Bijschildklier-ca rechts – diagnosetabel

bijschildklier-ca, acineuze aandeel, rechter zijde

conflict:

Conflict, een zaak niet kunnen verorberen.

Conflict door te lage calciumspiegel de spiercontractiviteit = potentiële spieractiviteit niet te hebben zekergesteld. Daardoor kon door ontbrekende secretie de gewenste brok niet worden opgenomen. (Vroeger waren de bijschildklieren exocrine klieren, die in de darm hebben afgegeven; vandaag de dag zijn ze endocrien die hun hormoon in het bloed afgeven).

Hamerse Haard:

in de hersenstam (pons), rechts dorsaal (rugwaarts)

actieve fase:

Compacte bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit, zogenaamde harde struma met hyperparathyreose (parathormoon), die de calciumspiegel regelen. De acini (de kleine blaasjes van de trosvormige klieren) zijn resten van het oude darmslijmvlies.

genezing:

Meestal blijven de stevige, knobbelige schildklier-tumoren bestaan en worden ingekapseld. In zoverre er in de conflict-actieve fase schimmels of schimmelbacteriën aanwezig waren, verkazen de bobbels tuberculeus. Dit zou een normaal biologisch verloop zijn. Daarbij normaliseert de hormoonspiegel zich weer.

crisis:

centralisatie

biologische zin:

in de actieve fase

Enkel het secretorische type: verhoging van de calciumspiegel ter verbetering van de spiercontractibiliteit. Met name voor de opname van de voedingsbrok. Spieractiviteit van de gladde spieren van de rechter mondholte (de bijschildklier was vroeger een excretorische klier, die het secreet in de darm heeft afgegeven).

Notitie: