Ondertongspeekselklier-ca rechts – diagnosetabel

ondertongspeekselklier-ca (glandula-sublingualis-ca), acineuze aandeel, rechter zijde

 

conflict:

Conflict, een gewenste (voedings-)brok door onvoldoende speeksel niet te pakken te krijgen.

Hamerse Haard:

HH in de hersenstam rechts, dorsaal

actieve fase:

Compacte bloemkoolachtig groeiende glandulasubligualis-ca van de secretorische kwaliteit van de speekselvormende acini.

genezing:

Stinkende tuberculeuze verkazing en afbouw van de tumor door schimmels (mycosen) of schimmelbacteriën (bv tbc).

crisis:

centralisatie

Biologische Zin:

in de actieve fase

Een voedingsbrok te willen inspeekselen, om hem sneller te kunnen opnemen. Een brok, die men wil, sneller te kunnen opnemen.

notitie: