HET GROOTSTE GEHEIM
IN DE GENEESKUNDE

werd meer dan 40 jaar geleden ontdekt!

Neem uw gezondheid in eigen handen en leer de oorzaken van de zogenaamde “ziekten” te begrijpen!

Video: De grootste ontdekking in de geschiedenis van de mensheid

In dit interview praten dr. Hamer over hoe, waarom en door wie deze ontdekking al meer dan 40 jaar wordt onderdrukt en waarom er in Duitsland dagelijks meer dan 1500 mensen onnodig aan kanker moeten sterven.

Dr. Hamer geeft tevens zijn visie over de beschuldiging dat hij een antisemiet zou zijn.

Hij legt uit hoe hem in 1986 werd verteld waarom zijn ontdekking van een wetenschappelijke therapie voor kanker niet op het algemene publiek mag worden toegepast.

Ervaar hoe uw lichaam werkelijk werkt

Germanische Heilkunde legt uit wat de oorzaken van de verschillende ziekten zijn. Met de kennis van de oorzaak heeft de Germanische de oorzakelijke therapie.

Wetenschappelijk bewezen

Terwijl de academische geneeskunde is gebaseerd op meer dan 5.000 hypothesen, is de Germanische Heilkunde wetenschappelijk bewezen juist te zijn - De door dr. Hamer ontdekte Biologische Natuurwetten zijn door diverse universiteiten als juist bevonden.

Lesmodules en webinars

De lesmodules zijn samengesteld door Helmut Pilhar. Hij is één van de slechts 3 leraren die officieel door dr. Hamer zijn aangewezen en zijn toestemming hebben om de Germanische Heilkunde te onderwijzen. In 59 lesvideo's legt hij uit hoe ons lichaam en onze psyche werkelijk functioneren.

Mensen in de Germanische Heilkunde

RYKE GEERD HAMER

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer is de ontdekker en grondlegger van de Germanische Heilkunde. Dr. Hamer's Germanische Heilkunde is tot op de dag van vandaag nog niet weerlegd, maar is bevestigd door meer dan 30 instituten en universiteiten. Het "niet afzweren" van de ontdekking bezorgde dr. Hamer 2 gevangenisstraffen van samen 3 jaar. Dr. Hamer stierf op 2 juli 2017 in zijn toevluchtsoord Sandefjord, Noorwegen.

GIOVANNA CONTI

Aangewezen door dr. Hamer als leraar en verantwoordelijke voor de afdeling muziek aan de universiteit Sandefjord voor Germanische Heilkunde, natuurlijke kunst en levenstijl. Samen met dr. Hamer is zij mede-eigenaar van de copyrights op de Archaïsche Melodie®

HELMUT PILHAR

Sinds 1997 (geval Olivia) onderwijst Helmut Pilhar Germanische Heilkunde. Uit dank voor zijn werk benoemde dr. Hamer hem tot universiteitsdocent Germanische Heilkunde - theorie. Zijn doel is om de Germanische Heilkunde deel van het algemeen onderwijs te maken.

bussiness

WETENSCHAPPELIJKE BEVESTIGINGEN
VAN DE GERMANISCHE HEILKUNDE

Zelfs meer dan 40 jaar na zijn ontdekking, weigeren de autoriteiten en officiële instanties om de juistheid van de Germanische Heilkunde te erkennen, hoewel deze door minstens 30 instituties is controleerd en wetenschappelijk juist bevonden door te reproduceren aan het eerste de beste geval.

Er is geen wetenschappelijk falsificatie van de zijde van de academische geneeskunde, hoewel dit volgens hen vrij eenvoudig zou moeten zijn.

[...] Volgens wetenschappelijke criteria moet de Nieuwe Geneeskunde juist worden verklaard volgens de huidige stand van de wetenschap en de beste kennis die op dit moment beschikbaar is. De conventionele geneeskunde daarentegen is vanuit wetenschappelijk oogpunt een amorfe brij, die zelfs niet falsifieerbaar is wegens fundamenteel verkeerd begrepen (vermeende) feiten, om niet te spreken van controleerbaar. Daarom moet zij volgens wetenschappelijke criteria worden omschreven als een verzameling hypothesen en dus als onwetenschappelijk en onwaar naar het beste menselijke oordeel.

Prof.Dr. Hans-Ulrich Niemitz HTWK Leipzig / Studium generale, 18 augustus 2003

[...] Van de ongeveer 100 feiten die voor elke afzonderlijke ziekte kunnen worden opgevraagd, konden volgens de regels van de "Nieuwe Geneeskunde" niet alle feiten worden opgevraagd wegens het ontbreken van volledige onderzoeksbevindingen. Toch bleek uit de opgevraagde feiten dat aan alle natuurwetten van de "Nieuwe Geneeskunde" was voldaan.

Prof. MUDr. J. Pogady, DrSc, Prof. F. Psychiatrie, Vors. Der Kommission Universiteit van Trnava, 11 september 1998

[...] Het onderzoek had uitdrukkelijk tot doel na te gaan of alle klinische beelden en ziekteverloop van deze patiënten, die ziek waren van kanker en zogenaamde kankerequivalenten, duidelijk volgens de IJZEREN REGEL VAN KANKER waren verlopen. Dit was absoluut het geval op alle drie niveaus, het psychische niveau, dat door de huidige patiënten kon worden bevestigd (conflicthistorie). De huidige CT-beelden van de hersenen konden het cerebrale niveau verduidelijken en het niveau van de organen, zeker gesteld door de huidige röntgenfoto's en klinische bevindingen. [...]

Dr. med. Ina v. Foris et al. Notities van de conferentie van natuurkundigen, 4-5 maart 1989.

  Wordt een student van de Germanische Heilkunde

  Alle 14 Basisprincipes lesmodules in een voordeelpakket

  153,50
  • Video on Demand (VOD)

   Video on demand in HD1080 kwaliteit die u kunt bekijken op bijna elk multimedia apparaat.

  • eBook

   De tekst en dia's kunt u downloaden en afdrukken

  • Audiobook