Nierverzamelbuis-ca links – diagnosetabel

 

nierverzamelbuis-ca van de linker nier, terugname van de isoosmotische urine, waterretentie, oligurie

 

conflict:

  • existentieconflict voor lijf en leven (diagnose) of van financiële aard.
  • vluchtelingsconflict (alles verloren, uitgestoten zijn). Moederziel alleengelaten, angst voor het ziekenhuis, zich onverzorgt voelen, wanorde.

(oorspronkelijk: rechts ureum opnemen, links water afgeven)

zegswijze:

Dat gaat mij op de nieren

Hamerse Haard:

HH in de hersenstam links ventraal niet gekruist

actieve fase:

Compacte bloemkoolachtige groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit of vlakgroeiende adeno-ca met resorptieve kwaliteit van de tubuli tussen de nierkelk en het nierparenchym van de glomeruli. Waterretentie (vluchteling), ureumretentie (existentie ​​of ‘verhongering’)

Uremie, nierfalen

genezing:

Biologische genezing met verkazende necrotiserende tbc of onbiologisch zonder tbc (ondanks de oplossing blijft afsluiting = stille nier ≠ functieloos. Water wordt weer uitgescheiden (ook bij onbiologische genezing) Nierkelken lijken opgezwollen (= vergroot) door cavernes.

Patiënten zijn oneindig moe, plassen en hebben honger!

Eiwit in de urine. Nierpijn.

crisis:

centralisering

biologische zin:

in de actieve fase

Het besparen van water en ureum om een ​​langere overlevingstijd (woestijn) mogelijk te maken zonder water en voedsel.

notitie:

Opname van isoosmotische urine, waterretentie, oligurie