Buiknavel-ca – Diagnosetabel

binnenste buiknavel-ca

conflict:

conflict, iets niet kunnen uitscheiden.

Voorbeeld: een in een kuuroord verblijvende vrouw merkt dat haar echtgenoot ‘s morgens aan de telefoon lalt en daarmee zijn alcohol nog steeds niet heeft kunnen uitscheiden

Hamerse Haard:

HH in de hersenstam ventraal links mediaal

active fase:

compacte bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit of vlakgroeiende adeno-ca van de resorptieve kwaliteit, de ontwikkelingshistorische “cloaca”

genezing:

Tuberkuleus-verkazende necrotisering door schimmels en schimmelbacteriën of inkapseling

crisis:

centralisatie

biologische zin:

actieve fase, archaïsche poging van het uitscheidenvan de oude cloaca inhoud

notitie: