Kleine hersenen – Diagnosetabel

middelste kiemblad – mesoderm – oude hersenen – kleine hersenen

 

Histologische formatie:

Mesoderm van de kleine hersenen: van hersenen tot orgaan gekruist.

Compacte, adenoïde bloemkoolachtige tumoren van het secretorische type.
Vlakgroeiende tumoren van het resorptieve type.

Microben:

De schimmels en mycobacteriën (bijv. tbc) vermeerderen zich in de conflictactieve fase (ca-fase) volgens het kiemblad. De tumoren van de kleine hersenen gestuurde mesodermale organen worden tijdens de vagotonische genezingsfase (pcl-fase) verkazend necrotiserend afgebroken door schimmels en mycobacteriën, maar ook met de hulp van bacteriën (adjuvanse microben). Wat aan het einde van de genezingsfase niet is afgebouwd, blijft.

Opmerking van H. Pilhar

De kleine hersenen besturen het OUDE MESODERM (geel/oranje groep, klierachtig weefsel). De inhoud van het conflict is SCHENDIG VAN INTEGRITEIT en ZORG/STRIJD. In de actieve fase is er een celtoename en functionele versterking, wat ook de Biologische Zin is. In de genezingsfase wordt de celtoename die niet meer nodig is, tuberculeus, verkazend afgebroken, mits de bijbehorende microben – de schimmelbacterie – aanwezig zijn. De handigheid is bepalend. De linker hersenhelft bestuurt de rechter kant van het orgaan en vice versa.