Keelamandel-ca links – diagnosetabel

Keelamandel-ca, (tonsillen-ca), linker zijde

conflict:

conflict, een (keutel-) brok wegens te weinig secretie niet kunnen uitspugen.

in de oude muiltijd werd het speeksel ook gebruikt om de keutel beter uit het orificium (uitmonding) van de muil te kunnen laten glijden. De keutel werd “ingespeekseld”. Daaruit resulteert nog: iets willen “uitspugen” (met secreet van de speekselklieren) en willen “uitkotsen”, namelijk de keutelbrok. Slijm en speeksel is hetzelfde.

Aangezien er geen muil meer is, maar alleen een ‘mond’, is het conflict meestal ‘overdrachtelijk’, iets willen uitspugen, uitkotsen.

zegswijze:

willen uitkotsen, willen uitspugen.

Hamerse Haard:

in de hersenstam links dorsaal

actieve fase:

tonsillenhyperplasie = tonsillenhypertrofie = bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit. Vergrote, vaak ‘gespleten’ amandelen, als er in de pcl-fase al meerdere adenocarcinomen met tuberculeuze verkazing waren opgetreden.

genezing:

stinkend tuberculeuze verkazing van de tonsillenhyperplasie: etterende tonsillitis, tonsilabces door schimmels (tonsil-mycose) of schimmelbacteriën (tonsil-tbc)

crisis:

centralisatie

biologische zin:

  • een keutelbrok beter te kunnen inspeekselen om het makkelijker uit de keel te werken.
  • om een brok die men niet wil beter te kunnen uitbraken

Notitie: