddellijk duidelijk zijn voor de meest kritische waarnemers. Iedereen die de 3 gebouwen in 9/11 heeft zien instorten, weet wat ik bedoel. Met hogere inspanning bedoel ik alle gangbare propagandapraktijken, dus vooral herhalingen en intensiteit van verspreiding, maar natuurlijk ook een paar ‘experts’. Dit omvat echter ook vervelende dingen zoals sancties, mocht u de leugen niet slikken of zelfs maar ontdekken dat het een leugen is. Het tegenovergestelde van sancties, namelijk beloningen, maakt ook deel uit van het verspreiden van leugens. Daarmee worden meestal de officiële vermenigvuldigers verkocht.

Hoe onlogischer iets is, hoe kleiner de kans dat het snel en vooral permanent zal zegevieren. Omgekeerd kan een waarheid nauwelijks worden gestopt als ze het alternatief is voor een onlogische leugen, de tegenpool, om zo te zeggen. Waarheid en leugens zijn concurrenten die, afhankelijk van hun geloofwaardigheid, een kracht ontwikkelen die tot uiting komt in het aantal volgers en hun verandering in aantal per tijdseenheid.

Een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste, parameter is het vertrouwen dat het systeem heeft ontwikkeld dat een leugen wil verspreiden. Als het vertrouwen verliest, worden al zijn uitspraken kritischer bekeken dan wanneer het nog steeds een onbeperkt vertrouwen van mensen heeft. Het is veel moeilijker voor een ontwaakte bevolking om verdere leugens te verspreiden. Uiteindelijk heeft het zelfs problemen als het voor één keer de waarheid vertelt. Je gelooft een leugenaar niet, ook al spreekt hij de waarheid.

Bovendien zijn mensen altijd kritischer als het hen rechtstreeks raakt en ze zien het als existentieel of iets dat wordt gezegd waar is of niet.

Het belangrijkste punt voor de mate van verspreiding is de motivatie van de mensen die iets correct achten om deze waarheid te verspreiden. Dit is een zeer belangrijke parameter in de vergelijking wanneer je je afvraagt ​​welke versie van een verhaal uiteindelijk zal winnen. In wezen heeft zo’n strijd van twee versies om de uiteindelijke heerschappij het karakter van een oorlog die absoluut bitter wordt gevoerd totdat de beslissing is genomen. Met deze zaken zijn er geen compromissen, want uiteindelijk kan slechts één van de twee versies winnen. Hierdoor kunnen de verschillende partijen worden gezien als legers met verschillende motieven. Iedereen die de wijsheid van Sun Szu’s Art of War bestudeert, weet dat er niets belangrijker is dan het moreel van een leger. Om het moreel van een leger te behouden, kan de militaire leider een breed scala aan methoden gebruiken, bijv. van straf, decimering, aanmoediging. Als niets van dit alles helpt, b.v. huursoldaten (trefwoord: Kick Ass) worden nog steeds gerekruteerd die professioneel zijn, maar meestal onbetrouwbaar, vooral als het krap wordt.

Na deze algemene woorden zou ik het geheel van de Germanische Heilkunde nader willen bekijken.

Er zijn hier in principe 3 verschillende partijen.

De ene partij is de fanatieke tegenstanders van de Germanische Heilkunde. Deze hebben momenteel de autoriteit om te interpreteren en de meeste volgelingen / gelovigen. Bovendien beschikt deze partij over onbeperkte middelen, zowel financieel als medisch. Ze hebben ook de mogelijkheid om sancties van elke hardheid af te dwingen. Ze bekleden momentel alle strategisch belangrijke functies in instituten, waaronder onderwijs, onderzoek en wetenschap. Ze controleren ook de politiek, de uitvoerende macht en de rechtbanken. Een geduchte tegenstander op het eerste gezicht, vooral omdat hij volkomen immoreel is en elke gemene truc gebruikt.

Hun geloofwaardigheid neemt echter snel af. De propaganda die ze gebruiken is allang voorbij het hoogtepunt van hun macht, hun huur-schrijvers in de pers heeft een van de laagste reputaties aller tijden bereikt, gerangschikt onder prostituees en autodealers.

De mensen die ik definieer als Groep 3 (zie hieronder) en over wie deze informatieoorlog uiteindelijk gaat, kijken hen met de grootste argwaan aan. Ze zullen nooit het vertrouwen dat nu verloren is gegaan, kunnen herwinnen. Dat is zo met vertrouwen.

Hun laatste propagandabewegingen zoals de vaccinatie tegen de varkensgriep waren een ramp, wat je toen kon zien aan de lage ‘successen’. Het matige succes van de vaccinatiecampagne tegen varkensgriep in die tijd kan gemakkelijk worden verklaard omdat het volk zelden zijn ware mening geeft als het gaat om trivialiteiten. Maar als het zich bedreigd voelt, reageert het heel anders, schakelt het over op een ander gedrag, om zo te zeggen. Een kudde vee reageert op dezelfde manier, zolang ze zich veilig voelen. Dan is een kleine elektrische afrastering voldoende om ze in toom te houden, waarbij politieke correctheid, wanneer toegepast op mensen, de elektrische afrastering van de mensen is. Maar als de mensen zich bedreigd voelen, reageren ze als een koe die op het punt staat naar de slachtbank te worden gesleept. Deze wordt weerbarstig en verzet zich, wordt ronduit gewelddadig. Boeren zullen bevestigen dat het een compleet andere koe is, afhankelijk van de modus. De informatieoorlog over de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep werd daarom met meedogenloze ernst en heftigheid gevoerd.

Het mislukken van de Mexicaanse griepcampagne bracht een ander detail van deze groep aan het licht: het overmoed. Deze overmoed werd duidelijk door de vaccinatiedoseringen die waren besteld en waarmee het systeem bleef zitten. Overmoed is bijna altijd een garantie voor het mislukken van een campagne, want een veldleger moet altijd realistisch zijn eigen leger en dat van de vijand beoordelen. Sun Szu zegt dat ook.

De laagste reputatie heeft naast de wapenindustrie echter de farmaceutische industrie, die ook tot groep 1 behoort. Dit wordt door een overweldigende meerderheid van de mensen geclassificeerd als hebzuchtig, corrupt, liegen en crimineel.

Het systeem waartoe Groep 1 behoort, is aan het uiteenvallen omdat het beseft dat de mensen in werkelijkheid zijn propaganda niet genoeg geloven. De pure massa van de mensen is duidelijk en vooral terecht bang voor hen, want voor een van deze fanatici zijn er minstens 1000 van de mensen. Maar angst leidt tot ontrouw en desertie. De maatregelen ertegen zijn, net als het toezicht, belachelijk, contraproductief en lijken hulpeloos. Dat is ongeveer hetzelfde als weten hoe hoog de druk in de ketel was net voordat hij in je gezicht opblies. Voor iedereen die ze uit de circulatie halen, zijn er 10 nieuwe, want deze maatregel is natuurlijk helemaal niet populair, want wie wil er graag bespioneerd worden? Hun controlemechanisme is zo contraproductief voor deze groep dat moet worden vastgesteld dat ze niet erg logisch handelen.

Ook de straffen in de vorm van openbare, media-executies werken niet meer naar behoren, omdat de mensen walgen van deze praktijk. U kunt dit voorbeeldig zien in het geval van Eva Hermann. Haar inquisiteur Kerner mag zelfs geen reclame meer maken voor Gutfried, hoewel hij ideaal zou zijn als reclame-icoon voor kipfilets. Deze Kerner is bij echte mannen niet meer te zien. Het is duidelijk wie eigenlijk aan het kortste eind heeft getrokken: het systeem achter Kerner. Martelaren creëren onder je tegenstanders heeft weinig zin, zeker niet als het een blonde vrouw is. Eigenlijk triviaal.

De successen van kankertherapie zijn zo bescheiden dat dit systeem geen commentaar geeft op de niet-bestaande successen ervan. Dit geeft natuurlijk aan dat het geen succes heeft gehad, integendeel. Anders zou het erover opscheppen, het constant in zijn media verspreiden, statistieken publiceren, voorbeelden van gelukkige farmaceutische patiënten in de media brengen. Helaas voor het systeem zijn ‘chemopatiënten’ in werkelijkheid nauwelijks toonbaar en meestal ook niet gelukkig.

Bij de mensen is de term ‘chemotherapie’ alleen geladen met extreem negatieve emoties, d.w.z. het enige dat ze te bieden hebben, is een nachtmerrie dat je je ergste vijand niet gunt. Als de mensen deze ‘therapie’ überhaupt accepteren, is dat alleen omdat ze geen alternatief kennen en de getroffenen doodsbang zijn, waardoor ze naar de laatste strohalm lijken te grijpen.

Dit beschrijft Groep 1 voldoende zodat ik me tot Groep 2 wend, de aanhangers van de Germanische Heilkunde.

De aanhangers van de Germanische Heilkunde zijn nog steeds in de minderheid. Ze hebben slechts een fractie van de middelen van hun tegenstanders en worden gedwongen een soort partijdige tactiek te gebruiken omdat hun tegenstanders hen geen open slagveld bieden, zoals een discussie in de media. Hun belangrijkste medium is internet, maar inmiddels ook grotere bijeenkomsten zoals de AZK-conferentie.

Hun aantal neemt gestaag toe, wat blijkt uit het feit dat er aanvankelijk maar 1 man was, namelijk dr. Hamer, die ook overwegend actief was in onderzoek.

De geloofwaardigheid van deze groep onder de mensen is veel hoger dan die van de tegenstanders, wat ook blijkt uit hun andere successen, die niet thematisch gerelateerd zijn aan de Germanische Heilkunde, maar er logischerwijs wel toe behoren. Het succes van de 9/11 critici spreekt boekdelen en werkt volgens hetzelfde principe, met dezelfde middelen en met hetzelfde type mensen.

Ik zou dit type emotioneel sterk willen noemen omdat het wordt gekenmerkt door het feit dat het niet onder het juk van het kudde-instinct gaat. Dus deze mensen voelen zich niet alleen in staat om te overleven in de kudde, maar gaan ook alleen waar het pijn doet – dit wordt moed genoemd.

Deze groep is zeer gemotiveerd en vecht vrijwillig en meestal kosteloos voor hun zaak. Hun wil om te vechten komt voort uit nobele motieven, zoals het verlangen om te helpen. Maar het komt ook voort uit haat tegen het systeem.

De wil om te vechten van deze groep is zo groot dat ik voorspel dat deze groep zich nooit zal overgeven. Zij zullen ook geen compromissen sluiten.

Het alternatief dat deze groep te bieden heeft, is een sprankje hoop voor de mensheid en is op zich logisch. Het is gemakkelijk uit te leggen, d.w.z. iedereenuit de bevolking kan hun concept begrijpen.

Deze groep hoeft de strafmiddelen niet te gebruiken om discipline te handhaven, aangezien de motivatie uitstekend is.

In tegenstelling tot hun tegenstanders heeft deze groep zijn ware potentieel nog niet bereikt, d.w.z. van nieuwe tactieken kan nog veel worden verwacht.

De fluctuatie in deze groep is extreem laag. Bijna niemand die zich ooit bij deze groep heeft aangesloten, zal deze weer verlaten. Dat is de belangrijkste reden voor hun gestage groei, deze eenrichtingsweg voor besluitvorming.

Deze groep is om verschillende redenen populair, vooral omdat steeds meer mensen hun tegenstanders nu herkennen als een vijandig, immoreel meganetwerk, omdat dit construct steeds meer schade aanricht, niet alleen in de geneeskunde, maar op alle gebieden. Steeds meer mensen ervaren dit tegengestelde megasysteem als bedreigend, zodat ze in een andere modus vervallen waarin ze ontvankelijker zijn voor de Germanische Heilkunde. Het gevoel van dreiging maakt iemand waakzaam.

Bovendien heeft de groep Germanische Heilkunde diverse bondgenoten en sympathisanten die vechten tegen andere vormen van misbruik van het systeem. De tegenstander van deze groepen is dezelfde, dus je kunt b.v. beschouw alle 9/11 critici als bondgenoten. Als je dit doet, is de coalitie van tegenstanders van het systeem al legio en, realistisch gezien, in termen van aantallen, veel beangstigender dan het systeemkamp.

We komen bij de derde groep, de mensen.

Uiteindelijk gaat het om de gunst van het volk, d.w.z. de twee hierboven gepresenteerde groepen zijn tegenstanders in de strijd om de hoofden van deze passieve pool.

Het vertrouwen van deze groep in het systeem neemt snel af. Deze groep beweegt zich steeds meer op alternatieve paden. Deze trend is duidelijk zichtbaar en neemt met de dag toe. Het is ook onomkeerbaar, d.w.z. wiskundig gezien is het een positieve eerste afgeleide functie.

De propaganda van het systeem werkt daardoor steeds minder. Enerzijds is het het afnemende aantal ‘gelovigen’ en anderzijds de tegenwind van het toenemende aantal afvalligen dat hen treft.

Het kudde-instinct dat ervoor zorgt dat de leden van deze groep in het systeemkamp blijven hangen, neemt van dag tot dag af, simpelweg vanwege het enorme aantal afwijkingen.

Dit beschrijft ook deze groep, zodat ik tot de prognose kom.

Men kan nu alle parameters vermelden die relevant zijn, zoals het huidige aantal kampen of middelen voor propaganda. Maar aangezien niet alles toch in getallen kan worden gekwantificeerd, heeft het weinig zin om te proberen een formule op te zetten.

Ik denk dat het duidelijk is dat het kamp van aanhangers van de Germanische Heilkunde gestaag groeit. Als gevolg hiervan is een prognose ook triviaal, omdat het niet uitmaakt hoe groot de groei is. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat de Germanische Heilkunde zegeviert.

Klein voorbeeld: Als er 100 mensen aan de ene kant zijn, 1 aan de andere en er is een gestage wisseling van 1 persoon per dag naar deze kant, dan duurt het 100 dagen. Het is gewoon een kwestie van tijd.

20140611 volkersiefke prognoseueberdiezukunftdergnm 2

Voor de verspreiding van nieuwe kennis kan men zoiets als de exponentiële functie als functie aannemen, die er als volgt uitziet:

Kenmerkend voor deze e-functie is dat deze relatief lang erg vlak loopt, maar steeds steiler wordt. D.w.z. dat zowel de Y-waarden blijven toenemen als de toename zelf toeneemt. Uiteindelijk gaat het relatief snel, daarna verdwijnt deze curve voor altijd.

Deze curve beschrijft waarschijnlijk grofweg de numerieke ontwikkeling in het kamp van de aanhangers van de Germanische Heilkunde.

Daarom is mijn antwoord op de vraag of de Germanische Heilkunde zal zegevieren: Ja, het is slechts een kwestie van tijd. Ik denk dat de kans op deze voorspelling erg groot is.

Dus ik zou nu verder willen gaan met de volgende vraag, dat is de vraag

Wat zullen de directe gevolgen zijn na het doorbreken van de Germanische Heilkunde?

Ten eerste is een van de bevindingen uit het vorige hoofdstuk dat de Germanische Heilkunde zich aanvankelijk langzaamaan zal vestigen, daarna steeds sneller. D.w.z. dat het aantal nieuwe mensen uiteindelijk snel zal groeien.

Mensen zullen zich meestal in een flits bewust worden van deze kennis, die – om het op een laconieke manier te zeggen – verrassend zal zijn. Vooral omdat het de belangrijkste kwestie is, namelijk gezondheid.

Dit zal leiden tot een achtbaan van emoties, enerzijds natuurlijk hoop en vreugde vanwege de nieuwe mogelijkheden, maar anderzijds de vraag hoelang dit al bekend is. Deze vragen zullen allemaal worden gesteld, vooral omdat men beide informaties, namelijk de wetten van de Germanische Heilkunde en haar geschiedenis tegelijkertijd zult ontvangen.

Als ze echter ontdekken dat deze kennis is onderdrukt, zullen ze boos worden, waarbij het niveau van woede anders en waarschijnlijk Gaussiaans is.

Degenen die geliefde familieleden en vrienden hebben verloren omdat deze kennis is onderdrukt, zullen extreme haat ontwikkelen. Ze zullen de tijd van dat verlies opnieuw beleven en de pijn opnieuw voelen. Deze pijn wordt omgezet in haat door het nieuwe besef dat het geen toeval was, maar dat er schuldige partijen zijn. Deze groep zal op zijn zachtst gezegd gek worden van woede.

Alle anderen die dergelijke verliezen niet hebben geleden, zullen ook extreem boos worden omdat ze beseffen dat er tegen hen is gelogen, waarbij de leugen hen een blijvende angst heeft bezorgd. Bovendien hebben de meeste mensen een aangeboren rechtvaardigheidsgevoel, dat hierdoor maximaal geschonden zal zijn. Bovendien zal zelfs deze groep worden geconfronteerd met de ervaringen van de andere groep, wat hun emoties zal versterken, zoals bij verhalen, zelfs als ze hen niet rechtstreeks aangaan. Hat heet empathie.

Nu is de vraag wat deze emoties zullen oproepen, de belangrijkste vraag is hoeveel er hierdoor betroffen zullen zijn.

Mijn schatting is dat bijna iedereen hierdoor zal worden getroffen, aangezien de onderdrukking van kennis al meer dan 30 jaar aan de gang is. U kunt nu extrapoleren hoeveel er getroffen zijn. Het resultaat zal zijn dat bijna iedereen dat is. De enorme massa leidt tot het effect van ‘elkaar omhoog duwen’.

D.w.z. het systeem zal relatief snel geconfronteerd worden met zo’n enorme massa hatende burgers dat het uiteen zal vallen, zal vluchten of zal worden ontbonden. De menigte gelooft niets wat ze als excuus zullen zeggen. Over het algemeen is het moeilijk om met hatende menigten te discussiëren, omdat ze hun agressie willen uiten.

Zelfs de uitvoerende macht zal worden beïnvloed, b.v. de politie en het leger. Omdat er in de uitvoerende macht precies dezelfde slachtoffers zijn als bij de normale mensen. De uitvoerende macht zal daarom plotseling ontrouw zijn aan het systeem en het niet beschermen.

Aangezien het aantal in de miljoenen ligt die hierdoor worden opgeroepen, verwacht ik een unieke historische gebeurtenis. Ik denk dat er nog nooit zoiets in explosieve termen is geweest.

Bovendien zal dit over de landsgrenzen gaan, waardoor deze processen zich snel over alle landen zullen verspreiden. De gevolgen zullen overal extreem en vergelijkbaar zijn.

Ik verwacht dat deze uitzinnige massa relatief snel de bestaande systeemstructuren zal overnemen, die min of meer gewelddadig en min of meer chaotisch zullen zijn. Er zal zeer waarschijnlijk een fase van anarchie komen waarin delen van de haatburgers logischerwijs zelf wraak zullen nemen. Zonder wet en een uitvoerende macht zijn bloedwraak en lynchen natuurlijk hoogtij, daarom is er een wet om deze verschijnselen te beteugelen. Het is duidelijk te verwachten dat de meest blootgestelde tegenstanders in deze fase bij het publiek bekend zullen zijn, omdat ze tot de geschiedenis behoren zoals de 5 wetten. Verder zal het bijna dezelfde gevolgen hebben voor de media en de farmaceutische industrie.

Nadat een nieuwe orde is ingesteld, moet deze de gerechtelijke vrede herstellen. De nieuwe managers zullen daarbij met argwaan worden bekeken en daardoor gedwongen worden om de zaken netjes af te handelen. Het publiek zal niet tevreden zijn met het feit dat slechts enkele voorbeeldige zondebokken worden gepresenteerd en beoordeeld, omdat ze dan maximaal achterdochtig zullen zijn en een dergelijke stap zouden herkennen omdat ze het zullen verwachten. Het oude pop-swap-spel zal niet werken. Ik neem aan dat mensen erop staan ​​de hele greppel op te rollen, van onder naar boven.

Deze menigte wil vooral één ding weten: wie wist het precies, wie was verantwoordelijk en wie gebruikte deze geneeskunde voornamelijk voor zichzelf.

Voor deze groepen zal het buitengewoon ‘ongemakkelijk’ zijn. Ze zullen nooit worden vergeven, niet in 1000 jaar.

De vraag of dit te voorkomen is, laat zich als volgt beantwoorden: Elke dag minder, al is de kans dat het alsnog te voorkomen al erg klein.

Overigens vind ik mijn prognose niet bijzonder verrassend, ingewikkeld of onlogisch. Logischerwijs had dit 30 jaar geleden kunnen worden afgeleid toen de beslissing werd genomen om deze route te gaan. Daarom zou het me aan het denken zetten als ik een blootgestelde tegenstander was van de Germanische Heilkunde. Het is altijd een gangbaar middel geweest om mensen of groepen te zich te ‘besmetten’ om ze daarna te chanteren en/of ze als zondebok voor de mensen te gooien om te eten. Maar nu hoeven deze individuen zich over zoiets niet echt meer zorgen te maken, want de druppels zijn opgezogen en het point of no return is allang overschreden.

Dit zullen zeer waarschijnlijk de onmiddellijke gevolgen zijn, maar …

Wat zullen de langfristigen gevolgen van de Germanische Heilkunde op de lange termijn zijn

De gevolgen als de Germanische Heilkunde uiteindelijk over de hele linie wordt toegepast, zijn zo omvangrijk dat men ze niet als geheel zou kunnen voorspellen of beschrijven. Niet alleen in de geneeskunde, maar ook in veel andere wetenschappen zal een nieuwe impuls worden gegeven, die tot veel effecten zal leiden.

Ik zal me daarom beperken tot een paar punten die ik verwacht.

Voor de geneeskunde

Voor de geneeskunde betekent de kennis van de Germanische Heilkunde niets meer dan een geheel nieuw tijdperk, vooral door de technische ondersteuning door middel van CTs. De meeste huidige boeken belanden waarschijnlijk in de tweedehandsboekhandel, naast die uit de middeleeuwen, die aderlating als wondermiddel prees. Toekomstige generaties dokters zullen deze oude pillen hoofdschuddend lezen, net als de lach van vandaag om de aderlatingsboeken. Dat is vooruitgang – dingen komen, dingen gaan.

Het sterftecijfer door ‘kanker’ en andere ziekten zal dramatisch dalen; de mensheid zal worden verlost van veel van haar plagen en angsten.

De farmaceutische industrie zal in deze vorm niet meer bestaan, d.w.z. totaal verschillende mensen zullen ze controleren. Het zal ook extreem sterk krimpen. Na de ramp zullen de mensen waarschijnlijk eisen dat de farmaceutische industrie wordt genationaliseerd, aangezien het belangenconflict tussen geld en gezondheid eindelijk wordt erkend in zijn onlogische situatie. Niemand durft er zelfs maar tegen in te gaan.

De CT’s worden erkend in hun belang, d.w.z. ze krijgen een veel hogere prioriteit en worden verplicht voor veel meer ziektes. Het aantal van deze apparaten zal aanzienlijk toenemen, evenals hun prestaties. Bovendien zullen ze veel goedkoper zijn omdat het een massaproduct zal zijn. Ze zullen ook veel sneller zijn, d.w.z. een CT wordt in een paar minuten gemaakt. De CT-machines worden compacter.

Er zullen volledig nieuwe computersystemen op de CT’s worden aangesloten.

De beelden die door deze CT’s worden geproduceerd, worden automatisch onderzocht door programma’s voor Hamerse Haarden. Hogere resoluties zullen het waarschijnlijk mogelijk maken om veel interessantere informatie te zien die u vandaag misschien niet eens kunt herkennen. Er zal ook een manier zijn om deze informatie te versterken, een soort contrastmiddel voor Hamerse Haarden (of de uitbreidingen ervan naarmate de resolutie toeneemt).

De CT-beelden worden automatisch gescand en de gevonden afwijkingen worden geanalyseerd met behulp van enorme databases die de scans van miljoenen bevatten, inclusief de bevindingen. Het resultaat van deze vergelijking is een automatische diagnose en een gedetailleerd rapport, want dat moet vandaag de dag nog met de hand gebeuren. Bovendien maakt dit het ook mogelijk om prognoses te maken als acute afwijkingen worden herkend.

De doktoren gaan anders te werk, namelijk veel meer op conflictoplossing dan op symptomen.

Hersenonderzoek zal worden geïdentificeerd als het belangrijkste onderzoek, aangezien de hersenen worden erkend als de bron van ‘ziekte’. Misschien resulteert dit ook in volledig nieuwe medicijnen om een ​​aanhoudend conflict te stoppen, als dat zinvol is.

Voor de maatschappij

De bevindingen van de Germanische Heilkunde zullen ertoe leiden dat de samenleving als correct wordt ervaren wanneer ze zo min mogelijk conflicten veroorzaakt, die op hun beurt tot ‘ziektes’ leiden.

Het aantal ‘ziektes’, d.w.z. conflicten, wordt de maatstaf voor het succes van de samenleving, d.w.z. sabotage zoals vroege seksualisering zal volledig verdwijnen omdat bewezen zal worden dat het leidt tot DHS.

De conflicten worden op school uitgelegd, zodat mensen ze kennen en vermijden.

Kennis van de gevolgen van het territoriumconflict leidt tot ander werkgedrag. Hieruit zullen geheel nieuwe huisstijlen ontstaan.

Politici zullen eindelijk moeten erkennen dat de mens grotendeels een machine is die op essentiële punten niet opnieuw kan worden geprogrammeerd, omdat het ROM (Read Only Memory) is en geen overschrijfbare programma’s. De politiek gebaseerd op het feit dat het mogelijk is om door middel van propaganda een nieuw mens te creëren, zal verdwijnen. In plaats daarvan zal de geneeskunde de politiek vertellen hoe het zou moeten zijn, zodat er zo min mogelijk conflicten zijn.

Dierenrechtenactivisten zullen de nieuwe bevindingen gebruiken om te bewijzen dat mensen en dieren absoluut op elkaar lijken en dezelfde problemen hebben. Dit vervangt de momenteel vage argumentatie door harde feiten (CT’s). Alle huidige weerzinwekkende dierenfabrieken en fabrieksboerderijen zullen als gevolg daarvan in diskrediet worden gebracht en worden verboden. De dieren zullen over het algemeen aanzienlijk meer rechten krijgen.

Voor de literatuur

Ik heb dit punt voor het laatst bewaard. Er zullen heel veel boeken over dr. Hamer verschijnen, niet alleen over zijn bevindingen, maar over zijn hele leven. Zijn vijanden zullen het vandaag niet zo goed doen omdat hij een totaal andere status zal hebben. Hij zal ver boven hen staan ​​en zij zullen het vuil onder zijn schoenen zijn.

Ik zou dit willen omschrijven met een kort verhaal.

Er is een kleine plaats aan het Gardameer genaamd Malcesine. Deze plaats werd door Goethe expliciet genoemd in zijn ‘Italian Journey’ omdat hem daar een grappig verhaal overkwam.

Goethe was onderweg van Torbole aan de noordoever naar Bardolino in het midden van het Gardameer toen ongunstige winden opstaken die hem naar Malcesine brachten. Daar maakte hij een paar schetsen van het Scaliger-kasteel daar, wat enkele Malcesiners opmerkten. Ze confronteerden hem omdat ze dachten dat hij een Oostenrijkse spion was. Gelukkig voor Malcesine kwamen ze op het idee om een ​​van hun inwoners binnen te halen die iets meer hersens hadden dan de andere dorpsgekken. Hij herkende het genie van Goethe onmiddellijk en nodigde hem bij hem thuis uit.

In ieder geval werd het aanvankelijk onaangename verhaal omgedraaid tot misschien wel het kostelijke verhaal uit Goethe’s leven. De stad Malcesine heeft daar enorm van geprofiteerd en trekt nog steeds bezoekers. Sommigen komen alleen om het kasteel te zien, waar het spektakel plaatsvond en willen toch de nacht doorbrengen in de herberg waar Goethe verbleef. Je moet weten dat Goethe maar 1 dag op deze plek was.

Toch waren er 150 jaar later mensen die het precies wilden weten. Ze zochten naar de gastheer, doorzochten alle informatie, bijv. alle geboortelijsten. Ze probeerden minutieus elk detail te verduidelijken.

En op dezelfde manier zal elk detail over rechters, media-medewerkers, enz … later worden opgehelderd wanneer de Germanische Heilkunde doorbreekt.

Men moet niet vergeten dat Goethe een genie was, maar ‘slechts’ een dichter. Er is natuurlijk niets leukers dan een Goethe-gedicht met een goede fles Barolo. Dat is echt geweldig, maar het belangrijkste is uw gezondheid, d.w.z. iemand die een grote doorbraak heeft gemaakt in de geneeskunde, wordt nog interessanter voor toekomstige generaties. Iedereen zal erin geïnteresseerd zijn, omdat iedereen gezondheid belangrijker vindt dan een gedicht.

Hoe luider mensen vandaag ‘charlatan’ roepen, hoe onmogelijker ze in deze literatuur zullen voorkomen, temeer daar deze boeken natuurlijk zijn verrijkt met de gevolgen, namelijk de miljoenen doden. Deze ‘charlatan-schreeuwers’ moeten onthouden dat ze nooit zullen worden vergeten.

In mijn kleine metafoor over Malcesine zijn deze mensen de dorpsidioten.

Jedem seinen Schiller

Naar mijn mening zijn er 3 groepen in dit onderwerp van de Germanische Heilkunde, die ik afsluitend een Schiller-citaat mee wil geven.

De vrienden van de Germanische Heilkunde

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
in keiner Not uns trennen und Gefahr.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.

De besluitelozen

Johanna d’Arc! Bis an die Tore Reims’
Bist du gedrungen auf des Sieges Flügeln.
Dir gnüge der erworbne Ruhm.
Entlasse Das Glück, das dir als Sklave hat gedient,
Eh es sich zürnend selbst befreit, es haßt
Die Treu und keinem dient es bis ans Ende.

Schau hin! Dort hebt sich Reims mit seinen Türmen,
Das Ziel und Ende deiner Fahrt – die Kuppel
Der hohen Kathedrale siehst du leuchten,
Dort wirst du einziehn im Triumphgepräng,
Deinen König krönen, dein Gelübde lösen.
Geh nicht hinein. Kehr um. Hör meine Warnung.

De vijanden van de Germanische Heilkunde

O freilich! Das bekümmert die dort oben!
Das stört sie auf in ihrer goldnen Ruh!
Doch sey’s, wie’s sey! Ich schenke dir die Proben,
Geh immer, steure frisch dem Tiberstrome zu!
Noch leben Götter, die den Meineid rächen.
Auf sie vertraut mein Herz. Geh, überlasse dich
Den Wellen nur! Ich weiß, du denkst an mich,
Wenn zwischen Klippen deine Schiffe brechen.

Abwesend eil’ ich dir in schwarzen Flammen nach,
Und schrecklich soll, wenn dieses Leibes Bande
Des Todes kalte Hand zerbrach,
Mein Geist dich jagen über Meer und Lande.
Bezahlen sollst du mir, entsetzlich, fürchterlich!
Ich hör’ es noch, wenn man mich längst begraben,
Im Reich der Schatten will ich mich
An dieser Freudenbotschaft laben.

Deel dit artikel op uw sociale media

Reacties op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *