Bijschildklier-ca links – diagnosetabel

 

bijschildklier-ca, acineuze aandeel, linker zijde

conflict:

Conflict, een zaak niet kunnen uitspugen.

Conflict door te lage calciumspiegel de spiercontractiviteit = potentiële spieractiviteit niet te hebben zekergesteld. Daardoor kon door ontbrekende secretie de ongewenste brok niet worden uitgespuugd. (Vroeger waren de bijschildklieren exocrine klieren, die in de darm hebben afgegeven; vandaag de dag zijn ze endocrien die hun hormoon in het bloed afgeven).

Hamerse Haard:

in de hersenstam (pons), links dorsaal (rugwaarts)

actieve fase:

Compacte bloemkoolachtig groeiende adeno-ca van de secretorische kwaliteit, zogenaamde harde struma met hyperparathyreose (parathormoon), die de calciumspiegel regelen. De acini (de kleine blaasjes van de trosvormige klieren) zijn resten van het oude darmslijmvlies.

genezing:

Meestal blijven de stevige, knobbelige schildklier-tumoren bestaan en worden ingekapseld. In zoverre er in de conflict-actieve fase schimmels of schimmelbacteriën aanwezig waren, verkazen de bobbels tuberculeus. Dit zou een normaal biologisch verloop zijn. Daarbij normaliseert de hormoonspiegel zich weer.

crisis:

centralisatie

biologische zin:

in de actieve fase

Enkel het secretorische type: verhoging van de calciumspiegel ter verbetering van de spiercontractibiliteit. In het bijzonder de ontlasting-uitvoerende spieractiviteit van de gladde spieren van de linker mondholte (de bijschildklier was vroeger een excretorische klier, die het secreet in de darm heeft afgegeven).

Notitie: